Siirry sisältöön

TASSU – Förbättra arbetet med PUK-processen i Axxell

Saskyn hallinnoiman TASSU-hankkeen yhteistyökumppaneiden blogikirjoituksia julkaistaan Saskyn nettisivuilla noin kerran kuukaudessa. Tällä kertaa vuorossa on Axxellin(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan) projektivastaavan, Ida Fredrikssonin kirjoitus.


Bland de viktigaste arbetsredskapen i yrkesutbildningen är studerandes personliga utvecklingsplan. En
individuell plan som samlar allt gällande studerandes studier. Den personliga utvecklingsplanen kan jämföras
med att plantera ett äppelträd.

Vi i Axxell skall förbereda och skapa förutsättningar för att trädet skall växa och producera högklassiga äppel
och helst äppel enligt efterfrågan. Vid inledande av studier måste vi tillsammans med studerande fundera på
hur djup gropen behöver vara och behöver de extra stöd och hjälp för att kunna växa, behöver det vattnas
eller gödslas? En växtperiod för ett äppelträd kan variera, en del äppelträd producerar äppel snabbare och
andra äppelträd behöver mer tid för att blomma.

Inom det UBS finansierade projektet TASSU ligger ett stor fokus i Axxell på att förbättra processen och att hitta
lösningar för att få studerande mer delaktiga i PUK processen, från start till mål. Hur får vi studerande att
greppa spaden?

Arbetet med detta är i startgroparna. Vi har tagit de första spadtagen inom organisationen och valt att gräva
djupt. Agrologen i mig vet hur viktigt det är att marken är i skick! Vi har arbetat med att ta fram en PUK plan,
vem gör vad och vad skall göras. Vem gödslar, vem bestämmer vilken sort av äppelträd som behövs, vem
springer med vattenkannan och vattnar en varm sommardag? För att planteringen skall lyckas behöver vi
samarbeta. Då vi har koordinerat oss är nästa steg att få studerande att greppa spaden. Vi blickar framåt mot
våren 2022, hoppas att vi då både studerande och personal kan ta vartannat spadtag och på så sätt inkludera
och göra studerande mer delaktig.

Vill du läsa mer om PUK kan jag rekommendera en artikel publiceras hösten 2020(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan), där mina kollegor Henriette
och Camilla berättar mer om arbetet i Axxell.

Ida Fredriksson, Projektansvarig

Koulutuksenjärjestäjien logoja.

TASSU-hanke kuuluu Opetushallituksen rahoittamaan Oikeus osata(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan) -kehittämisohjelmaan – Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo, hakuryhmään 1.1 Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen. TASSUn tavoitteena on kehittää opintojen välisiä nivelvaiheita, ohjauspolkuja, jatko-opintovalmiuksia sekä uraohjausta tukevia toimintoja. Hanke toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisten koulutuksenjärjestäjien yhteistyönä.