Lataa pdf

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja
Hakuaika: 2.1.2023 – 31.12.2023

Tutkinnon kuvaus

Lähihoitajan työ on kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä sisältävää perushuolenpitotyötä. Laaja-alainen tutkinto luo edellytykset joustavalle liikkumiselle sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa työtehtävissä. Keskeistä ammatissa on ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä fyysinen kunto. Koulutus on SORA-lain säätelemää, hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

Lähihoitajia työskentelee päiväkodeissa, kouluissa, kotihoidossa, vammaisten ja kehitysvammaisten palvelu- ja toimintakeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa, terveyskeskussairaaloissa, palvelutaloissa sekä vanhainkodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa.

Koulutuksen kuvaus

Pääsyvaatimukset
– peruskoulu tai vastaava
– kielitaito vähintään B2
– pääsy- ja soveltuvuuskoe

Osaamisala ja tutkintonimike
• Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lähihoitaja
• Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, lähihoitaja
• Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, lähihoitaja
• Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, lähihoitaja
• Vammaistyön osaamisala, lähihoitaja

Laajuus ja kesto
180 osp. Opintojen kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (noin 3 vuotta).

Kenelle

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki alasta kiinnostuneet (pohjakoulutusvaatimuksena peruskoulu). Jatkuvan haun kautta voivat hakea ne, joilla on jo aiemmin suoritettuna jokin muu tutkinto. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti samana vuonna peruskoulunsa päättävät. Koulutukseen voi tulla myös suorittamaan alan keskeneräiset opinnot loppuun tai hakeutua opiskelemaan tutkinnon osia.

Kustannukset opiskelijalle

Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvälineistä, oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä sekä mahdollisista työvaatteista ja jalkineista. Muutoin opiskelu on maksutonta.

Oppivelvollisuuslain piiriin kuuluvalle opiskelijalle ammatillisessa koulutuksessa maksuttomia ovat
• opetus- ja päivittäinen ruokailu
• välttämättömät opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muu materiaali
• opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet.
• vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat, joka toteutetaan nykyisen koulumatkatukijärjestelmän puitteissa

Koko tutkinnon suoritettuasi koulutuksen päättyessä sinulla on mahdollisuus rekisteröidä nimikkeesi Valviraan. Rekisteröinti on maksullinen. Lisätietoja löytyy Valviran sivuilta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Muuta huomioitavaa

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.
Yhteistyössä hakijan kanssa sovitaan soveltuvuuskokeen ajankohta ja paikka.

Opintojen aloitus on joustavasti lukuvuoden aikana.

Kesän aikana tulevat hakemukset käsitellään elokuun alussa.

Lisätietoja antaa

opinto-ohjaaja Tarja Perolainen
Sasky Ammatti-instituutti Iisakki
p. 050 338 3314
tarja.perolainen@sasky.fi

Hae koulutukseen