Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinoinnin osaamisala | Sasky
Lataa pdf

Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinoinnin osaamisala

Koulutusaika: 31.8.2020 – 30.9.2021
Osaamisala: Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Koulutuksen kuvaus

Liiketoiminnan ammattilaista tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla.
Myynnin ja markkinoinnin osaamisalan suorittaneella on osaamista myynnistä, markkinoinnista tai näistä molemmista. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointia sekä myyntiä, seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta.
Tutkinnon suorittaneella on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Hän verkostoituu ammatillisesti ja kehittää suunnitelmallisesti liiketoiminnan osaamistaan. Hänellä on valmiudet yrittäjyyteen ja lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneen osaaminen vaihtelee osaamisaloittain sekä valinnaisten tutkinnon osien mukaan.

Koulutuksen sisältö

Pakollinen tutkinnon osa
Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osp
Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, 120 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 1, 60 osp
Markkinointiviestinnän toimeksianto, 60 osp
Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 2, 60 osp
Asiakashankinta, 60 osp
Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu, 60 osp
Projektinhallinta, 60 osp
Ratkaisumyynti, 60 osp
Tapahtumatuotanto, 60 osp
Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus, 60 osp
Tuoteryhmätyöskentely, 60 osp
Toisen osaamisalan tutkinnon osa, 40-60 osp
Tutkinnon osa tai osat toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 20-60 osp

Kenelle

Koulutus on suunnattu alasta kiinnostuneille sekä alalla jo toimiville

Kustannukset opiskelijalle

Opiskelumaksu 150 € (alv 0 %), oppisopimuskoulutuksessa ei opiskelijamaksua

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Tiina Mätäsjärvi puh. 044 728 8802, tiina.matasjarvi@sasky.fi

Hae koulutukseen