Siirry sisältöön
Valkoisella pohjalla teksti opetus- ja kulttuuriministeriö

OPVA haltuun – Framåt med SSS

Toteutusaika

1.8.2022-30.4.2024

Hankkeen kuvaus

OPVA haltuun -hanke perustuu tarpeeseen yhtenäistää opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen soveltamista ja järjestämismallia valtakunnallisesti. OPVA-käytäntöjen vaihtelu koulutuksen järjestäjien välillä aiheuttaa merkittävän yhdenvertaisuusongelman. Hankkeessa kootut ja laaditut materiaalit ja mallit sekä kehitetty koulutuksen järjestäjien henkilöstölle suunnattu koulutuskokonaisuus yhtenäistävät OPVA-käytäntöjä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää laajan ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkoston voimin opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Koulutuksen tavoitteena on OPVA-opintojen järjestämisen parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien osaamisen kasvattaminen.

Hanke tähtää pysyvään muutokseen ammatillisen koulutuksen järjestäjien toiminnassa sekä siihen, että OPVAn soveltaminen yhtenäistyy ja mahdollisimman monelle tarjoutuu mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen.

Toimenpiteet

Hankkeessa kehitetään koulutuskokonaisuus, joka tukee koulutuksen järjestäjien valmiutta OPVAn tarjoamiseen. Kokonaisuus rakentuu kuudesta sisältöteemasta.

1 Opiskelutaidot ja elämänhallinta

2 Kieli ja viestintä

3 Kielitietoisuus ja selkokielisyys ammattiopinnoissa

4 Työelämävalmiudet sekä digi- ja matemaattiset taidot

5 Tukitarpeet ja pedagogiset ratkaisut

6 Järjestämisen toimintamallit

Kohderyhmä

Hankkeen välitön kohderyhmä on ammatillisen koulutuksen järjestäjien opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Päätoteuttaja

Turun kaupunki

Osatoteuttajat

Hanke toteutetaan valtakunnallisen hankeverkoston yhteistyönä. Mukana on 63 koulutuksen järjestäjää.

Yhteistyökumppanit

Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeus osata -hankeverkostot, Parasta-hankeverkostot

Lisätietoja

Mari Järvenpää
mari.jarvenpaa(at)sasky.fi

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus

Voimassa

31.12.2030