Siirry sisältöön

Ammatillisen oppimisen ekosysteemi

Saskyn hallinnoiman TASSU-hankkeen yhteistyökumppaneiden blogikirjoituksia julkaistaan Saskyn nettisivuilla noin kerran kuukaudessa. Ensimmäisenä saamme lukea Hämeen ammatti-instituutin(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan) OLLI-järjestelmästä.


Oikeus osata -hankekokonaisuus on ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma. Siihen kuuluvassa TASSU-hankkeessa HAMIn painopisteitä ovat yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden kanssa, käytännön ratkaisuiden kehittäminen oppivelvollisuuden laajentumisen yhteydessä, ohjauspolkujen ja palveluiden kehittäminen ja jatko-opintovalmiuksien ja urapolkujen kehittäminen.

Hämeen ammatti-instituutti (HAMI) otti syksyllä 2020 käyttöön opiskelijahallintajärjestelmä OLLIn. OLLI on Tawasta Oy:n kehittämä opiskelijahallintajärjestelmä, jossa on huomioitu ammatillisen koulutuksen reformin tuomat vaatimukset. Ohjelmaa on hyvässä yhteistyössä rakennettu HAMIn tarpeiden mukaan ja vuoden käyttökokemuksen perusteella se on havaittu toimivaksi järjestelmäksi. TASSU-hankkeen yhtenä painopisteenä Hamissa on OLLIn ominaisuuksien täysipainoinen hyödyntäminen sekä opiskelijoilla että opetuksessa ja ohjauksessa.

Ohjelmiston hankinta käynnistettiin tarvemäärittelyllä. Haluttiin selkeä, web-pohjainen ja reformin mukainen järjestelmä, (jossa käytetään reformin mukaisia käsitteitä), joka yhdistää lain edellyttämän dokumentaation ja raportoinnin ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Konsernin kirjautumistapa haluttiin käyttöön helpottamaan opiskelijoiden ja henkilöstön pääsyä järjestelmään. Ajattelutapa lomakkeiden täyttämisestä tiedon siirtoon haluttiin käänteiseksi – kirjataan tiedot, jotka tuottavat lomakkeen, joka halutessaan voidaan tulostaa, mutta hyväksyntä voidaan myös tehdä sähköisesti. Visuaalisesta näkymästä toivottiin havainnollista, paljon informaatiota sisältävää, nopealla vilkaisullakin tilannepäivityksen tuottavaa mallia. Lisäksi visuaalisen näkymän pitäisi olla kaikille sama, niin opiskelijoille, opettajille kuin työpaikkaohjaajillekin.

OLLI-opiskelijahallintojärjestelmästä yhdessä muiden järjestelmien ja toimijoiden kanssa muodostuu ammatillisen oppimisen ekosysteemi. Se kokoaa yhteen opiskelijan opintopolkua tukevan verkoston toimijat, joiden tulee pystyä jakamaan tietoa ja seuraamaan opiskelijan etenemistä. Ekosysteemin keskiössä on opiskelija, joka voi edetä omaan tahtiinsa ilman, että yksilöllisten polkujen seuraaminen kuormittaa kohtuuttomasti opettajia ja muuta henkilökuntaa. Reaaliaikainen, opiskelijakohtainen tilannekuva mahdollistaa varhaisen puuttumisen ja opiskelijan ohjaamisen oikeille raiteille ajoissa. Oppiminen rakentuu ePerusteille ja yhteisesti sovituille toimintamalleille, joten se tarjoaa jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden tasalaatuiseen oppimiseen yksilöllisellä opintopolulla.

Osaamisen opintopolussa valitaan yleisistä sisällöistä juuri kyseiseille opiskelijalle sopivat kokonaisuudet ja muodostetaan henkilökohtainen osaamisen kehittymissuunnitelma eli HOKS. Oppija kerryttää osoituksia osaamisestaan esimerkiksi ottamalla tekemistään töistä kuvia tai luomalla tiedostoja ja lataamalla ne lyhyen selosteen kanssa opettajalle/ohjaajalle nähtäväksi OLLIin. Järjestelmään voidaan tuoda osaamisen osoituksia myös suoraan verkko-oppimisympäristöistä kuten Moodlesta. Ohjaaja antaa täydentäviä ohjeita sekä palautetta tai hyväksyy suoritukset.

Opiskelijan opintopolkua voivat seurata ja tukea myös muut toimijat kuin opettajat tai ohjaajat: työpaikkaohjaaja voidaan kytkeä niihin toimintoihin, joita oppija harjoittelee hänen ohjauksessaan ja tarvittaessa esimerkiksi opinto-ohjaaja tai muu tukiorganisaatio voidaan kytkeä oppijan ohjaajiksi. Huoltajan liittymä OLLIin on yksi seuraavista järjestelmän kehitysvaiheista.

Uuden järjestelmän kehittelyssä ja käyttöönotossa on riskinsä. Vuoden kokemus on osoittanut, että riskinotto kannatti, siirryimme 1990-luvun järjestelmästä suoraan vuoteen 2020. Osaamme OLLIsta jo paljon, mutta järjestelmän täyden hyödyn saavuttaminen ottaa aikansa. Ammatillisen oppimisen ekosysteemin ja OLLIn oppivuodet siis jatkuvat.  

Videolinkki Ollin esittelyvideoon(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)

Koulutuksenjärjestäjien logoja.

TASSU-hanke kuuluu Opetushallituksen rahoittamaan Oikeus osata(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan) -kehittämisohjelmaan – Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo, hakuryhmään 1.1 Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen. TASSUn tavoitteena on kehittää opintojen välisiä nivelvaiheita, ohjauspolkuja, jatko-opintovalmiuksia sekä uraohjausta tukevia toimintoja. Hanke toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisten koulutuksenjärjestäjien yhteistyönä.