Lataa pdf

Maatalousalan perustutkinto

Hakuaika: 21.2.2023 – 21.3.2023
Osaamisala: Maatalousteknologian osaamisala,Maatilatalouden osaamisala

Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä

Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä

Ammatti-instituutti Iisakin Osaran maaseutuopetusyksikössä voit kouluttautua maaseutuyrittäjäksi. Voit valita joko

maatilatalouden tai maatalousteknologian osaamisalan.

Maaseutuyrittäjä työskentelee maatiloilla peltoviljelyn, eläintenhoidon ja koneurakoinnin monipuolisissa työtehtävissä itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä. Tämän päivän maatiloille taloudellinen suunnittelu ja ympäristöystävälliset toimintatavat ovat tärkeitä tekijöitä. Maaseutuyrittäjän tulee hallita tiloilla käytettäviä koneita ja automaatiota. Lisäksi maaseutuyrittäjältä edellytetään asiakaspalvelutaitoja sekä halua kehittää toimialaansa yhteistyössä toisten tilojen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kansainvälistyminen

Saskyn jokaisessa oppilaitoksessa opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kansainvälisyystoimintaan. Saskylle myönnetyn Erasmus+ akkreditoinnin ansiosta apurahoja kv-jaksoille on tarjolla vuosittain ainakin vuoteen 2027 asti sekä ammatillisen että yleissivistävän koulutuksen opiskelijoille.

Saskyn ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla kansainvälisyyspolku, jonka puitteissa voi suorittaa jopa 15-24 osaamispistettä. Kansain- välisyyspolulla osaamista voi kartuttaa esim. lähtemällä vaihtoon Eurooppaan tai Venäjälle tai osallistumalla Saskyn muihin kv-hankkeisiin. Kansainvälistä osaamista voi kerätä myös kotimaassa osallistumalla esim. kv-tutortoimintaan tai digitaaliseen kv-yhteistyöhön tai hakeutumalla kv-työympäristöön kotimaassa.

Pääsy- ja soveltuvuuskoetta ei järjestetä.

Koulutukseen hakeutuminen