Lataa pdf

Sosiaali- ja terveysalan osatutkinto, hoiva-avustaja

Lähihoitaja
Koulutusaika: 8.8.2022 – 31.5.2023
Hakuaika: 2.1.2023 – 31.12.2023

Tutkinnon kuvaus

Lähihoitajan työ on kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä sisältävää perushuolenpitotyötä. Laaja-alainen tutkinto luo edellytykset joustavalle liikkumiselle sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa työtehtävissä. Keskeistä ammatissa on ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä fyysinen kunto. Koulutus on SORA-lain säätelemää, hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

Lähihoitajia työskentelee päiväkodeissa, kouluissa, kotihoidossa, vammaisten ja kehitysvammaisten palvelu- ja toimintakeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa, terveyskeskussairaaloissa, palvelutaloissa sekä vanhainkodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa.

Koulutuksen kuvaus

Hoiva-avustajakoulutus antaa perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa päivittäisiä avustamis- ja huolenpitotehtäviä.

Hoiva-avustajat työskentelevät palveluissa, jotka tukevat asiakkaan hyvinvointia. Hoiva-avustajan työtä ovat erilaiset tehtävät asukkaiden arjessa ja perushoidossa, esimerkiksi avustaminen ruokailussa, hygienian hoidossa, vaatehuollossa, ulkoilussa sekä viriketoiminnassa.
Hoiva-avustajat työskentelevät avustavissa tehtävissä esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten palvelu- ja hoivakodeissa sekä kotihoidossa.

Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeinen osa ammattitaitoa.

Koulutuksen sisältö

Osatutkinto muodostuu kahdesta osasta:

Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Kenelle

Hoiva-avustajakoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita
ihmisläheisestä sosiaali- ja terveysalan työstä.

Pääsyvaatimukset:
– peruskoulu tai vastaava
– vähintään 18 vuoden ikä
– kielitaito vähintään B1.1

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksuton, lukuun ottamatta oppimateriaalikustannuksia.

Muuta huomioitavaa

Koulutukseen on jatkuva haku, hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Opiskeluaika on n.1 – 1,5 vuotta, mutta lopullinen aika määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuksella edellyttäen, että on työpaikka, jonka kanssa on sovittu oppisopimusmahdollisuudesta tai jos ei ole oppisopimuspaikkaa niin työpaikalla tapahtuva oppiminen tapahtuu koulutussopimuksella. Tutkinnonosiin liittyy teoriaopintoja, joista osa on päiväopintoina oppilaitoksessa ja osa on itsenäisesti suoritettavia opintoja esim. Moodle verkko-opintoina.

Ennen opintojen aloitusta, opiskelijan on läpäistävä pääsy- ja soveltuvuuskoe.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe sisältää seuraavat osiot:
• Ennakkotehtävä
• Psykologin haastattelu (WhatsApp)
• Kirjallinen osuus
• Persoonallisuustestit

Ennakkotehtävä haastatteluun
Ennen kirjallista testiosuutta hakija tekee ennakkotehtävän, johon hän saa linkin soveltuvuuskokeen kutsukirjeessä.

Psykologin haastattelu
Hakija haastatellaan (WhatsApp-puhelu) ennakkotehtävän tekemisen jälkeen. Haastattelussa hakijalle varmistetaan aika kirjalliseen testiosuuteen, joka suoritetaan oppilaitoksella tai psykologikeskuksen määrittämässä paikassa.

Kirjallinen testiosuus oppilaitoksessa (kesto n. 1 tunti)
• Oppimisvalmiudet (esim. matemaattinen osaaminen)
• Kognitiiviset päättelytestit

Paikka: Sopimuksen mukaan Psykologitiimi Päämäärän kanssa sovitussa paikassa esim. Saskyn oppilaitoksissa

Persoonallisuustestit (kesto n. 1 tunti)
Persoonallisuustestit tehdään kirjallisen osuuden jälkeen samana päivänä. Hakija saa psykologilta sähköpostiin linkin netin kautta tehtäviin testeihin. Testit voi tehdä kotona.

Soveltuvuusarviointi
Soveltuvuusarviointi muodostuu kirjallisesta osuudesta ja persoonallisuustesteistä.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen kaikkien vaiheiden suorittamisen jälkeen psykologit arvioivat tutkimusten perusteella hakijan soveltuvuuden kyseiseen koulutukseen ja raportoivat soveltuvuusarvion koulutuksen järjestäjälle.

Hakija ei voi tulla valituksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon koulutukseen SASKY koulutuskuntayhtymän oppilaitoksiin, jos hän jää pois pääsy- ja soveltuvuuskokeesta tai saa kyseisestä kokeesta tai jostakin kokeen osa-alueesta hylätyn 0 pistettä.

Valintakokeen psykologisesta soveltuvuusarvioinnista vastaa Psykologitiimi Päämäärä Oy.

Lisätietoja antaa

vs. opinto-ohjaaja Juha Tapio
Ammatti-instituutti Iisakki
puh. 044 034 5747
sähköposti juha.tapio@sasky.fi

Hae koulutukseen