Työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021. Työllisyyden kuntakokeilussa osa työttömistä työnhakijoista siirtyy TE-toimiston asiakkuudesta oman kotikuntansa työllisyyspalvelujen asiakkaiksi. Kokeilussa kotikunta vastaa TE-palveluiden eli julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta asiakkailleen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään palveluja, jotka tukevat työnhakijan työllistymistä sekä palvelumalleja, joissa asiakkaan tilanne ja palveluntarve huomioidaan yksilöllisesti. Lisää työllisyyden kuntakokeilusta.

Saskyn omaohjaajat esittäytyvät

Julkisen työvoimapalvelujen ja Saskyn rajapinnassa toimivat nk. omaohjaajat. Omaohjaajat toimivat tiiviissä yhteistyössä kuntakokeilun OMA-valmentajien ja Saskyn eri oppilaitosten henkilöstön kanssa. Omaohjaajien tehtävänä on yhdessä omavalmentajan ja asiakkaan kanssa suunnitella asiakkaan koulutuspolkua Saskyssa asiakkaan koulutus- ja palvelutarpeen mukaan. Omaohjaaja vastaa siitä, että sekä OMA valmentaja että asiakas ovat tietoisia Saskyn oppilaitosten tutkinto-, lisä- ja täydennyskoulutustarjonnasta ja niihin hakeutumisen mahdollisuuksista. Lisäksi omaohjaaja kulkee koulutuksessa opiskelijan rinnalla tukien opiskelun aloittamista ja sen etenemistä.  Omaohjaajan tehtävänä on tarpeen mukaan mm. auttaa opiskelijaa erilaisissa viranomaisasioissa, tukea ja seurata opintojen kulkua ja näin edesauttaa opiskelijan työllistymistä.

Outi Jämsä, Mäntän seudun koulutuskeskus

Olen Outi Jämsä ja töissä Mäntän seudun koulutuskeskuksessa, Mäntässä. Olen päässyt tutustumaan kuntakokeilun valmisteluun Ylä-Pirkanmaan koordinaatioryhmässä viime keväästä lähtien. Olemme yhteistyössä laatineet mallia yksilöllisestä koulutuspolusta, jossa voidaan hyödyntää eri rahoitusmalleja. Odotan innokkaan uusia haasteita!

Yhteystiedot: outi.jamsa(at)sasky.fi , puh. 044 728 8546

Kai Heine, Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset

Olen Kai Heine ja toimin Luoteis-Pirkanmaan oppilaitosten omaohjaajana. Alueeseeni kuuluvat Ammatti-instituutti Iisakki (Hämeenkyrö, Osara, Parkano) ja Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos sekä Ikaalisten kauppaoppilaitos.

Erilaista ohjaustyön kokemusta minulla on 25 vuotta sekä nuorten että aikuisten parissa, viimeisimpänä mm. nuorten startin yksilö- ja ryhmänohjaustehtävissä ja palvelukoordinaattorina työllisyyspalveluissa. Koulutukseltani olen työvalmentaja (EAT) ja medianomi. Kuntakokeiluun liittyviin asioihin olen saanut perehtyä huhtikuusta 2020 alkaen ja toivonkin, että onnistun hyödyntämään oppimaani omaohjaajan tehtävässä. Ammatillinen työotteeni on asiakaslähtöinen, motivoiva ja voimavarakeskeinen.

Yhteystiedot: kai.heine(at)sasky.fi, puh. 040 1860117

Eini Heinimaa, Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto

Olen Eini Heinimaa ja työskentelen SASKY koulutuskuntayhtymässä kuudetta vuotta. Koulutukseltani olen sosionomi YAMK ja ammatillinen opettaja. Toimipiste, jossa työskentelen, on Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston Kokemäen yksikkö. Työnkuvani on monipuolinen sisältäen koulutusohjausta, opetusta sekä lisäksi 1.3.2021 alkaen toimin koulutuksen kuntakokeilun omaohjaajana. Ammatillisia vahvuuksiani omaohjaajan tehtävissä ovat mm. laaja-alainen ammatillisen koulutuksen sekä palveluohjausverkoston tuntemus.

Yhteystiedot: eini.heinimaa(at)sasky.fi, puh. 044 560 4520

Emilia Simola, Sastamalan oppilaitokset

Olen Emilia Simola ja toimin omaohjaajana Sastamalan oppilaitoksissa (Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitosTyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos sekä Vammalan ammattikoulu). Koulutustaustani on kasvatustieteellinen ja sydämeni sykkii elinikäiselle oppimiselle. Koskaan ei ole liian myöhäistä opiskella lisää! Olen aiemmin työskennellyt mm. nuorten Ohjaamolla sekä nuorten uraohjauksen parissa. Ohjaajana pyrin olemaan innostava, ratkaisukeskeinen ja helposti lähestyttävä. Omaohjaajana autan ja neuvon työllisyyspalveluista opiskelijaksi siirtyviä asiakkaita heidän opiskelupolullaan

Yhteystiedot: emilia.simola(at)sasky.fi, puh. 040 352 8003

Tiina Lindh, Tampereen palvelualan ammattiopisto

Olen Tiina Lindh ja aloitin Tampereen palvelualan ammattiopistossa (TPA) vuonna 2010 ja suhtaudun työhöni edelleen yhtä innolla kuin tullessani taloon. Vuosien aikana työnkuvani on muuttunut ja ammattitaitoa olen ylläpitänyt työn ohessa opiskellen mm. yhteisöpedagogi (amk) ja työvalmennuksen EAT. Omaohjaajaksi siirryin koulutusohjaajan tehtävistä.

Omaohjaajana toimin työllisyyspalveluiden OMA-valmentajan vastinparina ja varmistan, että meille suunnatut asiakkaat ja kuntayhteistyökumppanit saavat tarpeitansa vastaavaa palvelua ja tietoa tarjoamistamme koulutuksista. Asiakkaan siirtyessä koulutukseen ohjaan häntä prosessin eri vaiheissa hakeutumisvaiheesta aina koulutuksen päättymiseen ja työelämään siirtymiseen.

Yhteystiedot: tiina.lindh(at)sasky.fi , puh. 044 774 5045

Lisätietoa

SASKY koulutuskuntayhtymä, koulutuskoordinaattori Minnaliisa Lampi
minnaliisa.lampi(at)sasky.fi , puh. 040 167 9050

Saskyn omaohjaajat ja oppilaitosten rehtorit

Saskyn henkilöstön yhteystiedot löytyvät täältä

Infovideoita työllisyyden kuntakokeilusta

Mikä on työllisyyden kuntakokeilu?

Ketkä ovat työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita?

Tiesitkö tämän Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilusta?