Siirry sisältöön

Työllisyyden kuntakokeilu

Tavoitteena osaavan työvoiman löytyminen

Sastamalan alueella on jo vuosia tehty vahvaa ja monialaista yhteistyötä työllisyyden hoidossa. Yksi esimerkki toimivasta kokonaisuudesta on työllisyyden kuntakokeilu, joka alkoi maaliskuussa 2021 ja nykyisellä lainsäädännöllä jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka. Vuoden 2025 alusta lähtien TE-palvelut siirtyvät kokonaan kuntien hoidettavaksi.

Työllisyyden kuntakokeilun piiriin kuuluvat alle 30-vuotiaat ja vieraskieliset työttömät työnhakijat sekä yli 30- vuotiaista työttömistä työnhakijoista Kelan etuisuuksia saavat. Asiakkaat saavat kuntien työllisyyspalvelujen kautta omavalmentajan, joka hoitaa heidän työllistymisensä edistämiseen liittyviä palveluja. OMA-valmentaja mm. kartoittaa asiakkaan koulutustarpeita ja jos tarvetta koulutukselle on, asiakas voidaan ohjata mm. koulutusneuvontaan Saskyn oppilaitoksessa toimivan omaohjaajan luokse. Omaohjaaja ja asiakas miettivät yhdessä, mikä olisi asiakkaalle sopiva ala ja minkälainen opiskelumuoto asiakkaalle sopisi. Tavoitteena on, että työnhakija työllistyy mahdollisimman nopeasti ja samalla ratkaistaan alueen työnantajien tarpeita, kun saavat osaavaa työvoimaa.

Siniseen työtakkiin pukeutunut henkilö suojalasit päässä metallintyöstökoneen äärellä.
Toni Välilä lähti mukaan Saskyn Kohti ammatillista koulutusta -ryhmään ja jatkoi siitä Uusia metallialan osaajia Sastamalaan -koulutuksessa.

Saskylla ja Sastamalan kaupungilla pitkä kokemus yhteistyöstä

Tiina Leppäniemi toimii Sastamalan kaupungilla työllisyyspalvelupäällikkönä ja Läntisen-Pirkanmaan TYP-johtajana. Sen lisäksi, että hänellä on erittäin pitkä kokemus työllisyyden hoidon erilaisten tehtävien parissa, hän on toiminut myös Saskyn kanssa yhteistyössä erilaisissa yhteyksissä jo vuosien ajan. Hän kiittelee hyvää yhteistyötä työllisyyden kuntakokeilussa ja on tyytyväinen siihen, että työ edelleen jatkuu. Leppäniemi kertoo, että asiakasohjauksia Sastamalan kaupungin työllisyyspalveluista Saskyyn on tehty paljon. Yhteisiä koulutuspilotteja on järjestetty useampia ja lisää on tulossa. Hän muistuttaa myös siitä, että tässä työssä kirkkain tavoite on se, että työvoimaa tarvitseva yritys ja töitä tarvitseva työnhakija kohtaavat toisensa oikealla tavalla.

”Työvoimaa tarvitsevan yrityksen ja töitä tarvitsevan työnhakijan kohtaaminen oikealla tavalla on kirkkain tavoite.”

Tiina Leppäniemi

Kunta kantanut vahvaa vastuuta työllisyyden hoidosta

Leppäniemi kokee hyvänä uudistuksena, että työllisyyspalvelut tulevat kuntien hoidettavaksi. Lakiuudistuksen mahdollisuudet tulee kunnissa ottaa täysimääräisesti käyttöön ja huolehtia siitä, että yksittäisellä kunnalla säilyy toimivalta, ettei se uudistuksessa siirry vain osalle kuntia. Hän kertoo, että itse asiassa tämä on paluuta vanhaan – 60 vuotta sitten työvoimapalvelut siirtyivät valtiolta kunnille. Leppäniemen mukaan esimerkiksi Sastamalassa kunta on jo pitkään kantanut vahvan vastuun työllisyyden hoidosta, vaikka siihen ei ole ollut lakisääteistä velvoitetta. Vastuuta on otettu erityisesti lähipalveluista ja niistä, jotka ovat tarvinneet vahvempaa tukea työllistymiseensä.

Ryhmäkuvassa Sastamalan työllisyyspalveluiden henkilöstöä.
Sastamalan kaupungin työllisyyspalvelujen henkilöstöä

Leppäniemen mukaan työllisyyden hoidossa tärkeää on kasvokkain kohtaaminen. Työntekijöiden ja työnantajien palvelutarve perustuu luottamukseen, kohtaamiseen ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Asiakkaan näkökulmasta on tärkeää, että omasta kunnasta saa palveluita myös työllisyys- ja yrittäjyysasioissa. Työmarkkinat muuttuvat koko ajan, joten eri toimijoiden jatkuva yhteistyö on tärkeää, jotta osaamisvaje alueella ei pääse syvenemään.

Onnistumisten taustalla paljon työtä ja sitoutumista

Yhtenä syynä siihen, miksi Sastamalan alueella työllisyyden kuntakokeilu on onnistunut niin hyvin, Leppäniemi kokee sen, että paikalliset toimijat tuntevat toisensa niin hyvin ja ovat jo pitkään tehneet yhteistä kehittämistyötä. Kaikilla toimijoilla on vahva yhteinen näkemys siitä, että työllisyyttä ollaan hoitamassa yhdessä, jotta paikalliset yritykset saavat osaavaa työvoimaa ja alueen elinkeinoelämä pääsee kehittymään. Alueella on paljon osaamista, motivoitunutta ja sitoutunutta henkilöstöä sekä paljon niitä, jotka tarvitsevat näitä palveluita – sekä työnantajia että työnhakijoita.

”Tämä kaikki on vaatinut paljon työtä onnistuakseen.”

Tiina Leppäniemi

Leppäniemi on tyytyväinen myös siihen, että vaikka Sastamala on suhteellisen pieni kaupunki, siellä on saatu käyntiin työllisyyden kuntakokeilun yhteistyön puitteissa jo useampia valmennuksia ja koulutusryhmiä. Yhteistyötä on tehty Pirkanmaan ELYn, palveluntuottajien ja koulutuksenjärjestäjien kanssa. Yhdessä on innovoitu uusia palvelupolkupilotteja, joissa on yhdistetty yksityisten palveluntuottajien ja julkisten toimijoiden sekä koulutuksenjärjestäjien palvelut yhteen. Asiakaspalaute sekä työnhakijoilta että työnantajilta on ollut erityisen hyvää uudistettujen palvelumallien osalta. Itsekseen tämä kaikki ei kuitenkaan ole syntynyt, vaan on vaatinut paljon työtä onnistuakseen.

Siniseen työtakkiin pukeutunut henkilö suojalasit päässä metallintyöstökoneen äärellä.

Räätälöidyt työvoimakoulutukset asiakkaiden tarpeisiin

Työllisyyden kuntakokeilun puitteissa on Saskyn ja Sastamalan työllisyyspalveluiden yhteistyönä käynnistetty Ammatillinen osatutkinto yksilöllisesti -koulutukset, joissa työvoimakoulutuksia on räätälöity yksittäisten asiakkaiden tarpeisiin. Kohti ammatillista koulutusta -koulutus on kehitetty yhdessä työllisyyspalveluiden, Saskyn ja ELY-keskuksen kanssa. Ensimmäinen koulutus oli 10 päivän pituinen, mutta saadun palautteen perusteella se toteutettiin keväällä 2023 pidempänä kokonaisuutena. Pidempään kokonaisuuteen otettiin mukaan myös palveluntuottajia ja työnantajia. Koulutuksen jälkeen kohderyhmää on seurattu ja 1,5 kuukautta koulutuksen päättymisen jälkeen saadut tulokset ovat erinomaiset: lähes kaikki koulutukseen osallistuneet työttömät ovat joko työllistyneet, hakeutuneet koulutukseen tai siirtyneet työkokeiluun. Leppäniemi korostaa, että näiden hyvien tulosten takana on ollut yhteinen tekeminen eri toimijoiden kesken (kunnan työllisyyspalvelut, koulutuksen järjestäjä, työnantajat ja palveluntuottajat).

”Hyvien tulosten takana on onnistunut yhteinen tekeminen eri toimijoiden kesken.”

Tiina Leppäniemi

Täsmäkoulutukset hyödyntävät kaikkia osapuolia

Saskyn Sastamalan oppilaitoksissa omaohjaajana työskentelevä Outi Vola antaa Sastamalan kaupungille kiitosta edistyksellisestä ja innovatiivisesta työllisyyden hoidosta. Hän kokee, että työvoimakoulutuksen kautta tehtävät täsmäkoulutukset hyödyntävät kaikkia osapuolia – työvoimapalveluiden asiakas saa tarvitsevansa osaamisen, yritys saa tarpeisiinsa soveltuvaa henkilöstöä ja oppilaitos saa nuorien ikäluokkien pienentyessä myös aikuisia opiskelijoita. Vola korostaa myös sitä, että kukaan ei ole liian vanha oppimaan uutta ja uusi työura on aina mahdollinen. Työttömyysetuudella opiskelu antaa aikuiselle opiskelijalle hyvät mahdollisuudet hankkia uusi koulutus ja ammatti.

”Kukaan ei ole liian vanha oppimaan uutta ja uusi työura on aina mahdollinen.”

Outi Vola
Punertavahiuksinen, silmälasipäinen henkilö vaaleanpunaisessa paidassa kirjava huivi kaulassaan istuu pöydän ääressä, edessään tietokoneen näppäimistö ja puhelin.
Outi Vola työskentelee Saskyssa omaohjaajana

Motivoituneet opiskelijat ovat työllistyneet hyvin

Sasky Vammalan ammattikoulun tekniikan alojen koulutuspäällikkö Kari Kuurila on tyytyväinen siihen, miten hyvin työllisyyden kuntakokeilun puitteissa kehitetyt koulutukset ovat asettuneet uomiinsa ja toivoo, että vastaavaa yhteistyötä voitaisiin jatkaa myös tulevaisuudessa. Uusia metallialan osaajia Sastamalaan -koulutukseen on saatu motivoituneita opiskelijoita ja se, että he ovat myös työllistyneet hyvin, on palkitsevaa kaikille osapuolille. Uusi ryhmä on aloittanut aina keväisin ja syksyisin ja siitä on tullut luonteva osa oppilaitoksen arkea. Onnistumisesta kertoo myös se, että vaikka hanke ja erityisavustus, jonka puitteissa Saskyyn palkattiin omaohjaajia, onkin jo virallisesti loppunut, Sastamalan oppilaitoksiin palkattiin omaohjaaja myös ko. hankkeen jälkeen.

Yritysten yhteydenottoja oppilaitokseen toivotaan jatkossakin

Yrittäjät ovat oppilaitokseen aktiivisesti yhteydessä työvoimatarpeestaan, minkä Kuurila kokee erittäin hyväksi asiaksi. Hän toivoo jatkossakin yritysten yhteydenottoja, mielellään mahdollisimman hyvissä ajoin, jotta voidaan ennakoida tarpeita ja miettiä yhdessä ratkaisuja sopivien tekijöiden löytymiseen ja täsmäkouluttamiseen.

”Jatkossakin toivomme yritysten yhteydenottoja, jotta voimme yhdessä miettiä ratkaisuja.”

Kari Kuurila

Oppilaitoksessa suhtaudutaan avoimin mieliin monenlaisiin koulutustarpeisiin ja pyritään toteuttamaan ne mahdollisimman hyvin. Koulutus on menossa entistä enemmän siihen suuntaan, että lähdetään tekemään koko tutkinnon sijaan tutkinnon osia tai vielä pienempiä kokonaisuuksia. Tämä lisää opiskelijalähtöisyyttä ja helpottaa osaltaan myös yritysten työvoimapulaa. Kuurila kokee Saskyn yhtenä vahvuutena sen, että sen oppilaitoksissa pystytään joustavasti palvelemaan kaikkia opiskelijoita.

Isoäidin esimerkki innosti hakeutumaan metallialan opintoihin

39-vuotias neljän lapsen äiti Toni Välilä lähti alkuvuodesta mukaan Saskyn Kohti ammatillista koulutusta -ryhmään oltuaan sitä ennen kotiäitinä ja työttömänä. Häntä on kiinnostanut jo yläasteelta saakka kokeilla hitsausta, joten Uusia metallialan osaajia Sastamalaan -koulutus tuntui sopivalta tavalta jatkaa opintoja. Keväällä alkanut koulutus jatkuu syyskuulle saakka ja sen jälkeen Tonin tavoitteena on työllistyä alalle. Hän on myös valmis jatkamaan alan opintoja, jos työpaikka ei heti syyskuussa löydy. Kesäkuussa hän oli harjoittelussa pumppuja valmistavassa Nirapumps -yrityksessä. Toni oli tyytyväinen harjoitteluun, jossa hän pääsi tekemään monipuolisesti erilaisia töitä, myös työkaverit olivat mukavia ja jaksoivat opastaa harjoittelijaa hyvin.

Siniseen työtakkiin pukeutunut henkilö suojalasit päässä metallintyöstökoneen äärellä.
Toni Välilä on ollut tyytyväinen koulutukseen.

Tonilla on myös mielenkiintoista sukutaustaa alalta – hänen edesmennyt isoäitinsä oli aikanaan Suomen ensimmäisiä naishitsaajia. Sitä kautta Tonillekin syntyi ajatus siitä, että hitsaaminen ei missään nimessä ole vain miesten työtä vaan sopii myös naisille.

”Uuden oppiminen on ollut hienoa ja aikuisena on myös ollut helpompi pitää itselleen tiukkaa kuria opiskelun suhteen.”

Toni Välilä

Koulutus Sasky Vammalan ammattikoulussa saa Tonilta kiitosta. Hän kehuu opettajia ja on sitä mieltä, että on saanut koulutuksen aikana kaiken tarvitsemansa tiedon helposti. Uuden oppiminen on ollut hienoa ja aikuisena on myös ollut helpompi pitää itselleen tiukkaa kuria opiskelun suhteen. Toni on myös sitä mieltä, että aikuisena osaa käyttää oman aikansa tehokkaammin kuin nuorempana eikä koskaan ole haitaksi oppia jotain uutta.

Koulutuksen räätälöinnillä helpotetaan työllistymistä

Saskysta Karkusta kesällä hoiva-avustajaksi valmistunut Juha Jussila on hyvä esimerkki siitä, miten opintoja voidaan räätälöidä jokaisen opiskelijan tarpeita vastaavaksi niin, että työllistyminen onnistuisi mahdollisimman sujuvasti. Työllisyyden kuntakokeilun yksi tärkeitä tavoitteita on ollut, että polun tulee olla asiakkaalle mahdollisimman helppo ja selkeä. Tarkoitus on, että jokaisessa siirtymäkohdassa opiskelijalla on erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja valittavanaan.

Silmälasipäinen, hymyilevä henkilö pukeutuneena harmaaseen kauluspaitaan istuu vihreällä sohvalla, taustalla roll-up, jossa teksti Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos.
Juha Jussila valmistui Saskysta hoiva-avustajaksi

”Tulevaisuudessa tulevat lisääntymään työt, joissa yhdistyvät ihmisten parissa työskentely ja tekninen osaaminen.”

Juha Jussila

Unelmatyössä kohtaisivat ihmisten parissa työskentely ja tekninen osaaminen

Juha on aiemmin opiskellut ja tehnyt töitä mm. tietojenkäsittelyalalla. Lisäksi hän on valmistunut hyvinvointiteknologiksi eli apuvälineasentajaksi. Haaveissa Juhalla on työ, jossa hoitoala, tietotekniikka ja apuvälineosaaminen kohtaisivat. Hän näkee, että tulevaisuudessa tulevat ehdottomasti lisääntymään juuri sellaiset työt, joissa yhdistyvät ihmisten parissa työskentely ja tekninen osaaminen. Vaikka Juhalla onkin suoritettuna jo useampi tutkinto ja hän on esim. ammattikorkeakoulusta valmistunut huippuarvosanoin, hän kertoo, että ei voinut vaan jäädä odottamaan työllistymistä, vaan lähti sen takia opiskelemaan hoiva-alalle.

Hoiva-avustajaksi valmistumisen jälkeen Juha on ollut töissä Pirhassa Punkalaitumen kotihoidossa. Ensin nimikkeenä on ollut hoitoapulainen ja työhön perehtymisen jälkeen hoiva-avustaja. Jatkossa yhtenä vaihtoehtona voisi olla opiskelu lähihoitajaksi oppisopimuksella, aikaa siihen menisi noin vuoden verran.

Haluatko tietää lisää?

Lisätietoja työllisyyden kuntakokeilun toimista Saskyssa antaa koulutuskoordinaattori Minnaliisa Lampi.
puh. 040 167 9050
minnaliisa.lampi(at)sasky.fi .