Lataa pdf

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Hakuaika: 21.2.2023 – 21.3.2023
Osaamisala: Vammaistyön osaamisala,Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala,Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala,Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala,Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Lähihoitaja on arjen ammattilainen, todellinen moniosaaja lähellä ihmistä. Lähihoitajana voit työskennellä lasten sekä nuorten kasvatus- ja hoitotyössä, vammaistyössä, vanhustyössä, kotihoidossa, mielenterveys- ja päihdetyössä, vastaanottotyössä sekä erikoissairaanhoidossa.

Työllistymisen vaihtoehtoja on siis monia, mikä tekeekin ammatista hyvin vaihtelevan ja kiinnostavan. Jo opiskeluaikana pääset laaja-alaisesti aitoon työelämään oppimaan ja soveltamaan koulussa hankkimaasi tietoperustaa ihmisen kasvatuksesta, hoidosta sekä kuntoutuksesta. Jatko-opiskelumahdollisuudet tutkinnon suorittamisen jälkeen ovat erinomaiset.

Sovit lähihoitajaksi, jos olet vuorovaikutustaitoinen, vastuuntuntoinen ja palveluhenkinen. Säilytät harkintakykysi vaikeissakin tilanteissa. Sinulta edellytetään myös kykyä tehdä yhteistyötä, sopeutua muuttuviin tilanteisiin ja kykyä tehdä vuorotyötä. Lähihoitajakoulutus on SORA-lain säätelemää (kts sasky.fi/hakijalle) .

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Kansainvälistyminen

Saskyn jokaisessa oppilaitoksessa opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kansainvälisyystoimintaan. Saskylle myönnetyn Erasmus+ akkreditoinnin ansiosta apurahoja kv-jaksoille on tarjolla vuosittain ainakin vuoteen 2027 asti sekä ammatillisen että yleissivistävän koulutuksen opiskelijoille.

Saskyn ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla kansainvälisyyspolku, jonka puitteissa voi suorittaa jopa 15-24 osaamispistettä. Kansain- välisyyspolulla osaamista voi kartuttaa esim. lähtemällä vaihtoon Eurooppaan tai Venäjälle tai osallistumalla Saskyn muihin kv-hankkeisiin. Kansainvälistä osaamista voi kerätä myös kotimaassa osallistumalla esim. kv-tutortoimintaan tai digitaaliseen kv-yhteistyöhön tai hakeutumalla kv-työympäristöön kotimaassa.

Opintojen rakenne

Sosiaali-ja terveysalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Koulutukseen on pääsy- ja soveltuvuuskoe.

Hakijat kutsutaan erikseen huhtikuun lopussa järjestettävään pääsykokeeseen.

Koulutukseen hakeutuminen