Lataa pdf

Taideteollisuusalan perustutkinto

Artesaani
Osaamisala: Tuotteen valmistuksen osaamisala

Tavoitteet

Taideteollisuusalan tutkinnon suorittanut osaa valmistaa oman alansa tuotteita, tiloja tai palveluita. Alalle on tyypillistä esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, kädentaidot sekä yrittäjyys. Taideteollisuusalan tutkinnon suorittanut osaa suunnitella omaa työtään ja hankkia monipuolisesti tietoa omalta alaltaan. Hän hallitsee alansa tyypillisimmät materiaalit, työvälineet ja valmistusmenetelmät.

Taideteollisuusalan suorittanut työskentelee alansa laatumääreiden mukaisesti. Hän tuntee alan säädökset, alan käytäntöjä, kestävää kehitystä ja materiaalien käsittelyn voidakseen valmistaa tuotteita, tiloja tai palveluita asiakkaille. Teknisen ammattitaidon lisäksi tarvitaan kykyä oppia jatkuvasti uutta, hahmottaa kokonaisuuksia, hyödyntää digitalisaation suomia mahdollisuuksia alallaan ja työskennellä yhdessä toisten kanssa.

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut voi toimia yrittäjänä tai alan mukaisissa työtehtävissä tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, tilojen suunnittelu- ja rakentamistehtävissä, palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä, ohjaustoiminnassa, teollisessa tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä sekä korjaus-, rakentamis- ja huoltotehtävissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Koulutusohjelman valinta

Tuotteen valmistuksen osaamisala

 • 3D- tulostus ja mallintaminen
 • Korusuunnittelu ja –valmistus
 • Lasinpuhallus
 • Pienoismallinrakennus
 • Pukeutuminen ja vaatetus
 • Sisustuslasi
 • Sisustus- ja tekstiilituotteiden valmistus

Kansainvälistyminen

SASKY koulutuskuntayhtymälle on myönnetty liikkuvuuden peruskirja, mikä tarkoittaa sitä, että liikkuvuusapurahoja Eurooppaan on tarjolla käytännössä joka vuosi.

Sisältö

Tuotteen valmistuksen osaamisala

 • 3D- tulostus ja mallintaminen: tuotesuunnittelu, mallien ja prototyyppien valmistus, tulostustekniikat (FDM, SLA, SLS, SLM ja materiaaliruiskutus)
 • Korusuunnittelu ja –valmistus: lasihelmien ja korujen valmistus, lampputekniikka, lasinmaalaus-, sulatus- ja kuparifoliotekniikka, hiekkapuhallus, lasinpuhallus
 • Lasinpuhallus: lasiesineiden suunnittelu ja valmistus, perus- ja erikoistekniikat, kuuma- ja kylmätyöstömenetelmät
 • Pienoismallinrakennus: mallit mittakaavoissa valukappaleista arkkitehtuurimalleihin ja teknisiin pienoismalleihin, 3D-tulostustekniikka
 • Pukeutuminen ja vaatetus: arki- ja juhlavaatteiden, rooli-, cosplay- ja teatterivaatteiden sekä asusteiden suunnittelu ja valmistus
 • Sisustuslasi: lyijykisko-, lasinmaalaus-, sulatus- ja kuparifoliotekniikka, hiekkapuhallus ja liimaus, pâte de verre, lampputekniikka
 • Sisustus- ja tekstiilituotteiden valmistus: kutominen, värjäys, tuftaus, huovutus, kankaan painaminen

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ikata tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa mm. työssäoppimiseen, erilaisiin projekteihin (erilaiset pajat, myyntinäyttelyt) ja koulutuksen kehittämiseen liittyen. Lisäksi opiskelija voi liittyä Taidosto osuuskuntaan, joka toimii tiiviissä yhteistyössä Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen (IKATA) kanssa tarjoten yrittäjyyden oppimisympäristön oppilaitoksen opiskelijoille sekä mahdollisuuden yrittäjämäiseen työskentelyyn jo valmistuneille käsityöläisille.

Lisätietoja antaa

Ikata toimisto, opinto- ja toimistosihteeri,
Sähköposti: ikata@sasky.fi,
Puhelin: 044 755 4532,

Hae koulutukseen