Lataa pdf

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Hakuaika: 21.2.2023 – 21.3.2023
Osaamisala: Paperiteollisuuden osaamisala

Prosessinhoitaja tekee prosessin säätötoimia, suorittaa pieniä päivittäisiä huolto- ja korjaustöitä, valvoo laitteistojen kuntoa ja tuotteen laatua sekä toimii yhteistyössä kunnossapitohenkilöstön kanssa.

Ammatissa tarvitaan huolellisuutta, tarkkaavaisuutta ja vastuullisuutta sekä soveltuvuutta vuorotyöhön.

Prosessinhoitajia työskentelee kemian-, paperi-, elintarvike- ja panimoteollisuudessa sekä vedenpuhdistamoissa ja voimalaitoksissa.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• hyvät vuorovaikutustaidot

• huolellisuus

• vastuullisuus

• soveltuvuus vuorotyöhön

TYÖPAIKKOJA:

• puu- ja paperiteollisuus

• energiantuotanto- ja vesihuoltolaitokset

• biopohjaisten pakkausten ja biopolttoai- neiden tuotannon ohjauksessa

TOIMIPISTEET:

• Ammatti-instituutti Iisakki (Hämeenkyrö)

Kansainvälistyminen

Saskyn jokaisessa oppilaitoksessa opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kansainvälisyystoimintaan. Saskylle myönnetyn Erasmus+ akkreditoinnin ansiosta apurahoja kv-jaksoille on tarjolla vuosittain ainakin vuoteen 2027 asti sekä ammatillisen että yleissivistävän koulutuksen opiskelijoille.

Saskyn ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla kansainvälisyyspolku, jonka puitteissa voi suorittaa jopa 15-24 osaamispistettä. Kansain- välisyyspolulla osaamista voi kartuttaa esim. lähtemällä vaihtoon Eurooppaan tai Venäjälle tai osallistumalla Saskyn muihin kv-hankkeisiin. Kansainvälistä osaamista voi kerätä myös kotimaassa osallistumalla esim. kv-tutortoimintaan tai digitaaliseen kv-yhteistyöhön tai hakeutumalla kv-työympäristöön kotimaassa.

Suuntautumisvaihtoehdot

Pakollisten tutkinnon osien jälkeen opiskelijan on mahdollista erikoistua myös esim. biotekniikkaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Opintojen rakenne

Ammatillinen perustutkinto 180 osp.

– pakolliset tutkinnon osat osaamisalasta riippumatta 25 osp

– osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 80 osp

– ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat 40 osp

– yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa on laaja-alaista.

Koulutukseen hakeutuminen