Lataa pdf

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonnonvaratuottaja
Hakuaika: 2.1.2023 – 31.12.2023
Osaamisala: Luontoalan osaamisala

Tutkinnon kuvaus

Luonnonvaratuottaja kerää ammatissa tarvittavan raaka-aineen luonnosta tai viljelee tuotevalikoimaansa soveltuvia luonnonkasveja. Toimialaan kuuluvat luonnonmarjojen, sienten ja yrttien kotitalouskäyttö sekä niiden kaupallinen poiminta ja jatkojalostus.

Luonnonvaratuottajia työskentelee luonnontuotealan yrityksissä keruu- ja tuotteistamistehtävissä tai marjojen ja sienien vastaanottopisteissä. Lisäksi tutkinto antaa valmiuksia toimia matkailu- sekä hyvinvointiyrityksissä luontoa monipuolisesti tuntevana työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS). Koulutuksen kesto on noin kaksi vuotta henkilökohtaisesta suunnitelmasta riippuen.

Luonnonvaratuottaja hyödyntää paikallista luontoa luonnontuotealalla. Hän huolehtii marjojen, sienten ja yrttien keräyksestä sekä jatkojalostuksesta. Hän tietää miten luonnontuotteita voidaan käyttää elintarvikkeina, kosmetiikassa, hyvinvointituotteissa ja koristeissa. Opiskelija saa valmiudet yrittäjyyteen ja luonnontuotekasvien viljelyyn. Koulutuksen oppimisympäristönä hyödynnetään luonnonmukaisessa tuotannossa olevaa opetusmaatilaa.

Koulutuksen sisältö

Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen 30 osp (pakollinen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää ympäristöekologian, vastuullisen kuluttamisen, kasvin- ja eläintuntemuksen,
luonnossa liikkumisen, ympäristönhoidon, työturvallisuuden, työvälineiden käytön ja
luonnonmukaisen tuotannon opintoja.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7132800

Luonnontuotteiden kerääminen 40 osp (pakollinen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää erilaisten ajankohtaan sopivien luonnontuotteiden tunnistamisen, keräyksen,
esikäsittelyn ja varastoinnin. Luonnontuotteiden kerääminen sisältää marja-, sieni- ja yrttikurssit.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7132801

Tuotteiden valmistaminen luonnonmateriaaleista 15 osp (valinnainen tutkinnonosa)
Sisältö: Sisältää luonnon koristemateriaalien keruuta, esikäsittelyä, luokittelua ja varastointia. Lisäksi
kerätyistä materiaaleista valmistetaan tuotteita erilaisia tekniikoita ja perinteitä soveltaen. Kurssilla perehdytään myös valmiin tuotteen hinnoitteluun ja markkinointiin.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7135248

Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteilla 20 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää hyvinvointituotteiksi soveltuvien luonnontuotteiden valintaa, käsittelyä, varastointia
ja tuotteistamista sekä käyttöä eri asiakasryhmien tarpeisiin.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7134411

Elintarvikkeiden valmistaminen luonnontuotteista 30 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää luonnosta jatkojalostukseen soveltuvien, syötävien keruutuotteiden käsittelyä,
jatkojalostusta, pakkaamista ja varastointia.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7132807

Luonnontuotekasvien viljeleminen 30 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää viljelyyn soveltuvien lajien viljelyominaisuuksia, niiden luonnonmukaisentuotannon
viljelytekniikan sekä sadonkorjuun ja varastoinnin.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7134417

Kädentaidoissa ohjaaminen 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää kädentaitojen ohjaustilanteen valitsemalleen kohderyhmälle. Valitsee, hankkii ja varastoi kohderyhmälle sopivaa luonnon- tai kierrätysmateriaalia. Neuvoo ja ohjeistaa vuorovaikutuskeinoin asiakkaita.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7134416

Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää erilaisten erityisryhmien ohjaamisen apuvälineisiin ja ohjaamisen
toimintamenetelmiin perehtymistä. Käytännön harjoitteita joko luonnossa tai vieden luonto draaman
keinoin sisätiloihin. Lisäksi mielikuvitusharjoitteita ja tutustumiskäyntejä erilaisten erityisryhmien
toimipaikkoihin.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7132809

Ympäristöä säästäviin kulutusvalintoihin ohjaaminen 20 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää ympäristöviestinnän perusteita ja harjoituksia. Suunnittelu, neuvonta ja ohjaustyötä
käytännössä mm. energiasäästölaskelmia kuluttajille.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7137716

Maastoretken ohjaaminen 20 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää harjoitusvaelluksen, harjoitteita vaelluksen suunnittelusta,
toteutuksesta ja periaatteista sekä retkeilyn ja opastoiminnan perusteita.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7135240

Yrityksessä toimiminen 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää yritystoiminnan suunnittelua, yritystoiminnan harjoittamista ja yritystoiminnan kehittämistä.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7140124

Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen 15 osp (valinnainen koulukohtainen tutkinnonosa)
Sisältö: Sisältää uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksiin omakotitaloissa, maatiloilla ja muissa kiinteistöissä. Eri energiamuotojen vertailua ympäristöystävällisyyden suhteen ja neuvontamateriaalin laadintaa.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.f/#/f/esitys/1742262/ops/tutkinnonosat/1743982

Perinnemaisemien kunnostaminen ja hoitaminen 20 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää perinnemaisemien tuntemusta, hoito- ja/ tai kunnostustöitä sekä hoidossa tarvittavien välineiden käyttämistä.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7135243

Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7134410

Jäte- ja kierrätysneuvonta 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)
Sisältö: Sisältää jätehuoltoa koskevan lainsäädännön tuntemusta, tunnistaa, lajittelee ja käsittelee erilaisia jätejakeita ja kierrättää materiaalia. Laatii aiheesta neuvontamateriaalia.
Perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tutkinnonosat/7134414

Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp (valinnainen tutkinnonosa SASKY)

Kenelle

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki alasta kiinnostuneet (pohjakoulutusvaatimuksena peruskoulu), jatkuvan haun kautta voivat hakea myös ne, joilla on jo aiemmin suoritettuna jokin muu tutkinto. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti samana vuonna peruskoulunsa päättävät. Koulutukseen voi tulla myös suorittamaan alan keskeneräiset opinnot loppuun tai hakeutua opiskelemaan tutkinnon osia.

Kustannukset opiskelijalle

Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista ja opiskelumateriaalista.
Pitkämatkalaisten on mahdollista yöpyä asuntolassa.
Muutoin opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Olli Sairanen
puh. 044-3440572,
olli.sairanen@sasky.fi

Hae koulutukseen