Lataa pdf

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Hakuaika: 21.2.2023 – 21.3.2023
Osaamisala: Luontoalan osaamisala

Saskyssa voi valintansa mukaan suuntautua joko luonnonvaratuottajaksi tai luonto-ohjaajaksi.

Luonnonvaratuottaja, Luonto-ohjaaja

Luonnonvaratuottaja

Luonnonvaratuottaja kerää ammatissa tarvittavan raaka-aineen luonnosta tai viljelee tuotevalikoimaansa soveltuvia luonnonkasveja. Toimialaan kuuluvat luonnonmarjojen, sienten ja yrttien kotitalouskäyttö sekä niiden kaupallinen poiminta ja jatkojalostus.

Luonnonvaratuottajia työskentelee luonnontuotealan yrityksissä keruu- ja tuotteistamistehtävissä tai marjojen ja sienien vastaanottopisteissä. Lisäksi tutkinto antaa valmiuksia toimia matkailu- sekä hyvinvointiyrityksissä luontoa monipuolisesti tuntevana työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Luonto-ohjaaja

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonto-ohjaaja osaa toimia luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä. Hän omaa hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä. Hän osaa kertoa ryhmälle luonnosta ja huolehtia ohjaustoiminnassa tarvittavista välineistä. Hän osaa huolehtia ryhmän turvallisuudesta ja toimia asiakaslähtöisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonnonvaratuottaja osaa hyödyntää paikallista luontoa luonnontuotealalla. Hän osaa huolehtia marjojen, sienten ja yrttien keräyksestä ja jatkojalostuksesta. Hän tuntee kattavasti luonnontuotealan toimijoita ja luonnontuotteita.

Alalla tarvittavia ominaisuuksia:

  • kiinnostus luontoon ja ympäristöön
  • vastuullisuus
  • asiakaslähtöisyys
  • itsenäinen työote

Työpaikkoja:

  • oma yritys
  • luonnontuotealan yritykset
  • järjestöt ja yhdistykset

Toimipisteet:

• Ammatti-instituutti Iisakki, Osaran maaseutuopetusyksikkö

Pääsy- ja soveltuvuuskotta ei järjestetä.

Koulutukseen hakeutuminen