Siirry sisältöön

#saskylaiset – mentori Annelin tarina

Yrityskehittäjänä ja -valmentajana toimiva Anneli Hulkko toimii oppisopimuskoulutusopiskelijan mentorina. Yrittäjän ammattitutkinnon suorittamisen jälkeen hänelle ehdotettiin mentorina toimimista. Yrittäjä tarvitsee oppisopimuskoulutuksen ajaksi mentorin, joka toimii yrittäjänä ja omaa koulutuksen sisältöön liittyvää osaamista. Anneli on mentorin roolissa ohjannut muita yrittäjiä mm. yrityksen kehittämisessä ja yrittäjänä toimimisessa. ”Mentorointi on paras tapa auttaa toista yrittäjää”, Anneli kertoo. 

Puolilähikuva silmälasipäisestä, lyhythiuksisesta henkilöstä, jolla musta jakku ja musta-valkoraidallinen huivi, jakun alla punainen pusero, taustalla näkyy rakennus.
Anneli Hulkko toimii oppisopimusopiskelijan mentorina. Kuva: Irina / Studio Luova

Mentorointi on paras tapa auttaa toista yrittäjää

Täsmäohjauksella yrittäjäopiskelijan on mahdollista kehittää osaamistaan ja yrityksensä toimintaa tarvittavilta osin. Mentorin valinta on Annelin mielestä tärkeä vaihe. ”Alussa on tärkeää keskustella yhteisesti omista tavoitteista ja tutustua mentoriin. Tämä määrittää paljon itselleen sopivan mentorin valintaa.” Anneli tarkentaa asiaa. Oppilaitos maksaa mentorille korvauksen opiskelijan ohjauksesta yhteisesti sovitulla tavalla. Annelin mielestä opiskelijan onkin hyvä tiedostaa, että mentorin kautta on mahdollista saada konsultointiapua yrittäjyyteen, eikä se aiheuta opiskelijalle kustannuksia. 

Mentorina Anneli pyrkii ohjaamaan opiskelijaa ”out of the box”-ajattelulla. Monesti toisen alan edustaja kykenee antamaan laajemmin uusia näkemyksiä yrittäjyyteen ja liiketoimintaan. Anneli pitää tärkeänä, että mentorina hänellä on aikaa opiskelijalle. Myös vuorovaikutus on tärkeää ja on oltava joustava opiskelijan tarpeet huomioiden. Mentorointi ei aina jakaudu tasaisesti koulutuksen ajalle, vaan tiettyinä hetkinä opiskelija voi tarvita ohjausta enemmän. Työskentely on siten prosessimaista ja vastaa opiskelijan senhetkistä tarvetta. Kokonaisuutena mentorointi antaa myös mentorille. ”Molemmat osapuolet saavat mentoroinnista. Molemmilla on mahdollisuus oppia uutta ja kehittää omaa toimintaansa” Anneli toteaa.  

Molemmat osapuolet oppivat uutta ja kehittävät toimintaansa 

Anneli kannustaa yrittäjiä ryhtymään mentoriksi. Liiketoiminnan kehittämisen parissa toimivilla henkilöillä on jokaisella annettavaa ja ajanhermolla pysyminen on mentorillekin opettavaista. Samalla verkostoidutaan ja mahdollisesti luodaan uusia yhteistyökuvioitakin. Anneli korostaa sitoutumisen tärkeyttä, mentorilla tulee olla halu tehdä enemmän kuin tunti kuukaudessa. Hänen tulee olla opiskelijan tavoitettavissa vaihtelevan tarpeen mukaan. ”Keskeistä on tietopääoman jakaminen puolin ja toisin sekä opiskelijan osaamisen kehittymisen tukeminen. Mentorina totuuksien jakaminen ei ole olennaista, vaan kysymysten esittäminen ja yhteinen reflektio”, Anneli kiteyttää lopuksi.