Siirry sisältöön

TASSU – Handledningens vara eller inte vara

Saskyn hallinnoiman TASSU-hankkeen yhteistyökumppaneiden blogikirjoituksia julkaistaan Saskyn nettisivuilla noin kerran kuukaudessa. Tällä kertaa vuorossa Prakticumin(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan) projektivastaavan, Ronja Romsin kirjoitus.


Med hjälp av god handledning kan vi påverka studerandes känsla av trygghet och goda upplevelser inom yrkesutbildningen. 

God handledning innefattar flera saker men framförallt är det ett intresse för den studerandes unika situation. God handledning är att ge studerande möjligheten att själva lyfta fram det som känns meningsfullt och viktigt. Genom detta öppnar handledaren möjlighet till delaktighet för studerande.  

Eftersom att handledningens kraft är så stor så är det ett ämne som är värt att diskuteras och ses över med jämna mellanrum i alla organisationer. Detta gäller så väl grundskolan som yrkesutbildningen. Grundläggande utbildningens studiehandledare är i viktig roll för eleven i tanke på vidare studier. Om vi kunde öppet och modigt låta elevens tankar och framtidsvisioner vara det som sätter grunden vid ansökan för fortsatta studier har vi utgått från en god handledning.  

För att kunna ta ett genomtänkt beslut krävs mångsidig information samt tid att tänka och väga de olika alternativen som finns. I beslutsprocessen kan en god handledning hjälpa individen att ta ett beslut som känns genomtänkt och tryggt och som har gett hen möjlighet att utgående från det egna intresset göra ett val som just där och då känns rätt. På så sätt har vi också gett individen möjlighet till att vara delaktig i sina egna val.   

En god handledning är utforskande, den skall ge utrymme för att kunna drömma och för att visionera. Som handledare är det viktigt att ställa öppna frågor och vara nyfiken samtidigt som de egna antagandena behöver åsidosättas. Vi behöver ge rum för den handledde att öppet berätta om sin situation, sina mål och tankar. 

Handledning är däremot inte en förutbestämd diskussion med färdiga svar eller ett tillfälle för övertalning. God handledning innefattar inte förutfattade meningar eller ojämlikhet mellan parterna. Handledning i sig är inte en metod utan snarare ett sätt att konversera. 

God handledning innebär att se, höra och bemöta individen.  

I Prakticum utvecklar vi handledningen inom projektet TASSU, vi vill sprida ordet och garantera god handledning för alla våra studerande. Idag sker handledning både mellan studerande och pedagoger samt mellan studerande och studerande, peer to peer.  Allt efter som samhället ändrar, ändras också yrkesutbildningen. Numera är handledningen i en central roll för den studerandes lärande. 

Ronja Roms, Projektansvarig

Koulutuksenjärjestäjien logoja.

TASSU-hanke kuuluu Opetushallituksen rahoittamaan Oikeus osata(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan) -kehittämisohjelmaan – Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo, hakuryhmään 1.1 Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen. TASSUn tavoitteena on kehittää opintojen välisiä nivelvaiheita, ohjauspolkuja, jatko-opintovalmiuksia sekä uraohjausta tukevia toimintoja. Hanke toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisten koulutuksenjärjestäjien yhteistyönä.