OPH rahoittaa logo.

Aikataulu

1.6.2022 – 30.7.2024

Hankkeen kuvaus

TurvaX–hankkeen tavoitteena on kehittää oppilaitosturvallisuutta ja sitä kautta tuoda uusia toimintamalleja koko organisaation turvallisuuteen. Turvallisuuden eri osa-alueita ja teemoja kehitetään yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa osana opiskeluarkea, digitaaliset mahdollisuudet huomioiden.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmää ovat osallistuvien lukioiden, Vammalan lukio ja Kangasalan lukio, opiskelijat ja henkilöstö.

Tavoitteet

Tavoitteena on turvallisempi oppilaitos, päivitetyt toimintamallit sekä turvallisuusosaamisen parantuminen kaikkien sidosryhmien ja turvallisuuden osa-alueiden osalta.

Toimenpiteet

Hankkeessa kehitetään arjen toimintamalleja ja turvallisuusmateriaaleja yhteistyössä henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Pilotoidaan turvallisuusasioiden harjoitteluun ja opiskeluun digitaalisia mahdollisuuksia sekä luodaan esimerkiksi turvallisuusteemaista sosiaalista mediaa. Tehdään turvallisuusasiat kaikille saavutettaviksi.

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteistyökumppanit 

  • Kangasalan lukio
  • Vammalan lukio

Lisätietoja

Iris Sundelin
iris.sundelin(at)sasky.fi

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

Opetushallitus (OPH)

Voimassa

30.7.2030