Siirry sisältöön

Yhteishaku 2024

SASKY koulutuskuntayhtymän (Saskyn) oppilaitosten koulutustarjonta on mukana valtakunnallisessa yhteishaussa 20.2. – 19.3.2024. Sasky tarjoaa ammatillista ja yleissivistävää koulutusta Pirkanmaan ja Satakunnan alueella useassa eri oppilaitoksessa.

Nykyaikaiset oppimisympäristöt tärkeitä

Monipuolisen koulutustarjonnan lisäksi Saskyssa panostetaan myös uusiin, nykyajan vaatimukset täyttäviin oppimisympäristöihin. Viime vuoden aikana otettiin käyttöön Sastamalassa uudet tilat talonrakentajien, kivirakentajien, puuseppien ja lavasterakentajien koulutukseen. Kevään 2024 aikana otetaan Kokemäellä käyttöön puutarha-alan uusi oppimisympäristö. Tänä vuonna investointeja uusiin oppimisympäristöihin on tulossa myös esim. Osaran maaseutuopetusyksikköön ja IDEA-kampukselle Ikaalisiin.

Koulutusta hyvin työllistävillä aloilla

Sasky tarjoaa runsaasti koulutusta aloilla, jotka työllistävät valmistuneita erittäin hyvin. Tällaisia aloja ovat esim. kone- ja tuotantotekniikka, sosiaali- ja terveysala sekä ravintola-ala. Kaksoistutkinto eli ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon suorittaminen samanaikaisesti on mahdollista kaikkien ammatillisten perustutkintojen ohessa. Saskyn ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville on tarjolla usealla alalla myös väyläopintoja, jotka tarjoavat hyvän kanavan jatko-opintoihin ammattikorkeakouluissa.

Joillakin aloilla, esim. rakennusalalla on tällä hetkellä isoja haasteita valtakunnallisen taloustilanteen vuoksi, mutta hakijoiden on hyvä muistaa, että omien haaveiden ja motivaation pohjalta kannattaa silti lähteä hakautumaan opintoihin, sillä valmistumisen hetkellä muutaman vuoden päästä tilanne on taas toinen.

Saskyn lukioissa tarjolla myös erikoislinjoja ja -painotuksia

Saskyn lukioissa on perus lukio-opintojen lisäksi tarjolla myös erikoislinjoja ja -painotuksia. Ruoveden lukiossa on valittavana eläinlääketieteellinen painotuslinja ja ratsastuslinja. Ikaalisten lukiosta yhteishaussa on mukana peruslukio-opintojen lisäksi arkkitehtuurilinja sekä yrittäjyyteen ja tekniseen käsityöhön liittviä opintoja. Saskyssa tehdään myös vahvaa yhteistyötä ammatillisen koulutuksen ja yleissivistävän koulutuksen kesken esimerkiksi Ikaalisissa Saskyn IDEA-kampuksella.

Yhteishaku suunnattu peruskoulun päättäville hakijoille

Toisen asteen yhteishaku on suunnattu peruskoulunsa päättäville tai sen jo aiemmin päättäneille hakijoille, jotka eivät vielä ole suorittaneet perusopetuksen jälkeistä toisen asteen tutkintoa. Saskysta mukana yhteishaussa on laaja kirjo ammatillisia perustutkintoja, lukio-opintoja sekä tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta eli TUVA-koulutusta. Yhteishaussa oleviin koulutuksiin haetaan Opintopolussa.

Jatkuvan haun osuus merkittävä ammatillisessa koulutuksessa

Yhteishaun lisäksi Saskyyn voi hakea myös jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Tällöin haku tapahtuu suoraan oppilaitoksiin. Tämä hakuväylä on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo aiemmin suoritettuna peruskoulun jälkeisiä tutkintoja. Jatkuvasta hausta on vuosi vuodelta tullut suositumpi väylä opintoihin hakeutumiseen. Esimerkiksi vuonna 2023 peräti 80% ammatillisen koulutuksen opiskelijoita hakeutui opiskelemaan jatkuvan haun kautta, joillain aloilla lähes kaikki opiskelijat.

Lisätietoja

Opintopolku(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)