Siirry sisältöön
Logo, jossa teksti Rahoittaja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. j

Työmarkkina-asemaa parantavien osaamispalveluiden kehittäminen Sastamalassa

Toteutusaika

28.6.2023­­ – 30.3.2025

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kohderyhmälle tarjotaan mahdollisimman tarkasti henkilökohtaisiin tarpeisiin vastaavaa, motivoivaa valmennusta ja ohjausta, joka auttaa asiakasta pyrkimään kohti parempaa työmarkkina-asemaa osaamisen kehittämisen tai työllistymisen keinoin.

Hankkeessa kehitettään myös koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä (nivelvaiheen ohjausmenetelmät, osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen) sekä laajemmin alueen työllisyyden hoidon ekosysteemiä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Hankkeen avulla luodaan uudenlaista sektorirajat ylittävää asiakasohjauksen mallia, jossa alueen koko ekosysteemi otetaan tehokkaaseen käyttöön.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tarjota asiakkaalle oikea-aikaista, henkilökohtaista ja intensiivistä ura‑ ja opinto-ohjausta ja valmennusta työmarkkinatilanteen vahvistamiseksi. Tukea yhteistyökumppaneina toimivia yrityksiä asiakkaan ohjaamisessa ja hänen tilanteensa edellyttämien tukitoimien suunnittelussa.

Tavoitteena on myös vapaan sivistystyön ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön tiivistäminen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessissa, vahvistaa urapolun nivelvaiheen ohjausta sekä kehittää alueen yhteistyöverkoston tarjoamia palveluja asiakkaan näkökulmasta yhdeksi kokonaisuudeksi.

Toimenpiteet

Asiakkaalle tarjotaan henkilökohtaista ura- ja opinto-ohjausta sekä valmennuksia. Hän saa tietoa alueen työllistymis- ja opiskelumahdollisuuksista, kannustusta, rohkaisua ja tukea kontaktien solmimiseen alueen yrityksiin ja oppilaitoksiin. Ohjauksen, tiedon ja tuen tarve kartoitetaan palvelun alkuvaiheessa. Tämän lisäksi asiakas tekee henkilökohtaisen jatkosuunnitelman. Ohjausta jatketaan yli nivelvaiheen, jolloin asiakkaalle tarjottavasta tuesta hyötyy myös mm. asiakkaan työllistävä yritys.

Palvelun aikana asiakkaalla on mahdollisuus osallistua opistojen valmennusryhmiin, työllistyä tai hakeutua esim. ammatillisen koulutuksen tarjoamaan koulutukseen. Osana osaamispalvelua kohderyhmälle tarjotaan räätälöityjä 2–3 tunnin koulutustilaisuuksia.

Osaamissisällöt ovat;

Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan Sastamalassa, Parkanossa, Hämeenkyrössä ja Kihniössä.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmää ovat työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, ei työttömät työnhakijat, määräaikaisessa tai osa-aikatyössä olevat, itsensä osittain työllistävät freelancerit ja kevytyrittäjät sekä työkyvyttömyyseläkkeellä olevat osatyökykyiset henkilöt.

Päätoteuttaja

Sastamalan kaupunki

Yhteistyökumppanit

SASKY koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja

  • Mari Korpela

    Hankevastaava

    Kehittämis-, innovaatio- ja kansainvälisyystoiminta

    toimipiste: Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus-​ ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Voimassa

30.3.2031