Siirry sisältöön

PuheeX -hankkeessa kehitetään oppilaitosten turvallisuuskulttuuria

Opetushallituksen rahoittama PuheeX-hanke lähtee siitä, että jokaisella on oikeus turvalliseen ja hyvinvoivaan oppimis- ja työympäristöön. Yhteisillä, hyvin suunnitelluilla toimintatavoilla ja oikea-aikaisella puuttumisella on mahdollista rakentaa turvallista ja hyvinvoivaa oppilaitosta. Turvallisuuden tunne luo luottamusta siihen, että asiat ovat huomennakin hyvin. Turvallisuutta ja hyvinvointia parannetaan ottamalla kaikki mukaan yhteisten suunnitelmien, toimintatapojen ja yhteistyön kehittämiseen.

PuheeX järjesti huolen puheeksi ottamisen työpajan 23.11.23 Saskyn IDEA-kampuksella. Kehittämiskumppaneina olivat työpajaan osallistuneet opiskelijat Ikatalta, Ikolista ja Ikaalisten lukiosta sekä työpajan vetäjä, puheeksi ottamisen kouluttaja Kirsi Koponen.

Avoin ja turvallinen ilmapiiri helpottaa huolen puheeksi ottamista

Työpajaa edelsi Saskyssa laajemmalle opiskelijajoukolle tehty kysely aiheesta. Puheeksi ottamista vaikeuttavat kyselyn mukaan eniten pelko ja epävarmuus siitä, miten itse reagoi ja miten toinen reagoi esiin nostettuun asiaan. Kaverille voi olla vaikea sanoa asioita, koska haluaa olla hänelle lojaali. Avoin ja turvallinen ilmapiiri, tieto siitä, kenelle asioista voi kertoa ja se, ettei tarvitse pelätä seuraamuksia puolestaan helpottavat puheeksi ottamista.

Haastavien tilanteiden tunnistamista vaikeuttavat epävarmuus ja se, ettei ole ymmärrystä haastavien tilanteiden tunnistamisesta. Myös ihmiset, joille kertoa, voivat puuttua. Myös pelko sekä aiemmat negatiiviset kokemukset hankaloittavat vaikeiden tilanteiden tunnistamista. Haastavien tilanteiden tunnistamista auttavat hyvä itsetuntemus, kokemus vastaavista tilanteista, luottamus sekä se, että on tietoa asioista.

Haastavien tunteiden tunnistamista vaikeuttavat asiaan liittyvä stressi, epävarmuus ja asioiden syrjään laittaminen. Haastavien tunteiden tunnistamista auttaa, kun tuntee itsensä, on tietoja ja tunnetaitoja, turvallinen ilmapiiri ja asioista voi avoimesti puhua jonkun kanssa.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen kannattaa panostaa

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkitys nousi esille sekä kyselyssä että työpajassa. Opiskelijalle on tärkeää tunne, että voi ylipäätään ottaa asioita puheeksi. Opiskelijoille on myös tärkeää, että lähiympäristössä on joku, joka ottaa asioita puheeksi ja vie niitä eteenpäin. Jos opettaja on epävarma omassa työssään, myös asioiden puheeksi otto hänen kanssaan voi tuntua vaikealta. Opiskelijoiden kanssa esille nousi mm. se, että puheeksi otossa tilannetta ja tunnetta ei saa koskaan vähätellä. Henkilökunnan jäsenen olisi pystyttävä ottamaan asia vastaan neutraalisti, ilman omaa tunnelatausta.

Opiskelijoiden palautteessa korostui, että olemme tosi tärkeän asian äärellä ja ideoista toivotaan myös tekoja. Hankkeessa jatketaan puheeksi oton teeman parissa ja tähdätään tekoihin!

Taija Ahonen, hankepäällikkö, PuheeX-hanke