Kuvataidekoulu Pisama

Kuvataidekoulu Pisamassa lapsella ja nuorella on mahdollisuus kehittää valmiuksia ilmaista ajatuksiaan, tunteitaan ja mielikuviaan kuvallisesti. Opetuksessa tutkitaan erilaisia luonnonympäristöjä, rakennettuja ympäristöjä, esineympäristöjä, mediaympäristöjä ja visuaalisia osakulttuureja. Eri materiaaleja ja tekniikoita opetellaan käyttämään monipuolisesti.

Opetuksen sisällöt ja opetustavat on suunniteltu oppilaiden ikä ja kehitysvaihe huomioon ottaen. Opetuskokonaisuudesta toiseen edetessä tavoitteet ja sisällöt monipuolistuvat ja syvenevät.

Kuvataidekoulu Pisamassa esiopetus on suunnattu 6 – 7 -vuotiaille ja yhteiset opinnot voi aloittaa 7 – 8 -vuotiaana. Kun yhteiset opinnon on suoritettu, voi noin 12 – 13 -vuotiaana siirtyä teemaopintojen pariin.

Katso esittely tästä

Yhteiset opinnot

Kuvataiteen yhteisten opintojen (300 oppituntia/5v) tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen. Opinnot sisältävät viisi opintokokonaisuutta, jotka ovat kestoltaan 45 – 90 tuntia. Opintokokonaisuuksissa on erilaisia tavoitteita ja sisältöjä. Yhteisten opintojen opintokokonaisuudet ovat:

 • Jätän jäljen
 • Sisällä ja ulkona
 • Muodot ympärilläni
 • Paikalla ja liikkeessä
 • Ennen ja nyt

Teemaopinnot

Kuvataiteen teemaopintojen (200 oppituntia/2 v) tarkoituksena on oppilaan yhteisissä opinnoissa hankkimien taitojen laajentaminen. Teemaopinnot sisältävät neljä opintokokonaisuutta, jotka ovat kukin kestoltaan 45 – 50 tuntia. Valittavana ovat seuraavat opintokokonaisuudet:

 • Mun taide – piirustus ja maalaus
 • Mun taide – grafiikka
 • Mun taide – veisto
 • Mun taide – keramiikka, muotoilu
 • Mun taide – taidetta kaikille aisteilla
 • Mun taide – muu kuvataiteen ala

Opintojen päätteeksi saadaan päättötodistus. Opetuksessa käytettävät materiaalit sisältyvät kurssimaksuun, lisätietoja kurssimaksuista löydät täältä.

Mitä on taiteen perusopetus?

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä. Taiteen perusopetus vahvistaa oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä.

Pisamassa on mahdollista opiskella mm. seuraavia taiteenaloja: piirustus ja maalaus, taidegrafiikka, kuvanveisto, keramiikka ja muotoilu, arkkitehtuuri ja ympäristötaide, valokuvaus, performanssi ja kuvallinen media.

Lisää tietoa taiteen perusopetuksesta.

Ilmoittautuminen

Kurssit alkavat elokuussa ja niille voi ilmoittautua elokuun alusta puhelimitse. Vapaita paikkoja ryhmissä voi tiedustella muulloinkin.

Parkano, toimisto, puh. 044 045 5510
Kankaanpää, toimisto, puh. 044 580 0520