Työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021. Työllisyyden kuntakokeilussa osa työttömistä työnhakijoista siirtyy TE-toimiston asiakkuudesta oman kotikuntansa työllisyyspalvelujen asiakkaiksi. Kokeilussa kotikunta vastaa TE-palveluiden eli julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta asiakkailleen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään palveluja, jotka tukevat työnhakijan työllistymistä sekä palvelumalleja, joissa asiakkaan tilanne ja palveluntarve huomioidaan yksilöllisesti. Lisää työllisyyden kuntakokeilusta.

Saskyn omaohjaajat esittäytyvät

Julkisen työvoimapalvelujen ja Saskyn rajapinnassa toimivat nk. omaohjaajat. Omaohjaajat toimivat tiiviissä yhteistyössä kuntakokeilun OMA-valmentajien ja Saskyn eri oppilaitosten henkilöstön kanssa. Omaohjaajien tehtävänä on yhdessä omavalmentajan ja asiakkaan kanssa suunnitella asiakkaan koulutuspolkua Saskyssa asiakkaan koulutus- ja palvelutarpeen mukaan. Omaohjaaja vastaa siitä, että sekä OMA valmentaja että asiakas ovat tietoisia Saskyn oppilaitosten tutkinto-, lisä- ja täydennyskoulutustarjonnasta ja niihin hakeutumisen mahdollisuuksista. Lisäksi omaohjaaja kulkee koulutuksessa opiskelijan rinnalla tukien opiskelun aloittamista ja sen etenemistä.  Omaohjaajan tehtävänä on tarpeen mukaan mm. auttaa opiskelijaa erilaisissa viranomaisasioissa, tukea ja seurata opintojen kulkua ja näin edesauttaa opiskelijan työllistymistä.

Outi Jämsä, Mäntän seudun koulutuskeskus

Olen Outi Jämsä ja töissä Mäntän seudun koulutuskeskuksessa, Mäntässä. Olen päässyt tutustumaan kuntakokeilun valmisteluun Ylä-Pirkanmaan koordinaatioryhmässä viime keväästä lähtien. Olemme yhteistyössä laatineet mallia yksilöllisestä koulutuspolusta, jossa voidaan hyödyntää eri rahoitusmalleja. Odotan innokkaan uusia haasteita!

Yhteystiedot: outi.jamsa(at)sasky.fi , puh. 044 728 8546

Eini Heinimaa, Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto

Olen Eini Heinimaa ja työskentelen SASKY koulutuskuntayhtymässä kuudetta vuotta. Koulutukseltani olen sosionomi YAMK ja ammatillinen opettaja. Toimipiste, jossa työskentelen, on Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston Kokemäen yksikkö. Työnkuvani on monipuolinen sisältäen koulutusohjausta, opetusta sekä lisäksi 1.3.2021 alkaen toimin koulutuksen kuntakokeilun omaohjaajana. Ammatillisia vahvuuksiani omaohjaajan tehtävissä ovat mm. laaja-alainen ammatillisen koulutuksen sekä palveluohjausverkoston tuntemus.

Yhteystiedot: eini.heinimaa(at)sasky.fi, puh. 044 560 4520

Outi Vola, Sastamalan oppilaitokset

Olen Outi Vola ja toimin Sastamalan oppilaitosten omaohjaajana. Olen toiminut omaohjaajana keväästä 2022. Sastamalan oppilaitoksia ovat Vammalan ammattikoulu, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos ja Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos.

Koulutus- ja työtaustaa minulta löytyy monelta alalta, olen muun muassa merkonomi ja kaksinkertainen artesaani, lisäksi olen yhteisöpedagogi (AMK). Olen toiminut myös yrittäjänä. Näin ollen minulla on omakohtaista kokemusta opiskelusta eri ikäisenä ja eri rahoitusmuodoilla. Tunnen hyvin Sastamalan oppilaitosten opiskelutarjonnan ja teen tiivistä yhteistyötä Sastamalan työllisyyspalveluiden kanssa. Olen Sastamalan oppilaitoksissa kaikkien työttömyysetuudella opiskelevien tukena.

Yhteystiedot: outi.vola(at)sasky.fi, puh. 040 485 7261

Tiina Lindh, Tampereen palvelualan ammattiopisto

Olen Tiina Lindh ja aloitin Tampereen palvelualan ammattiopistossa (TPA) vuonna 2010 ja suhtaudun työhöni edelleen yhtä innolla kuin tullessani taloon. Vuosien aikana työnkuvani on muuttunut ja ammattitaitoa olen ylläpitänyt työn ohessa opiskellen mm. yhteisöpedagogi (amk) ja työvalmennuksen EAT. Omaohjaajaksi siirryin koulutusohjaajan tehtävistä.

Omaohjaajana toimin työllisyyspalveluiden OMA-valmentajan vastinparina ja varmistan, että meille suunnatut asiakkaat ja kuntayhteistyökumppanit saavat tarpeitansa vastaavaa palvelua ja tietoa tarjoamistamme koulutuksista. Asiakkaan siirtyessä koulutukseen ohjaan häntä prosessin eri vaiheissa hakeutumisvaiheesta aina koulutuksen päättymiseen ja työelämään siirtymiseen.

Yhteystiedot: tiina.lindh(at)sasky.fi , puh. 044 774 5045

Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset

Ammatti-instituutti Iisakki ja Osara • vs. opinto-ohjaaja, Juha Tapio, juha.tapio(at)sasky.fi puh. 044 034 5747,

Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos • opinto-ohjaaja, Piia Saarinen, piia.saarinen(at)sasky.fi, puh. 044 045 2011

Ikaalisten kauppaoppilaitos • opinto-ohjaaja, Tuula Karttunen, tuula.karttunen(at)sasky.fi, puh. 044 034 5751

Lisätietoa

SASKY koulutuskuntayhtymä, koulutuskoordinaattori Minnaliisa Lampi
minnaliisa.lampi(at)sasky.fi , puh. 040 167 9050

Saskyn omaohjaajat ja oppilaitosten rehtorit

Saskyn henkilöstön yhteystiedot löytyvät täältä

Infovideoita työllisyyden kuntakokeilusta

Mikä on työllisyyden kuntakokeilu?

Ketkä ovat työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita?

Tiesitkö tämän Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilusta?