Siirry sisältöön

Tiimivalmennuspainoitteinen

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Neljä ihmistä keskustelee pöydän ääressä.
Oppilaitos:
Sasky oppisopimus- ja työelämäpalvelut
Koulutustyyppi:
Erikoisammattitutkinto
Teemat:
Liiketoiminta
Hakutyyppi:
Jatkuva haku

Tutkintokoulutusohjelma tähtää Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittamiseen ja omien kehittämistaitojen vahvistamiseen. 

Tässä tutkintokoulutusohjelmassa pääset perehtymään kehittämiseen erityisesti tiimityöskentelyn näkökulmasta. Opit ottamaan vastuuta omasta oppimisesta ja kehittymisestä palveluiden ja tuotteiden muotoilijana sekä innostumaan ja innostamaan oman organisaatiosi mukaan yhteiseen tekemiseen. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Tiimiakatemia Globalin kanssa.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa kehittää omaa tuotekehitysosaamistaan. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS ja siinä määritellään tutkinnon osat, koulutuksen toteutusaika sekä nimetään työpaikkakouluttaja/mentori, joka vastaa oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin työpaikalla. Yrittäjällä tulee olla koko koulutuksen ajan voimassa YEL- tai MYEL-vakuutus. Koulutus on opiskelijalle maksuton. Katso lisää sasky.fi > opiskelijalle > oppisopimus.

Ammattitaitoa hankitaan omassa työtehtävässä oppisopimuksella sekä tutkintokoulutuksessa. Tiimivalmennustyyppisessä koulutusohjelmassa kehitetään omaa osaamista yhdessä muiden osallistujien kanssa sekä henkilökohtaisella tietopuolisella opiskelulla (kirjallisuus) sekä valmennuksen aikana tehtävillä kokeiluilla. Keskiössä ovat käytännön tekeminen sekä yhteinen kokemuksien ja tiedon jakaminen muiden opiskelijoiden kanssa. Ohjelma on käytännöllinen ja keskusteleva, jokainen pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan valmennuksen sisältöön omien osaamistarpeiden mukaan. Se kannustaa uuden kokeiluun, itsensä ylittämiseen ja erilaisten toimintatapojen kehittämiseen omassa organisaatiossa.

Opinnot koostuvat orientaatiopäivästä ja kuudesta moduulista, jotka toteutetaan maaseutumatkailupaikoissa lähivalmennuksena. Valmentajina toimivat Tiina Mätäsjärvi Saskysta ja Juha Wirekoski Tiimiakatemia Globalilta.

Koulutuksen paikat ja ajankohdat

11.9.2024 aloittava ryhmä on täynnä.

Kenelle koulutus sopii?

Valmennusohjelma on kohdistettu erityisesti esihenkilöille, asiantuntijoille, tiimivastaaville kehittäjille ja opettajille. Tavoitteena on omassa organisaatiossa prosessien, palveluiden tai tuotteiden kehittäminen. Kehittäminen voi tähdätä myös uuden luomiseen. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa.

Koulutuksen sisältö

Opintopäivien sisällöt antavat valmiuksia tutkinnon suorittamiseen ja tukevat Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon perusteita.

Opinnot koostuvat seuraavista tutkinnon osista:

Pakolliset tutkinnon osat:
• Proaktiivinen kehittäminen 90 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:
• Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä 45 osp
• Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa 45 osp
• Innovaattorina toimiminen 45 osp
• Brändin rakentaminen 45 osp

Alustava aikataulu 2024-2025

11.9.2024 I ORIENTAATIO 1 pv/ PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN *Ohjelmaan tutustuminen | * Orientaatio kehittämiseen * Tiimivalmentamisen ydinideat * Oppisopimusasiat * Henkilökohtaisen opintosuunnitelman käynnistäminen (oppimissopimus, luku- ja teko-ohjelma)

2.-4.10.204 II OPPIMINEN/ PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN * Tiimivalmentamisen perusteet | * Tiimivalmentajan tehtävät * Tiimin oppimista edistävät työkalut * Henkilökohtainen kehittyminen tiimivalmentajana * Asiakastiedon kerääminen * Kehittämistyön suunnittelu | * Kehittäjänä toimiminen

5.-7.2.2025 III JOHTAMINEN JA JOHTAVAT AJATUKSET/ PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN Tiimin johtavien ajatusten valmentaminen (tarkoitus, tavoitteet ja arvot) * Tiimin johtamisen perusteet | * Tiimikulttuurin luominen * Muutosjohtaminen ja muutosjohtajien valmentaminen * Muutosjohtaminen kehitystyössä * Kehittämisprojektiin liittyvä lainsäädäntö ja talous * Kehittäminen osana organisaation strategiaa

9.-11.4.2025 IV TIIMIVALMENTAMINEN/ PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN + OMA VALINNAINEN OSA
* Tiimi osana toimintaympäristöä: verkostoitumisen sparraaminen * Tiimin asiakkuushankinnan valmentaminen * Sisäiset ja ulkoiset asiakkuudet * Kumppanuudet ja verkosto *Tuotteistaminen ja arvon luonti kehittämisessä * Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät

27.-29.8.2025 V ROHKEAT KOKEILUT/ PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN + OMA VALINNAINEN OSA
* Luovuuden ja innovatiivisuuden valmentaminen * Innovoinnin työkalut | * Innovointi ja innovaattorina toimiminen *Oma tiimivalmennusmalli *Kehittäjän mieli * Innovaatioiden käyttöönotto

29.10.-31.11.2025 VII TIIMIVALMENTAJAN KARAKTÄÄRIN LUOMINEN/ PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN + OMA VALINNAINEN OSA
* Yhteenveto omasta kehittymisestä tiimivalmentajana * Yhteenveto aikaansaaduista tiimivalmennustuloksista *Tiimivalmennusfilosofia *Tiimivalmentajan karaktäärin luominen

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Kysyttävää koulutussisällöstä tai oppisopimuksesta? Ota yhteyttä: