Lataa pdf

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Koulutusaika: 2.1.2020 – 31.5.2021
Hakuaika: 2.1.2020 – 31.12.2020

Koulutuksen kuvaus

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja työtehtäviin. Henkilöllä on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Hänellä on perustiedot esimiestyöstä. Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen hänellä on erityistä osaamista asiakkuuksien vahvistamiseksi, toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tai henkilöstötyön kehittämiseksi omassa työryhmässä. Hän on voinut hankkia valmiuksia myös jonkin lähiesimiestyöhönsä liittyvän kehittämishankkeen suunnittelussa.

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai työryhmänsä vetäjänä.

Koulutuksen sisältö

Lähiesimiestyön ammattitutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta:
• Lähiesimiehenä toimiminen
ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta:
• Asiakassuhteiden hoito
• Toiminnan kannattavuus
• Henkilöstötyö
• Kehittämissuunnitelma
• Valinnainen tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Kenelle

Tutkinto sopii sinulle, joka toimit päivittäisjohtamisen erilaisissa toimintaympäristöissä osana työryhmää, tiimiä, osastoa tai palveluyksikköä. Voit jo hoitaa työnjohdollisia tehtäviä, suunnitella ja ohjata työryhmän työtä tai hoitaa kehittämistehtäviä. Tutkinto soveltuu myös esimiestehtäviin siirtyville tai niitä tavoitteleville henkilöille.

Tutkintokoulutuksissa on tarjolla erilaisia painotuksia eri kohderyhmille.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkiintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Susanna Pirttinen
puh. 044 560 4518
susanna.pirttinen@sasky.fi

Kimmo Rintala
puh. 040 480 6658
kimmo.rintala@sasky.fi

Hae koulutukseen