Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto | Sasky
Lataa pdf

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luontoalan osaamisala
Koulutusaika: 7.1.2020 – 31.12.2021
Hakuaika: 1.12.2019 – 31.12.2020
Osaamisala: Luontoalan osaamisala

Koulutuksen kuvaus

Luonnonvaratuottaja hyödyntää paikallista luontoa luonnontuotealalla. Hän huolehtii marjojen, sienten ja yrttien keräyksestä sekä jatkojalostuksesta. Hän tietää miten luonnontuotteita voidaan käyttää elintarvikkeina, kosmetiikassa, hyvinvointituotteissa ja koristeissa. Opiskelija saa valmiudet yrittäjyyteen ja luonnontuotekasvien viljelyyn. Koulutuksen oppimisympäristönä hyödynnetään luonnonmukaisessa tuotannossa olevaa opetusmaatilaa.

Luonto- ja ympäristöneuvoja oppii erilaisten ryhmien ohjaamista ympäristökasvatusta hyödyntäen. Hän tuntee luonnon, luonnon-tuotteiden menetelmiä sekä eläinten tuomat hyvinvointivaikutukset ja hyödyntää niitä toiminnassaan. Hän hallitsee luonnon koristemateriaalien keräämisen ja tuotteistamisen sekä kädentaidoissa ohjaamisen. Luonto- ja ympäristöneuvoja ohjaa ja opastaa kansalaisia vastuulliseen ja ympäristömyönteiseen toimintaan. Hän valmistuu toimimaan suunnittelijana ja ohjaajana järjestöissä, yhdistyksissä, kerhoissa, leireillä sekä jäte- ja kierrätysneuvonnan tehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Kestävällä tavalla toimiminen 40 osp (pakollinen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää ympäristöekologian, vastuullisen kuluttamisen, kasvin- ja eläintuntemuksen, luonnossa liikkumisen, ympäristönhoidon, työturvallisuuden, työvälineiden käytön ja luonnonmukaisen tuotannon opintoja.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3282478/reformi/tutkinnonosat/3301803

Luonnontuotteiden tuottaminen 35 osp (pakollinen tutkinnon osa luonnonvaratuottajille)
Sisältö: Sisältää erilaisten ajankohtaan sopivien luonnontuotteiden tunnistamisen, keräyksen, lajittelun ja varastoinnin sekä luonnonmateriaalien käyttömahdollisuuksia ja jatkojalostusta. Lisäksi opintoihin kuluu marja-, sieni- ja yrttineuvojakurssit.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3282478/reformi/tutkinnonosat/3301804

Luonto- ja ympäristöneuvonta 35 osp (pakollinen tutkinnon osa luonto- ja ympäristöneuvojille)
Sisältö: Sisältää ympäristökasvatuksen teoriaa ja toimintamenetelmiä, käytännön harjoituksia, ryhmässä toimimista ja ohjaamista, luonnontuntemusta ja tutustumisretkiä (esim. Luontokoulu Korento, Mahnalan Ympäristökoulu), työssäoppiminen. Lisäksi opintoihin kuluu marja-, sieni- ja yrttineuvojakurssit.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3282478/reformi/tutkinnonosat/3307553

Luonnon koristemateriaalien kerääminen ja tuotteistaminen 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää luonnon koristemateriaalien keruuta, käsittelyä ja varastointia. Lisäksi opetellaan kerätyistä materiaaleista valmistettujen tuotteiden tekemistä erilaisia tekniikoita ja perinteitä soveltaen.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3282478/reformi/tutkinnonosat/3307555

Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteiden avulla 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää hyvinvointituotteiksi soveltuvien luonnontuotteiden valintaa, käsittelyä, varastointia ja tuotteistamista sekä käyttöä eri asiakasryhmien tarpeisiin.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3282478/reformi/tutkinnonosat/3308210

Luonnontuotteiden jatkojalostaminen 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää luonnosta jatkojalostukseen soveltuvien, syötävien keruutuotteiden käsittelyä, jatkojalostusta ja niiden markkinointisuunnittelua.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/ops/tutkinnonosat/1744011

Luonnontuotekasvien viljeleminen 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää sopivien luonnontuotekasvien valinnan viljelyyn, niiden luonnonmukaisen viljelytekniikan sekä markkinointimahdollisuudet.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/ops/tutkinnonosat/1744008

Kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää luonnon- ja kierrätysmateriaaleista valmistettuihin töihin tutustumista ja valmistamista. Lisäksi opintoihin kuuluu tapahtumien suunnittelua sekä kädentaidoissa ohjaamisen keinoja ja harjoitteita.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/ops/tutkinnonosat/1744004

Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää erilaisten erityisryhmien ohjaamisen apuvälineisiin ja ohjaamisen toimintamenetelmiin perehtymistä. Käytännön harjoitteita joko luonnossa tai vieden luonto draaman keinoin sisätiloihin. Lisäksi mielikuvitusharjoitteita ja tutustumiskäyntejä erilaisten erityisryhmien toimipaikkoihin.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/ops/tutkinnonosat/1743997

Ympäristöä säästäviin kulutusvalintoihin ohjaaminen 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää ympäristöviestinnän perusteita ja harjoituksia. Suunnittelu, neuvonta ja ohjaustyötä käytännössä mm. energiasäästölaskelmia kuluttajille.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/ops/tutkinnonosat/1744000

Vaelluksen ohjaaminen 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää EA I ja II –kurssit, harjoitusvaelluksen, harjoitteita vaelluksen suunnittelusta, toteutuksesta ja periaatteista sekä retkeilyn ja opastoiminnan perusteita.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/ops/tutkinnonosat/1743999

Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää luonnontuotealan yrityksen perustamisen perusteet ja liiketoimintasuunnitelman laatimisen
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/ops/tutkinnonosat/1743386

Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksiin omakotitaloissa ja maatiloilla tutustumista. Vertaillaan eri energiamuotojen ympäristöystävällisyyttä ja laaditaan neuvontamateriaalia.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/ops/tutkinnonosat/1743982

Perinnemaisemien kunnostaminen ja hoitaminen 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/ops/tutkinnonosat/1743988

Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/ops/tutkinnonosat/1744003
Jäte- ja kierrätysneuvonta 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/ops/tutkinnonosat/1743994

Kenelle

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki alasta kiinnostuneet (pohjakoulutusvaatimuksena peruskoulu), jatkuvan haun kautta voivat hakea myös ne, joilla on jo aiemmin suoritettuna jokin muu tutkinto. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti samana vuonna peruskoulunsa päättävät. Koulutukseen voi tulla myös suorittamaan alan keskeneräiset opinnot loppuun tai hakeutua opiskelemaan tutkinnon osia.

Kustannukset opiskelijalle

Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista ja opiskelumateriaalista.
Pitkämatkalaisten on mahdollista yöpyä asuntolassa. Avaimesta peritään panttimaksu.
Muutoin opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Olli Sairanen
puh. 044-3440572,
olli.sairanen@sasky.fi

Hae koulutukseen