Siirry sisältöön

Saskylle kestävän kehityksen sertifikaatti

Vihreitä sirkkalehtiä ja nuotteja.

Kestävällä taiteen perusopetuksella kohti kestävämpää tulevaisuutta

SASKY koulutuskuntayhtymän taiteen perusopetukselle on myönnetty OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti. Sertifikaatti on auktorisoidun auditoijan tunnustus siitä, että Sasky Ylä-Satakunnan musiikkiopiston ja Sasky Petäjä-opiston musiikin, kuvataiteen, käsityötaiteen ja teatteritaiteen opetus tukee merkittävällä tavalla kestävämmän tulevaisuuden saavuttamista. Petäjä-opiston vapaan sivistystyön koulutuksella on ollut tämä sertifiointi jo kymmenen vuotta.

Kestävän tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi opistoilla on kehittämisohjelma vuoteen 2030 saakka. Kehittämisohjelman tavoitteena on toimiminen ympäristön kannalta vastuullisesti ja kestävästi. Tämä tulee näkymään energian ja veden kulutuksen vähenemisenä, harkittuina hankintoina ja valintoina, jotka ehkäisevät jätteen syntyä ja lisäävät kierrätystä. Pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus.

Opetuksessa on tärkeää antaa kaikille mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen, taiteita opiskellessa voi saada koko eliniän kestävän innoituksen ja harrastuksen tai jopa ammatin. Myös kansainvälisyyden lisääminen on yksi opetuksen tavoitteista. Ymmärrämme myös yhteisöllisyyden merkityksen opetuksessa, jokaisella oppilaalla on oikeus kokea olonsa turvalliseksi, arvostetuksi ja hyväksytyksi.

Opistot ovat sitoutuneet kestävän kehityksen arvoihin ja tavoitteisiin niin johtamisessa, viestinnässä kuin kumppanuussuhteissa. Tavoitteena on vaikuttaa toiminta-alueen kuntien positiiviseen kehitykseen tavoiteltaessa kestävämpää yhteiskuntaa.

Opetuksessa kestävän tulevaisuuden tavoitteet näkyvät kulttuurien moninaisuuden ymmärtämisessä ja oman kulttuuriperinteen vaalimisena.

”Taide on kautta aikain ollut yhteiskunnan merkittävä vaikuttaja ja uudistaja. Opistojen opetuksessa tämä näkökulma nousee myös esille, kuinka taiteen keinoin voidaan vaikuttaa ihmisen ja ympäristömme hyvinvointiin. Tällaisia koulutuksen ympäristöaiheisia vuositeemoja ovat olleet maa, vesi ja ilma, jotka ovat näkyneet aiheina esimerkiksi eri näyttelyissä”, kertoo. kestävän kehityksen toiminnasta vastaava koulutussuunnittelija Jyrki Käppi.

SASKY koulutuskuntayhtymä on päättänyt, että taiteen perusopetus ja vapaan sivistystyön opetus ovat sertifioinnin myötä myös mukana rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta luonnon kaikille osille ihminen mukaan lukien Suomen valtion Agenda 2030 -ohjelman mukaisesti.

Saskystä Jyrki Käppi ja hallituksen puheenjohtaja Ari Lamminmäki vastaanottamassa OKKA säätiön sertifikaattia.

Lisätietoa antaa: