Lataa pdf

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto
Hakuaika: 19.12.2019 – 31.5.2020

Koulutuksen kuvaus

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja johtaa vastuualueensa palvelutuotantoa sekä ylläpitää ja kehittää vastuualueensa asiakkuuksia.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon
osasta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta:

Pakolliset tutkinnon osat (yht. 150 osp)
• puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen suunnitteleminen ja johtaminen, 75 osp
• puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen henkilöstön ja osaamisen johtaminen, 75 osp
Valinnainen tutkinnon osa (30 osp), esim.
• ekotehokkuuden johtaminen, 30 osp
• monipalvelujen johtaminen, 30 osp
• puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen kehittäminen, 30 osp

Kenelle

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki alasta kiinnostuneet (pohjakoulutusvaatimuksena peruskoulu), haku jatkuvan haun kautta. Koulutukseen voi tulla myös suorittamaan alan keskeneräiset opinnot loppuun tai hakeutua opiskelemaan tutkinnon osia.

Kustannukset opiskelijalle

Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvälineistä, oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä sekä mahdollisista työvaatteista ja jalkineista. Opiskeltavasta tutkinnosta riippuen kustannukset vaihtelevat paljon. Muutoin opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Lisätietoja antaa

Koulutuspäällikko Riikka Haavisto, puh. 044 774 5004
riikka.haavisto@sasky.fi

Hae koulutukseen