Lataa pdf

Puuteollisuuden perustutkinto

Puuseppä
Osaamisala: Puusepänteollisuuden osaamisala

Tavoitteet

Tutkinnon suorittanut opiskelija osaa suunnitella toimintaansa ja työvaiheiden järjestyksen. Hän osaa käyttää ja laatia puuteollisuuden alan piirustuksia ja käyttää alan koneita ja laitteita, hallita alan työmenetelmät sekä käyttää alan materiaaleja ja tarvikkeita. Tutkinnon suorittanut osaa työskennellä turvallisesti ja taloudellisesti puuteollisuuden työtehtävässä. Hän osaa toimia työyhteisönsä jäsenenä, mukautua erilaisiin muuttuviin työelämän tilanteisiin sekä arvioida ja kehittää ammatillista osaamistaan ja ylläpitää työkykyään.

Tutkinnossa voi erikoistua puurakenne-, puusepän-, puulevy- tai sahateollisuuteen. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä suuntautumisestaan riippuen puurakenneosien valmistustehtävissä (kuten CLT-levyjen, hirsirakenteiden, puusepän tai levykalustetuotteiden valmistustehtävissä), sahateollisuuden tai puulevyteollisuuden valmistus- tai jatkojalustehtävissä, kuten vanerin- tai lastulevyjen valmistusprosessissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Sisältö

Puutyökoneiden työturvallisen käytön opiskelu on keskeinen osa opetusta.  Puusepän työhön kuuluu sekä käsityötä että koneellista tuotteiden valmistusta.

Työtehtäviä harjoitellaan koulun työsalissa perus- ja CNC-koneilla, lisäksi työtehtäviä opitaan työssäoppimisjaksoilla alan yrityksissä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ammattiosaamisen näytöt toteutetaan työssäoppimisjaksojen yhteydessä, jolloin ammattiosaamista arvioidaan muun arvioinnin ohella käytännön työtilanteissa ammattiosaamisen näytöillä. Työelämän edustajat tulevat näin entistä laajemmin mukaan arviointiin.

Työssäoppimisen suunnitelma laaditaan yhteistyössä paikallisten työelämäedustajien kanssa ja siinä otetaan huomioon alueelliset ja paikalliset työelämän tarpeet ja mahdollisuudet.

Lisätietoja antaa

Alakoski Anne-Mari, koulutuspäällikkö,
Sähköposti: anne-mari.alakoski@sasky.fi,
Puhelin: 040 184 2665,

Hae koulutukseen