Siirry sisältöön

Johda työryhmää ammattitaidolla

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Ihmisiä keskustelemassa pöydän ympärillä.
Oppilaitos:
Sasky oppisopimus- ja työelämäpalvelut
Koulutustyyppi:
Erikoisammattitutkinto
Teemat:
Johtaminen, Liiketoiminta
Hakutyyppi:
Jatkuva haku

Osaamista vaativiin johtamistehtäviin

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYET) on arvostettu valmennus, joka tukee menestymistäsi vaativissa johtamistehtävissä. Hyödynnämme valmennuksessa johtamistutkimusten tarjoamaa tietoa, toimivia johtamisen työkaluja sekä erilaisia johtamistaitojen kehittämismenetelmiä.

Opinnot koostuvat henkilökohtaisesti sinulle laaditun suunnitelman mukaisesti lähi- ja etävalmennuspäivistä sekä työssäoppimisesta ja opittujen asioiden hyödyntämisestä omaan työhön. Valmennuspäivät ovat aktiivista tekemistä ja yhdessä oppimista. Valmennuspäivien aikana saadut opit ja vinkit, opiskelijoiden jakamat kokemukset sekä henkilökohtainen ohjaus auttavat sinua kehittymään työssäsi.

Tarkemmat koulutuspäivien sisällöt näet alla olevasta + Lisätietoa -kohdasta

Koulutuksen paikat ja ajankohdat

 • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Johda työryhmää ammattitaidolla!

  Paikkakunta
  Oppisopimus
  Hakuaika
  29.05.2024 — 21.08.2024
  Koulutus alkaa
  25.9.2024
  Lisätietoa

  Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Ava-akatemian johtamisen ja kehittämisen ammattilaisten kanssa. Valmennuspäivät toteutetaan Ava-akatemian tiloissa tai verkossa noin kerran kuukaudessa. Ryhmäkoko on 20 henkilöä, oppisopimuskelpoiset hakijat valitaan hakeutumisjärjestyksessä.

  JOHTAJANA TOIMIMINEN 80 OSP


  25.9.2024 Orientaatio, tutkinnon suorittaminen
  • Orientaatio
  • Tutkinnon suorittaminen
  • Johtamistaitojen tehokas kehittäminen
  • Johtamistaitojen kehittämissuunnitelma
  • Itsensä johtaminen – minäpystyvyys, tahdonvoima ja henkisen vahvuuden kehittäminen
  • Johtamistaitojen kehittämissuunnitelma

  26.9.2024 Brain-Based Leadership – Ihmisen mielen johtaminen
  • Johtamistyötä tekevän henkilön tehtävä, vastuut ja velvollisuudet
  • Ihmisen mielen johtamisen perusteet
  • Psykologisen turvallisuuden johtaminen & S.A.F.E.T.Y.-malli johtamisen apuvälineenä
  • Motivaation, volition ja suorituskyvyn johtaminen
  • Statuskäyttäytyminen johtamisen työkaluna

  6.11.2024 Valmentava johtaminen
  • Managerin, liiderin ja valmentajan roolit
  • Valmentavan johtamisen taidot
  • Valmentavan keskustelun ohjaaminen GROW-mallin avulla
  • Speed Coaching
  • Coaching Wheel ja muita valmentavan johtamisen työkaluja
  • Valmentava keskustelu/Coaching-harjoitus

  5.12.2024 Strateginen johtaminen
  • Toimintaympäristön analysoiminen
  • Strategisen johtamisen keskeiset suuntaukset ja koulukunnat
  • Strategiaprosessi ja strategiamallit
  • Liikkeenjohdon työkalut
  • Oman vastuualueen toiminnan suunnittelu, johtaminen, arviointi ja kehittäminen

  29.1.2025 Talouden johtaminen
  • Budjetointi ja kustannuslaskenta
  • Suoritusten mittaaminen
  • Kannattavuus ja tuloslaskelma
  • Maksuvalmius ja kassavirta-analyysi
  • Vakavaraisuus ja tase

  12.3.2025 Muutoksessa johtaminen
  • Muutoksen johtamisen prosessi ja pysyvän muutoksen juurruttaminen
  • Muutoksen voimakenttäanalyysi ja muutoksen johtamisen vuoristorata
  • Ihmisten roolit ja käyttäytyminen muutoksessa
  • Resilienssi ja muutoskyvykkyyden kehittäminen
  • Muutosviestintä

  13.3.2025 Psyko- ja ryhmädynamiikka johtamisessa
  • Innostamisen taidot ja ratkaisukeskeinen valmentaminen
  • Erilaisten ihmisten johtaminen, sisältää DISCin tai vastaavan toimintatapa-arvioinnin
  • X-, Y- ja Z-sukupolvien johtaminen sekä yksilön ja perheen elinkaari johtamisessa
  • Haastavat johtamistilanteet ja näkökulman vaihtamisen taito
  • Ryhmän dynamiikan johtaminen

  29.4.2025 Projektin johtaminen ja palvelumuotoilu
  • Projektinhallinta ja projektin johtamisen käytännöt
  • Liiketoiminnan muotoilu ja palvelumuotoilu toiminnan kehittämisen menetelminä
  • Palvelumuotoilun työkalut osana projektinhallintaa
  • Käyttäjäkokemus, palvelupolku ja käyttökokemuksen kehittäminen
  • Palvelumuotoilu haltuun! Muotoiluajattelun hyödyntäminen omalla vastuualueella

  11.6.2025 Työlainsäädäntö ja sopimusjuridiikka
  • Työlainsäädäntö
  • Sopimusjuridiikka

  17.9.2025 Verkostojen ja asiakkuuksien johtaminen
  • Verkostojen ja kumppanuuksien analysointi, johtaminen ja kehittäminen
  • Yhteistyösuhteet strategisena etuna: tavoitteet, mahdollisuudet ja suunnitelmallisuus
  • Asiakasymmärrys ja asiakokemuksen strategia


  11.11.2025 Työhyvinvoinnin johtaminen
  • Työhyvinvoinnin johtaminen
  • Myötätunnon merkitys osana johtajan roolia ja johtamistyötä
  • Myötätunnosta merkityksellisyyden kokemiseen


  12.11.2025 Oman johtamisen periaatteet ja kulmakivet
  • Ava360º – II kierroksen purku
  • Oman johtamisen periaatteet, kulmakivet & lähitulevaisuuden kehittymistarpeet
  • Mihin menet johtaminen? – Etätyöjohtaminen ja muita johtamisen trendejä
  • Yhteisöllisyys ja dialogisuus johtamisessa


  VALINNAISET TUTKINNON OSAT
  Verkkoseminaarit syksyllä 2024 / keväällä 2025 / syksyllä 2025

  Strategiatyön johtaminen, 50 osp
  • Skenaarioanalyysi ja muita analyysityökaluja
  • Strategiaprosessi ja strategiamallit
  • Strategisen arkkitehtuurin rakentaminen – missio, visio ja arvot
  • Strategisesta johtamisesta operatiiviseen johtamiseen
  • Strategian johtaminen ja strategiaviestintä

  Projektin johtaminen, 50 osp
  • Projektin lähtökohtien arviointi
  • Projektin suunnittelu
  • Projektin johtaminen
  • Projektin arviointi ja päättäminen

  Työyhteisön kehittämisen johtaminen, 50 osp
  • Organisaatiokulttuurin elementit ja kulttuuri johtamisen välineenä
  • Toimintakulttuurin ja toimintatapojen sekä niiden uudistumistarpeen tunnistaminen
  • Työyhteisön kehittämisen keinoja ja työkaluja
  • Kehittämisprosessin/-projektin suunnitteleminen
  • Toimintakulttuurin kehittämisen johtaminen ja arviointi

  Henkilöstön ja osaamisen johtaminen, 50 osp
  • Henkilöstön rakenteen ja tarpeen arviointi ja suunnittelu
  • Osaamisen arvioiminen, johtaminen ja kehittäminen
  • Työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtaminen • Henkilöstökokemuksen johtaminen ja kehittäminen
  • HR-analytiikan hyödyntäminen ja vaikuttavuuden arviointi

  Asiakkuuksien johtaminen, 50 osp
  • Asiakkuuksien analysointi, johtaminen ja kehittäminen
  • Asiakaskokemuksen mittaaminen, johtaminen ja kehittäminen
  • Kilpailukeinot asiakasmarkkinoilla
  • Brändin johtaminen
  • Markkinointi ja viestintä 3.0

  Talouden johtaminen, 50 osp
  • Strateginen ja operatiivinen johdon laskentatoimi
  • Rahoituslaskennan perusteet ja investointilaskelmat
  • Käyttöpääomien tehostaminen
  • Kassavirtaperusteinen toiminnan ja myynnin johtaminen
  • Talouden nykytilan arviointi sekä kehittämisen suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

  Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen, 50 osp
  • Prosessijohtaminen
  • Tuotanto- tai palveluprosessien nykytilan ja kehittämistarpeiden arviointi
  • Tuotanto- tai palveluprosessien suunnittelu ja kehittäminen
  • Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen ja arviointi
  • Lean Management

Kenelle koulutus sopii?

Koulutusohjelma on tarkoitettu johtamisosaamisensa kehittämisestä kiinnostuneille, kokeneemmille esihenkilö- ja johtotehtävissä sekä vaativissa asiantuntijatehtävissä ja yrittäjinä työskenteleville.

Koulutuksen sisältö

Opintopäivien aiheet mukailevat Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon perusteita. Koulutus koostuu pakollisesta tutkinnon osasta Johtajana toimiminen sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta:

Jatko-opintomahdollisuudet

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Oppisopimus

Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa kehittää omaa osaamistaan. Oppisopimuskoulutuksessa nimetään työpaikkaohjaaja/mentori, joka vastaa oppimisen ohjauksesta työpaikalla.

Katso lisää sivuiltamme.

Kysyttävää koulutussisällöstä tai oppisopimuksesta? Ota yhteyttä:

Kysyttävää koulutussisällöistä? Ota yhteyttä:

Nella Niemelä
Ava-akatemia
puh. 0400 79 2241
nella.niemela(at)akatemia.fi

Kysyttävää oppisopimuksesta? Ota yhteyttä:

Liiketoiminta, johtaminen, yritysjohtaminen