Lataa pdf

Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinoinnin osaamisala

Osaamisala: Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Koulutuksen kuvaus

Liiketoiminnan ammattitutkinto – alan ammattilaisten kohtaamis- ja kehittämispaikka!
Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Koulutuksen tavoite
Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneella on osaamista myynnistä, markkinoinnista tai näistä molemmista. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointia sekä myyntiä, seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta.

Koulutuksen toteutus
Koulutuksen aikana kehität osaamistasi omalla oppisopimus- tai koulutussopimus työpaikallasi. Perehdyt myynnin ja markkinoinnin ilmiöihin hankkimalla uutta tietoa ja jakamalla kokemuksia vertaisryhmän kanssa vuorovaikutteisissa verkkotapaamisissa (joka toinen viikko, 2-3 tuntia kerrallaan). Oman ammattitaidon ja osaamisen tunnistamisen myötä, omat työtehtävät kehittyvät mielekkäämpään suuntaan.

Koulutuksen sisältö

Valitsemalla itseäsi kiinnostavat tai työpaikallasi tarpeelliset tutkinnonosat kohdennat ammattitaitosi kehittymistä tiettyihin osa-alueisiin. Voit suorittaa haluamasi tutkinnon osan tai koko tutkinnon, joka muodostuu kolmesta tutkinnon osasta:

1) Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osp (pakollinen tutkinnonosa)

2) Valinnaiset tutkinnon osat 1, 60 osp, jompikumpi seuraavista
• Markkinointiviestinnän toimeksianto, 60 osp tai
• Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp

3) Valinnaiset tutkinnon osat 2, 60 osp, jokin seuraavista
• Asiakashankinta, 60 osp
• Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu, 60 osp
• Projektinhallinta, 60 osp
• Ratkaisumyynti, 60 osp
• Tapahtumatuotanto, 60 osp
• Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus, 60 osp
• Tuoteryhmätyöskentely, 60 osp
• Toisen osaamisalan tutkinnon osa, 40-60 osp
• Tutkinnon osa tai osat toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 20-60 osp

Kenelle

Alalla toimiville, kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille. Opiskelujen käytännön työtehtävien vuoksi, opiskelijalla on oltava koulutus- tai oppisopimus tutkinnon tavoitteisiin soveltuvaan työpaikkaan.

Kustannukset opiskelijalle

Opiskelumaksu 150 € (alv 0 %), oppisopimuskoulutuksessa ei opiskelijamaksua

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Tiina Mätäsjärvi puh. 044 728 8802, tiina.matasjarvi@sasky.fi
Maria Nyykooli puh. 040 7170731, maria.nyykooli@sasky.fi

Hae koulutukseen