Lataa pdf

Taideteollisuusalan perustutkinto

Hakuaika: 21.2.2023 – 21.3.2023
Osaamisala: Metalliseppäalan osaamisala,Puusepänalan osaamisala,Restaurointialan osaamisala,Sisustusalan osaamisala,Tuotteen valmistuksen osaamisala

Taideteollisuusalan tutkinnon suorittanut osaa valmistaa oman alansa tuotteita, tiloja tai palveluita. Alalle on tyypillistä esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, kädentaidot sekä yrittäjyys. Taideteollisuusalan tutkinnon suorittanut osaa suunnitella omaa työtään ja hankkia monipuolisesti tietoa omalta alaltaan. Hän hallitsee alansa tyypillisimmät materiaalit, työvälineet ja valmistusmenetelmät.

Taideteollisuusalan suorittanut työskentelee alansa laatumääreiden mukaisesti. Hän tuntee alan säädökset, alan käytäntöjä, kestävää kehitystä ja materiaalien käsittelyn voidakseen valmistaa tuotteita, tiloja tai palveluita asiakkaille.

Teknisen ammattitaidon lisäksi tarvitaan kykyä oppia jatkuvasti uutta, hahmottaa kokonaisuuksia, hyödyntää digitalisaation suomia mahdollisuuksia alallaan ja työskennellä yhdessä toisten kanssa.

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut voi toimia yrittäjänä tai alan mukaisissa työtehtävissä tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, tilojen suunnittelu- ja rakentamistehtävissä, palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä, ohjaustoiminnassa, teollisessa tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä sekä korjaus-, rakentamis- ja huoltotehtävissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Kansainvälistyminen

Saskyn jokaisessa oppilaitoksessa opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kansainvälisyystoimintaan. Saskylle myönnetyn Erasmus+ akkreditoinnin ansiosta apurahoja kv-jaksoille on tarjolla vuosittain ainakin vuoteen 2027 asti sekä ammatillisen että yleissivistävän koulutuksen opiskelijoille.

Saskyn ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla kansainvälisyyspolku, jonka puitteissa voi suorittaa jopa 15-24 osaamispistettä. Kansain- välisyyspolulla osaamista voi kartuttaa esim. lähtemällä vaihtoon Eurooppaan tai Venäjälle tai osallistumalla Saskyn muihin kv-hankkeisiin. Kansainvälistä osaamista voi kerätä myös kotimaassa osallistumalla esim. kv-tutortoimintaan tai digitaaliseen kv-yhteistyöhön tai hakeutumalla kv-työympäristöön kotimaassa.

Opintojen rakenne

Taideteollisuusalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Tutkintoon sisältyy pakollinen tutkinnon osa osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla (10 osaamispistettä).

Opiskeluun liittyvät materiaalikulut

Kustannuksia syntyy ammattialasta riippuen mm. koulumatkoista, työvaatteista, -jalkineista ja -välineistä, oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista ja opintokäynneistä. Opiskeltavasta tutkinnosta riippuen kustannukset vaihtelevat paljon.
Koulutus on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan.

Maksuttoman koulutuksen piiriin kuuluvalle opiskelijalle ammatillisessa koulutuksessa maksuttomia ovat: välttämättömät opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muu materiaali, opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat, joka toteutetaan nykyisen koulumatkatukijärjestelmän puitteissa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa mm. työssäoppimiseen, erilaisiin projekteihin (erilaiset pajat, myyntinäyttelyt) ja koulutuksen kehittämiseen liittyen. Lisäksi opiskelija voi liittyä Taidosto osuuskuntaan, joka toimii tiiviissä yhteistyössä Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen (IKATA) kanssa tarjoten yrittäjyyden oppimisympäristön oppilaitoksen opiskelijoille sekä mahdollisuuden yrittäjämäiseen työskentelyyn jo valmistuneille käsityöläisille

Sisältö

Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa Tuotteen valmistuksen osaamisalan ammattialat ovat:

  • 3D- tulostus ja mallintaminen: tuotesuunnittelu, mallien ja prototyyppien valmistus, tulostustekniikat (FDM, SLA, SLS, SLM ja materiaaliruiskutus)
  • Korusuunnittelu ja –valmistus: lasihelmien ja korujen valmistus, lampputekniikka, lasinmaalaus-, sulatus- ja kuparifoliotekniikka, hiekkapuhallus, lasinpuhallus
  • Lasinpuhallus: lasiesineiden suunnittelu ja valmistus, perus- ja erikoistekniikat, kuuma- ja kylmätyöstömenetelmät
  • Pienoismallinrakennus: mallit mittakaavoissa valukappaleista arkkitehtuurimalleihin ja teknisiin pienoismalleihin, 3D-tulostustekniikka
  • Pukeutuminen ja vaatetus: arki- ja juhlavaatteiden, rooli-, cosplay- ja teatterivaatteiden sekä asusteiden suunnittelu ja valmistus
  • Sisustuslasi: lyijykisko-, lasinmaalaus-, sulatus- ja kuparifoliotekniikka, hiekkapuhallus ja liimaus, pâte de verre, lampputekniikka
  • Sisustus- ja tekstiilituotteiden valmistus: kutominen, värjäys, tuftaus, huovutus, kankaan painaminen

Koulutukseen ei ole pääsykoetta.

Koulutukseen hakeutuminen