Siirry sisältöön

Konkarivalmentaja koulutus

Vaaleahiuksinen henkilö, jolla part aja musta huppari. Henkilö piirtää flappitaullle. Taustalla näkyy lisää ihmisä.
Oppilaitos:
Sasky oppisopimus- ja työelämäpalvelut
Koulutustyyppi:
Muu ammatillinen koulutus
Teemat:
esihenkilötyö, Johtaminen
Hakutyyppi:
Jatkuva haku

Tule vahvistamaan tiimivalmentamistaitojasi ammattitaitoa ja syventävässä koulutusohjelmassa. Koulutuksen sisällöt pohjaavat esihenkilökoulutuksen teemoihin, painottaen erityisesti tiimien johtamisosaamisen kehittämistä. Koulutuksen aikana tulet siis täydentämään osaamistasi tiimivalmentajana ja tiimiliiderinä.

Koulutus syventää ymmärrystäsi tiimien roolista organisaation muutoskyvykkyyden aikaansaamisessa sekä tiimin roolista osana organisaatiota ja sidosryhmäverkostoa. Opit hyödyntämään mentorointia osana tiimien kehittämistä sekä edistämään työhyvinvointia osana esihenkilötyötä ja tiimien valmentamista.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella.

Koulutuksen paikat ja ajankohdat

 • Konkarivalmentaja koulutus

  Hakuaika
  27.05.2024 — 30.10.2024
  Koulutus alkaa
  4.12.2024
  Lisätietoa

  Tiimivalmennustyyppisessä koulutusohjelmassa kehitetään omaa osaamista yhdessä muiden osallistujien kanssa sekä henkilökohtaisella tietopuolisella opiskelulla (kirjallisuus) sekä valmennuksen aikana tehtävillä kokeiluilla.

  Keskiössä ovat käytännön tekeminen sekä yhteinen kokemuksien ja tiedon jakaminen muiden opiskelijoiden kanssa. Ohjelma on käytännöllinen ja keskusteleva, jokainen pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan valmennuksen sisältöön omien osaamistarpeiden mukaan. Se kannustaa uuden kokeiluun, itsensä ylittämiseen ja erilaisten toimintatapojen kehittämiseen omassa organisaatiossa.

  Koulutus toteutetaan yhteistyössä Tiimiakatemia Global Oy kanssa. Valmentajina toimivat Tiimiakatemia Globalin kokeneet valmentajat Hanna Waldén ja Jarno Räsänen.

  Koulutus koostuu seitsemästä (7) osasta ja toteutetaan sekä lähi- ja etäjaksoja vuorotellen.


  Orientaatio 4.12.2024 kello 12-16 ½ Zoom
  Valmennuksen tavoitteet, toteutus ja oppimismenetelmät.
  Mihin olemme menossa ja miten hyödynnämme tiimivalmentajan osaamista esihenkilötyössä lähitulevaisuudessa?
  Henkilökohtaisten oppimistavoitteiden asettaminen valmennukselle ja omalle esihenkilötyölle.
  Oman tai pienryhmän kehittämiskohteen valitseminen valmennuksen sovellutuskohteeksi.
  Mentorointi osana tiimien kehittymistä.


  Oman Tiimivalmentajuuden filosofia ja työkalut
  9.-10.1.2025 2 lähipäivää (yön yli)
  Muutosjohtaminen: vaikuttaminen, muutokseen sopeutuminen, uudet tavat ajatella ja toimia.
  Työn imu: motivaation, yhteisöllisyyden ja työhyvinvoinnin edistäminen osana esihenkilötyötä ja tiimien valmentamista.
  Työryhmästä tiimiksi: tiimiroolit, tiimisopimus, mittarit ja johtajuus tiimissä.
  Asiakas: asiakasrajapinnassa toimimisen johtaminen valmennuksen keinoin.
  Työhyvinvoinnin vahvistaminen monisukupolvisessa työyhteisössä.


  Tiimien valmentaminen käytännössä
  3.3.2025 kello 12-16 Zoom ½ etäpäivä
  Edellisten teemojen soveltamisen sparraus.

  Tiimien valmentaminen käytännössä
  18.3.2025 kello 12-16 Zoom ½ etäpäivä
  Edellisten teemojen soveltamisen sparraus.

  Oppivan yhteisön rakentaminen
  15.4.2025 1 lähipäivä
  Henkilöstön valmennusohjelman suunnittelu ja toteutus.
  Käytännön ongelmat esihenkilön ja tiimivalmentajan työssä.
  Esihenkilönä ja tiimivalmentajana toimimisen erityskysymykset ja -tilanteet.
  Tiimi osana organisaatiota ja sidosryhmäverkostoa.


  Tiimien valmentaminen käytännössä
  20.5.2025 kello 12-16 Zoom ½ etäpäivä
  Edellisten teemojen soveltamisen sparraus.

  Yhteenveto 11.6.2025 1 lähipäivä
  Henkilökohtaisten oppimistulosten jakaminen.
  Toteutetun kehittämistyön tulosten jakaminen (parhaat käytänteet).
  Tulevaisuuden ennakointi ja suunnittelu.


  Lähipäivät toteutetaan maatilamatkailukohteissa.

Kenelle koulutus sopii?

Valmennusohjelma on kohdistettu erityisesti esihenkilöille, asiantuntijoille sekä tiimivastaaville, joilla on jo kokemusta tiimien valmentamisesta ja johtamisesta sekä tiimien esihenkilönä toimimisesta. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja syventää jo olemassa olevaa tiimivalmennusosaamista sekä tiimin esihenkilönä toimimista. Koulutukseen otetaan enintään 25 opiskelijaa.

Koulutuspaikkaa koskevat tarkemmat tiedot

Lähipäivät toteutetaan maatilamatkailukohteissa.

Oppisopimus

Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa opiskelija pääsee harjoittamaan ja kehittämään omaa osaamistaan. Oppisopimuskoulutuksessa palkansaajalla tulee olla jo hakemusvaiheessa työpaikkaohjaaja, joka vastaa oppimisen ohjauksesta työpaikalla. Yrittäjällä tulee olla nimettynä itselleen mentoriksi toinen yrittäjä.  Yrittäjällä tulee olla myös koko koulutuksen ajan voimassa YEL- tai MYEL-vakuutus. Katso lisää sasky.fi > Opiskelijalle > Oppisopimus. 

Lisätietoja:

Koulutussisältö

Toimitusjohtaja ja asiakkuuspäällikkö Heikki Toivanen, 040 521 1067, heikki.toivanen@tiimiakatemia.com