Siirry sisältöön

Kädentaitojen ohjaus

Taideteollisuusalan perustutkinto | Artesaani | Käsityön ohjaustoiminnan osaamisala

Lähikuva kankaanpainosta.
Oppilaitos:
Sasky Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Ikata, Sasky Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Koulutustyyppi:
Ammatillinen perustutkinto
Teemat:
Taidealat
Hakutyyppi:
Jatkuva haku

Kädentaitojen ohjauksen artesaani tuntee monet materiaalit ja tekniikat

Käsityön ohjaustoiminnan artesaani toimii erilaisissa ohjaus- ja neuvontatehtävissä eri ikäisten ihmisten parissa. Kädentaitojen ohjauksen artesaani suunnittelee ja toteuttaa erilaisia lyhytkursseja toimien niiden ohjaajana.

Kädentaitojen ohjauksen opintojen aikana tutuiksi tulevat monet eri materiaalit ja tekniikat. Erilaisten tekniikoiden ja materiaalien taitaminen antaa mahdollisuuksia myös niiden yhdistämiseen innovatiivisella tavalla sekä antaa monipuoliset valmiudet alalla toimimiseen.

Kädentaitojen ohjaajia työskentelee lasten ja nuorten sekä aikuisten harrastustoiminnan ohjaajina mm. kouluissa, kurssikeskuksissa, opistoissa, työpajoissa ja palvelukeskuksissa. Yhdistämällä ohjaustoiminnan artesaanikoulutus terveydenhoitoalan ammatteihin kädentaitojen ohjauksen artesaani voi suuntautua myös kuntoutus- ja terapiatoimintaan.

Koulutuksen paikat ja ajankohdat

 • Taideteollisuusalan perustutkinto, kädentaitojen ohjaus

  Paikkakunta
  Ikaalinen
  Hakuaika
  05.02.2024 — 31.05.2024
  Koulutus alkaa
  5.8.2024
  Lisätietoa

  Ikaalisissa tarjottava koulutus on käsityön ohjaustoiminnan osaamisalalta (kädentaitojen ohjaus).

  Tutkinnon suorittaneen osaaminen

  Kädentaitojen ohjauksen artesaani suunnittelee ja toteuttaa erilaisia lyhytkursseja sekä toimii niiden ohjaajana.

  Alan ammattilaiselta vaaditaan vahvaa motivaatiota alalle, itseohjautuvuutta, joustavuutta ja sosiaalisia taitoja.

  Kädentaitojen ohjaajia tarvitaan lasten ja nuorten sekä aikuisten harrastustoiminnan ohjaajina muun muassa kouluissa, kurssikeskuksissa, opistoissa, erilaisissa työpajoissa, palvelukeskuksissa sekä hyvinvointialalla ja kuntouttavassa työtoiminnassa. Yhdistämällä koulutus terveydenhoitoalan ammatteihin, kädentaitojen ohjauksen artesaani voi suuntautua myös kuntoutus- ja terapiatoimintaan.
  Opiskelija saa valmiudet yrittäjänä toimimiseen ja hyvän pohjan mahdollisille jatko-opinnoilleen.

  Kustannukset
  Kustannuksia syntyy ammattialasta riippuen mm. koulumatkoista, työvaatteista, -jalkineista ja -välineistä, oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista ja opintokäynneistä. Opiskeltavasta tutkinnosta riippuen kustannukset vaihtelevat paljon. Koulutus on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan. Huom! Perusopetuksensa keväällä 2021 tai sen jälkeen päättäneellä toisen asteen koulutus on kokonaan maksutonta.
  Muuta huomioitavaa
  Hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, joka sisältää haastattelun, ennakkotehtävän ja ammattialakohtaiset tehtävät. Ennakkotehtävän löydät täältä https://sasky.fi/oppilaitokset/ikaalisten-kasi-ja-taideteollisuusoppilaitos/ennakkotehtavat/ Hakija kutsutaan kokeeseen joko sähköpostitse tai puhelimitse.
  Jatko-opintomahdollisuudet
  Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.
 • Taideteollisuusalan perustutkinto, kädentaitojen ohjaus, koulutus työelämäpainotteinen

  Paikkakunta
  Ikaalinen
  Hakuaika
  05.02.2024 — 31.12.2024
  Koulutus alkaa
  5.3.2024
  Lisätietoa

  Kiinnostaako kädentaitojen ohjaus, toiminta luovan työn parissa? Oletko parhaimmillasi lasten ja nuorten vai aikuisten kanssa?

  Kädentaitojen ohjauksen artesaani suunnittelee ja toteuttaa erilaisia lyhytkursseja sekä toimii niiden ohjaajana. Alan ammattilaiselta vaaditaan vahvaa motivaatiota alalle, itseohjautuvuutta, joustavuutta ja sosiaalisia taitoja.

  Kädentaitojen ohjaajia tarvitaan lasten ja nuorten sekä aikuisten harrastustoiminnan ohjaajina muun muassa kouluissa, kurssikeskuksissa, opistoissa, erilaisissa työpajoissa, lähitoreilla sekä hyvinvointialalla ja kuntouttavassa työtoiminnassa. Yhdistämällä koulutus- terveydenhoitoalan ammatteihin, käsityön ohjaustoiminnan osaamisalan artesaani voi suuntautua myös kuntoutus- ja terapiatoimintaan.

  Muuta huomioitavaa
  Hakijat kutsutaan haastatteluun.
  Jatko-opintomahdollisuudet
  Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.
 • Taideteollisuusalan perustutkinto, kädentaitojen ohjaus

  Paikkakunta
  Sastamala
  Hakuaika
  01.01.2024 — 31.12.2024
  Lisätietoa

  Kädentaitojen ohjauksen artesaani suunnittelee ja toteuttaa erilaisia lyhytkursseja sekä toimii niiden ohjaajana. Kädentaitojen opettaminen ja ohjaaminen edellyttävät ohjaajalta teknisen osaamisen lisäksi hyviä ohjaustaitoja. Hyvät ohjaustaidot ovat tarpeen monella alalla ja monissa työtehtävissä.

  Kädentaitojen ohjaajia tarvitaan lasten ja nuorten sekä aikuisten harrastustoiminnan ohjaajina muun muassa kouluissa, kurssikeskuksissa, opistoissa, erilaisissa työpajoissa, palvelukeskuksissa sekä hyvinvointialalla ja kuntouttavassa työtoiminnassa.

  Kustannukset
  Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvaatteista, -jalkineista ja -välineistä, oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista, itselle tulevien tuotteiden materiaalien hankinnasta ja opintokäynneistä. Koulutus on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan.
  Jatko-opintomahdollisuudet
  Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Kenelle koulutus sopii?

Kädentaitojen ohjauksen artesaaniopinnot sopivat henkilölle, joka on kiinnostunut ohjauksesta sekä toiminnasta luovan työn parissa erilaisten ihmisten kanssa. Alalla tarvittavia ominaisuuksia ovat myös motivaatio ohjausalaa kohtaan, itseohjautuvuus ja sosiaalisuus.

Sasky Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, tietoa hakijalle

Sasky Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitokseen hakeville pidetään pääsy- ja soveltuvuuskoe joko paikan päällä tai tarvittaessa etäyhteyksin. Ikaalisiin voi hakea opiskelemaan kädentaitojen ohjausta myös suoraan peruskoulusta. Ikaalisissa kädentaitojen ohjauksen artesaanikoulutusta tarjotaan myös työelämäpainotteisena monimuotokoulutuksena.

Sasky Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, tietoa hakijalle

Sasky Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa järjestetään hakijoille valintahaastattelu. Tyrväälle ohjaustoiminnan artesaaniopintoihin pohjakoulutusvaatimuksena on ylioppilastutkinto tai ammatillinen perustutkinto.

Koulutuksen sisältö

Opinnot voi suorittaa joko normaaleina päiväopintoina tai työelämälähtöisesti työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Työelämäpainotteisen koulutuksen aloittamisen edellytyksenä on hakijan itsensä hankkima koulutussopimus- tai oppisopimuspaikka.

Koulutuksen kustannukset

Koulutus on maksutonta, kustannuksia saattaa tulla jonkin verran työkaluista, työvaatteista, materiaaleista jne. niille, jotka eivät ole maksuttoman toisen asteen koulutuksen piirissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Lisätietoja / Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Opintotoimisto:
puh. 044 755 4532
ikata@sasky.fi

Lisätietoja / Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos