Siirry sisältöön

Kesätyöt ja oppisopimus

Oppisopimus voi helpottaa kesätyöntekijäpulaa ja nopeuttaa valmistumista ammattiin.

Kesätyöt voivat nopeuttaa valmistumista, kun opiskelijan kesätöiden ajaksi solmitaan oppisopimusjakso. Kun oman alan työt opinnollistetaan, opinnot etenevät sujuvasti läpi vuoden. Samalla yritykset voivat saada rekrytointiinsa helpotusta.

Uusi malli hyödyttää siis sekä yrityksiä että ammatillisen koulutuksen opiskelijoita. Myös yhteiskunta hyötyy siitä, että opiskelijan työpanos on aiemmin käytettävissä.

Uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön myötä oppisopimuskoulutukseen aukeni uusia mahdollisuuksia. Perinteisen koko tutkinnon kestävän oppisopimuksen rinnalle tuli joustavampi ja yksilöllisempi malli. Oppisopimus voidaan solmia lyhyelle ajalle, SASKY koulutuskuntayhtymässä minimissään kahdelle viikolle.  Kesätöiden ja muiden kausitöiden aikana opiskelija voi suorittaa työpaikalla oppisopimuksella tutkinnonosia, jotka nopeuttavat opiskelijan valmistumista.

Oppisopimuksen tarjoaminen on yritykselle kilpailuvaltti aloilla, joissa vastavalmistuneella on monta paikkaa, mistä valita ja joissa kilpaillaan osaavan työvoiman saamisesta. Yrityksen kannalta osaava nuori opiskelija voidaan paremmin sitouttaa yritykseen ja sen toimintakulttuuriin jo ennen valmistumista, vaikka jo opintojen varhaisvaiheessa. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden tutustua paremmin potentiaalisiin työntekijöihin.

Oppisopimus perustuu työsuhteeseen, jonka aikana opiskelija oppii ammattia työpaikalla. Oppisopimusajalle kirjoitetaan työsopimus ja yritys maksaa vähintään työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa. Lisäksi opiskelijan tulee olla yrityksessä vakuutettuna ja viikoittaisen työajan pitää olla keskimäärin vähintään 25 tuntia. Oppisopimus solmitaan ammatillisen koulutuksen järjestäjän, opiskelijan ja työnantajan välille.

Osaamista hankitaan pääosin työpaikalla, aidoissa työelämän tilanteissa, ja täydennetään tarvittaessa oppilaitoksessa lähi- ja etäopiskeluna.

Oppilaitoksessa opiskelijalla on oma ohjaava opettaja. Lisäksi yrityksessä tarvitaan nimetty työpaikkaohjaaja, joka perehdyttää ja ohjaa opiskelijaa sekä tarvittaessa toimii näytön arvioijana. Oppisopimuskoulutuksessa työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta, jos koulutuksen järjestäjä ja työnantaja arvioivat, että koulutuksesta aiheutuu työnantajalle kustannuksia ja he sopivat korvauksen maksamisesta.

Osapuolten kesken laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan opiskelijan osaamistavoitteesta, ammattitaidon hankkimisesta ja aikatauluista, keskeisistä työtehtävistä, osaamisen näyttämisistä sekä yhteistyön muodoista. Työtehtävät käydään siis yhdessä opettajan kanssa läpi, mistä voi olla hyötyä erityisesti mikroyrityksille. Oppilaitos hoitaa sopimukseen liittyvät paperityöt.

Työnantajalla on mahdollisuus rekrytoida uusia osaajia oppisopimuksella ja hakea alueensa TE-palveluilta palkkatukea työttömän työnhakijan palkkakuluihin. Myös yrittäjä itse voi lähteä kartuttamaan osaamistaan oppisopimuksella, jolloin hänelle nimetään oma mentori, alan osaaja.

Ammattiin opiskellaan työpaikoilla lisäksi palkattomilla koulutussopimusjaksoilla. Koulutussopimus voidaan tehdä myös tutkinnonosaa pienemmille opintokokonaisuuksille. Koulutussopimusta ja oppisopimusta voidaan joustavasti vuorotella opintojen aikana. Opiskelijan voi esimerkiksi opettaa talon tavoille koulutussopimusjaksoilla, jonka jälkeen osaajan voi rekrytoida, ja hänelle laaditaan oppisopimus opintojen loppuun saattamiseksi.

Tiedon levittämistä ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista tuetaan SASKY koulutuskuntayhtymän Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hankkeessa, joka toimii Huittisten, Ikaalisten, Sastamalan ja Parkanon alueella. Valtakunnallisen seutukaupunkihankkeen osahankkeen yksi tavoite on jakaa tietoa uusista koulutusmalleista yrityksille esimerkiksi yrityskäynneillä ja tapahtumissa, sekä löytää opiskelijoille sopivia yrityksiä ja sopivia opiskelijoita oikeisiin yrityksiin. Samalla kerätään tietoa palvelun ja yhteistyön kehittämistä varten. Valtakunnallinen hanke koskee myös korkeakoulutettuja, joita yritetään saada seutukaupunkeihin takaisin.

Tärkeää on, että ammattiin valmistuville nuorille löytyisi työpaikkoja kotiseuduilta seutukaupungeista, joissa osaavan työvoiman saamisesta on monilla aloilla jo pulaa.

Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hanke, SASKY koulutuskuntayhtymä

Hankevastaava Anna Mäkelä (Ikaalinen ja Parkano)
p. 044 085 5545, anna.makela(at)sasky.fi

Hanketyöntekijä Katimari Partanen (Huittinen ja Sastamala)
p. 040 628 7954, katimari.partanen(at)sasky.fi