Siirry sisältöön

Kaaoksesta hallintaan

Saskyn hallinnoiman TASSU-hankkeen yhteistyökumppaneiden blogikirjoituksia julkaistaan Saskyn nettisivuilla noin kerran kuukaudessa. Tällä kertaa vuorossa Salon seudun ammattiopiston kirjoitus.(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)


Kaaos?

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmia (HOKS) on yhtä monenlaisia kuin tekijöitä. Lähestymistapa HOKS:iin on myös erilainen eri aloilla. HOKS:ien monimuotoisuuden lisäksi haasteen ovat tuoneet runsaat poissaolot. Korona-aikaan opiskelijoille muodostui oma käsityksensä etä- ja lähiopetuksen suhteesta sekä käytännöistä. Vaikka oppilaitoksessa palattiin heti lukuvuoden 2021-2022 alusta täyteen lähiopetukseen, on opiskelijoiden ajatus opintojen ajasta ja paikasta poikkeava siihen, mitä HOKS:ssa on sovittu.

Mitä voisi tehdä?

SSKKY:n opinto-ohjauksessa sekä opiskeluhuollossa nähtiin tarve luoda selkeä struktuuri sekä opiskelijan läsnäolon tukemiseen että poissaoloihin puuttumiseen. Näiden toimien avulla haluamme saada opintojen etenemisen seurannan hyppysiimme sekä saada näkyväksi opintojen epäjatkuvuuskohdat tuen tarpeen kartoittamiseksi sekä tuen tarjoamiseksi. Tarvitsemme struktuurin, jonka avulla sekä opiskelija, huoltajat, opetushenkilökunta että oppilashuolto tietävät missä mennään. Erityisen tarpeen tämä on oppivelvollisuuden laajenemisen myötä.

Opetushenkilökunnan opetuksen ulkopuolisen työn määrä on nykyisellään suuri. Opettajan työnkuva on muuttunut reformin, koulutustakuun ja oppivelvollisuuden laajenemisen myötä paljon. Hanketyön kautta oppilaitoksessamme on haluttu luoda opinto-ohjauksen ja opiskeluhuollon tuella käytäntöjä seurannan helpottamiseksi siten, ettemme entisestään lisäisi opettajien opetuksen ulkopuolisen työn määrää.

Mitä tehtiin? Mitä kokeillaan?

Pedagogiset pysäkit

Syyskuusta 2021 oppilaitoksessamme täsmennettiin opiskelijan ohjausta tilanteissa, joissa poissaoloja on, eivätkä opinnot etene. Opinto-ohjaaja aikatauluttaa alakohtaiset pedagogiset pysäkit. Vastuuopettaja toimittaa opinto-ohjaajalle viikkoa ennen pedagogista pysäkkiä opiskelijoiden nimet sekä informoi opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijan huoltajia tulevasta pysäkkikutsusta. Opinto-ohjaaja kutsuu opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan huoltajat pysäkkiin. Pysäkissä päivitetään HOKS yhdessä opinto-ohjaajan, vastuuopettajan sekä erityisopettajan kanssa. Samalla sovitaan etenemisen seurannasta. Mikäli moniammatillisen asiantuntijaryhmän koolle kutsuminen on tarpeellista, sovitaan tästä pysäkissä.

Toimintaohje opiskelijan läsnäolon tukemiseen

Pedagogiset pysäkit eivät yksinään olleet riittävä toimi. Totesimme, että tarvitsemme lisäksi tarkemman, koko organisaation läpi leikkaavan, ohjeistuksen poissaolojen seurantaan. Opinnot eivät voi edetä, jos opiskelija on meiltä kateissa, tai ainakaan HOKS:n mukainen opintojen eteneminen ei ole todennäköistä. Lähdimme kehittämään toimintaohjetta opiskelijan läsnäolon tukemiseen Sataedun Oikeus osallistua –hankkeessa kehittelemän liikennevalomallin pohjalta.

Toimintaohje opiskelijan läsnäolon tukemiseen (liikennevalomalli) käsittää viisi pysähdyspistettä, jolloin poissaoloihin systemaattisesti puututaan. Näitä ovat:

Edellä mainituista kohdista kolmas kohta, poissaoloja kertyy 50 h, linkittyy pedagogiseen pysäkkiin. Tässä kohden yritämme pedagogisin keinoin varmistaa opintojen HOKS:n mukaisen etenemisen.

Pääsimmekö hallintaan tai edes hallittuun kaaokseen?

Molemmat toimintaohjeet / -mallit ovat olleet käytössämme vasta lyhyen aikaa. Tämän lukuvuoden aikana on edellisten toimien lisäksi myös päivitetty opetuksen ohjeita HOKS:n päivityksen ja ajantasaisuuden osalta. Uusien toimintamallien jalkauttaminen ottaa aikansa organisaatiossa, johon on muodostunut erilaisia alakohtaisia toimintamalleja ja –prosesseja. Kuitenkin jo tässä kohden voimme nähdä, että etenkin erityisopetuksen, opinto-ohjauksen ja opiskeluhuollon näkyvyys yksittäisen opiskelijan opintojen tilanteeseen on lisääntynyt. Vastuuopettajat osaavat myös entistä aktiivisemmin pyytää eri toimijoita ohjauksensa tueksi. Seuraavan täyden lukuvuoden jälkeen osaamme varmasti arvioida tarkemmin uusien käytäntöjen tuloksia. Tällä hetkellä uskomme olevamme yhdessä oikealla tiellä!

Päivi Soinila, opinto-ohjaaja

Koulutuksenjärjestäjien logoja.

TASSU-hanke kuuluu Opetushallituksen rahoittamaan Oikeus osata(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)  -kehittämisohjelmaan – Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo, hakuryhmään 1.1 Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen. TASSUn tavoitteena on kehittää opintojen välisiä nivelvaiheita, ohjauspolkuja, jatko-opintovalmiuksia sekä uraohjausta tukevia toimintoja. Hanke toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisten koulutuksenjärjestäjien yhteistyönä.