Siirry sisältöön

Oppilaitosten yhteistyö vastaa tehokkaasti työelämän tarpeisiin  

SASKY koulutuskuntayhtymän ja Ava-akatemian yhteistyön avulla pystytään tarjoamaan monipuolisempia ja kattavampia koulutusratkaisuja opiskelijoille ja työnantajille. Ava-akatemia toimii verkostomaisesti vahvistaakseen yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.

Nella Niemelä (Ava-akatemia), Maarit Rouhiala (Ava-akatemia), Marja Kivivuori (Sasky), Eva-Maria Suominen (Sasky) ja Sari Yliviikari (Sasky) yhteistyön merkeissä Haapasen huvilalla Tampereella.

Saskyn ja Avan yhteistyö koulutuskokonaisuuksissa

”Yhteistyö Saskyn ja Avan välillä sai alkunsa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta. Koska meillä Saskyssä ei ollut kyseistä tutkintoa järjestämisluvassamme, päätimme tarjota sen laajennetun oppisopimuksen luvan kautta. Asiakasyrityksillä oli tarvetta kouluttaa tämän kohderyhmän osaajia”, Marja Kivivuori kertoo.

Marja Kivivuori toimii koulutuspäällikkönä Saskyn oppisopimus– ja työelämäpalveluissa. Saskylla on laajennetun oppisopimuksen lupa ja Saskyn oppisopimus- ja työelämäpalveluiden yksikkö vastaa laajennetun oppisopimuksen opiskelijoista.

Ava ja Sasky keskittyvät yhteistyössään johtamisen koulutukseen, erityisesti johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon. Lisäksi on rakennettu ei-tutkintotavoitteinen oppisopimuskoulutuspolku, joka on suunnattu esihenkilötyön ja johtamisen jatkopoluksi. Nyt uutuutena yhteistyössä on liiketoiminnan perustutkinto, eli merkonomikoulutus.

”Liiketoiminnan perustutkinnon toteutamme kahden opettajan mallilla, jolloin toinen opettaja tulee Saskylta, toinen Avalta. Pyrimme kokeilemaan uutta ja rikkomaan rajoja, joka rikastaa myös opettajien työtä ja työn sisältöä”, Kivivuori kertoo.

Yhteistyön avulla syntyy laadukasta osaamisen kehittämisen palvelua työelämälle

Pienemmät koulutuksen järjestäjät hyötyvät kumppanuuksista laaja-alaisempien toimijoiden kanssa. Näin he voivat vastata erityistarpeisiin aloilla, joihin eivät ole itse erikoistuneet. Peilikuvana taas suuremmat koulutuksen järjestäjät hyötyvät pienempien koulutuksenjärjestäjien tarjoamasta erikoisosaamisesta, mikä mahdollistaa joustavamman henkilöstöosaamisen kehittämisen.

”Yhteistyön kautta tapahtuva osaamisen jakaminen ja oman ammattiosaamisen kehittäminen auttavat myös organisaatioita kehittymään. Kumppanuudet tarjoavat syvempää ja systemaattisempaa yhteistyötä kuin pelkät arkipäiväiset tapaamiset eri oppilaitosten edustajien kanssa. Kutsuisin sitä oppivaksi kumppanuudeksi”, Kivivuori kiteyttää.

Kun mukana on kaksi erillistä toimijaa, joilla on omat laatujärjestelmänsä, se tuottaa yhdessä parhaimmillaan erittäin laadukasta kokonaisuutta työelämälle.

Työpöytä, jossa on tietokoneita, työvälineitä ja muita työhön liittyviä esineitä

Tyytyväiset kumppanit

”Ava-akatemia on erittäin tyytyväinen yhteistyöhön laaja-alaisen Saskyn kanssa. Kumppanuus mahdollistaa Ava-akatemian kaltaiselle pienelle toimijalle laajemman laadukkaiden osaamisen kehittämisen palvelujen tarjoamisen työelämälle”, Pasi Haaponiemi kertoo. Haaponiemi toimii Ava-akatemian toimitusjohtajana ja rehtorina.

”Lisäksi Saskyn korkeatasoinen osaaminen tarjoaa Ava-akatemialle toiminnan ja palvelujen kehittämismahdollisuuksia. Suunnittelemme ja kehitämme työelämälle tarjottavia palveluja tiiviissä yhteistyössä, joten yhteiskehittäminen tarjoaa jatkuvia oppimisen mahdollisuuksia”, Haaponiemi jatkaa.

Opiskelijat ja työelämä hyötyvät kumppanuudesta

Opiskelijoille yhteistyö mahdollistaa laajemman valikoiman tutkinnon sisältöön liittyviä valinnaisten tutkinnonosien tarjontaa, kun molempien oppilaitosten osaamista hyödynnetään.

”Suomessa on erikokoisia koulutuksen järjestäjiä, joista jotkut palvelevat laaja-alaisesti eri ammattikuntia, kun toiset ovat selkeästi erikoistuneet tiettyyn alaan. Esimerkiksi Ava-akatemialla on vahva osaaminen esimiestyön ja johtamisen valmentamisessa, ja tämä vahvuus tulee kumppanuuksien kautta opiskelijoiden hyödyksi”, Kivivuori jatkaa.

Yhteistyön ansiosta koulutuksen järjestäjät voivat myös tarjota laajemmin työelämälle osaamisen kehittämisen palveluita. Työnantajilla on erilaisia tarpeita ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Perustutkinnot tuottavat heille ensisijaisesti työvoimaa, mutta yhteistyön kautta voidaan tarjota koulutusta myös henkilöstölle, jotka tarvitsevat lisä- ja täydennyskoulutusta ja mahdollisuuksia kehittää osaamistaan.

Suomessa on paljon suuria ja keskisuuria yrityksiä, joilla on laaja-alaisia tarpeita erilaisissa henkilöstöryhmissä. Kun oppilaitosten kumppanuusverkosto on hyvin organisoitu, se tarjoaa työelämälle korkeaa laatua ja ikään kuin yhden luukun palvelua, jossa on tarjolla laajasti erilaisia vaihtoehtoja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Katso lisää Ava-Akatemian toiminnasta klikkaamalla tästä.(siirryt toiseen palveluun)

Katso lisää Saskyn oppisopimus- ja työelämäpalveluista klikkaamalla tästä.