OPH rahoittaa logo.

Boostia käsityön opetukseen

Aikataulu

1.8.2023 – 30.6.2025

Hankkeen kuvaus

Käsityö alana on monimuotoinen ja opettajilla tulee olla laaja-alainen ja syvällinen osaaminen käsityöprosessista, oppiaineen käsityö- ja teknologiamenetelmistä sekä monimateriaalisuudesta. Lisäksi tarvitaan ohjelmisto-osaamista suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Koulutuksen kehittämistarpeet ovat nousseet esille myös Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) tuloksissa. Lisäksi Teknisten aineiden opettajat ry ja Tekstiiliopettajaliitto ry ovat tuoneet esille teknisten- ja tekstiilityön opettajien syventävän täydennyskoulutustarpeen. Näihin tarpeisiin vastaa Boostia käsityön opetukseen järjestämällä täydennyskoulutusta erilaisiin käsityötekniikoihin, työtapoihin, teknologiaan sekä monimateriaaliseen osaamiseen liittyen.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on monipuolistaa ja syventää käsityöilmaisua, muotoilua ja käsityö- ja teknologiamenetelmiin liittyvää kokonaisvaltaista käsityöprosessia; ongelmanratkaisua, tiedonhankintaa, työn suunnittelua ja valmistamista sekä työskentelyn itsearviointia ja dokumentointia.

Toimenpiteet

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan viiden koulutusosion täydennyskoulutuskokonaisuus, jonka aiheet ovat käsityöilmaisun, muotoilun ja teknologian osaamisalueisiin liittyviä. Toteutustapoina on ammattilaisten ohjaamia osallistavia ja soveltavia työpajoja pääasiassa lähijaksoina, mutta muutamia jaksoja myös etä- ja verkkotyöskentelynä. Koulutukset ovat maksuttomia. Osallistuja vastaa itse mahdollisista matka- ja majoituskuluista sekä ruokailuista.

Koulutusosiot sisältävät yhteensä 19 koulutusjaksoa, jotka toteutetaan Sasky Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa kahden lähipäivän pituisina. Koulutusosioon Vahvuutta teknologian ja monimateriaalisuuden käyttöön 1 sisältyy myös itsenäistä työskentelyä. Yksi opintopiste (op.) vastaa 27 h opiskelua.

Ilmoittaudu syksyn 2023 koulutusjaksoille tästä linkistä. Samalla ilmoittautumislomakkeella voit tilata myös Boostia -hankkeen markkinointikirjeen tulevista koulutusjaksoista, jotka toteutetaan vuosina 2024-2025.

Koulutusosiot ja -jaksot

Vahvuutta teknologian ja monimateriaalisuuden käyttöön 1 (puuala), 2 op.

 • Jakso 1: erikois- ja koristemaalauksen tekniikat
 • Jakso 2: puun perusliitokset ja pintakäsittely, puumateriaalit ja –lajit
  • lähiopetus 2 pv x 7 h + 4 h itsenäinen työ
  • kurssitoteutus kevät 2024 (huhtikuun alku)
 • Jakso 3: CNC-jyrsinkoneen perusteet ja Alpha CAD/CAM-ohjelmointi, puuntyöstölaitteet ja puualan turvallisuusmääräykset
  • lähiopetus 2 pv x 7 h + 4 h itsenäinen työ
  • kurssitoteutus syksy 2024

Vahvuutta teknologian ja monimateriaalisuuden käyttöön 2 (metalliala), 2 op.

 • Jakso 1: hitsauksen perusteet, laitteistojen käyttö, tekniikka ja käyttökohteet, turvallisuus
  • lähiopetus 2 pv x 7 h
  • kurssitoteutus kevät 2024 (huhtikuu)
 • Jakso 2: taonta, eri metallien ja –seosten ominaisuudet, metallin karkaisu, hiekkapuhallus ja materiaalitietous
  • lähiopetus 2 pv x 7 h
  • kurssitoteutuksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
 • Jakso 3: valutekniikat: hiekka- ja alipainevalu, mallien valmistus, materiaalitietous
  • lähiopetus 2 pv x 7 h
  • kurssitoteutuksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
 • Jakso 4: emalointi: tekniikat, materiaalit
  • lähiopetus 2 pv x 7 h
  • kurssitoteutuksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Kokeilevaa ja keksivää osaamista, 4 op.

 • Jakso 1: pienoismallinrakentamisen perusteet
  • lähiopetus 2 x 2 pv x 7 h
  • kurssitoteutuksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
 • Jakso 2: 3D-mallintaminen: Autodesk Fusion 360-ohjelma, valmiin mallin mallinnus
  • lähiopetus 2 x 2pv x 7 h
  • kurssitoteutuksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
 • Jakso 3: Slicer-ohjelma, tulostusmenetelmät, materiaalit
  • lähiopetus 2pv x 7 h
  • kurssitoteutuksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
 • Jakso 4: ohjelmointijärjestelmät –ohjelmointiosaaminen, Python –ohjelmointikielinen rasberry Pi4 sekä Arduino robotiikan toteuttamisessa
  • etä/verkko-opetus 2 x 2pv x 7 h
  • kurssitoteutuksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Uusia tuulia käsityönilmaisuun (tekstiili), 2 op.

 • Jakso 1: kankaanpainon kuviointi pigmenttiväreillä, paperikaaviotekniikka, valotettu painoseula, läpikuultavat ja erikoisvärit
  • lähiopetus 2 pv x 7 h
  • kurssitoteutus kevät 2024
  • opettajana Kaisa Linna artenomi AMK
 • Jakso 2: punonnat, kehruumenetelmät, kuitu- ja väritekniikat
  • lähiopetus 2 pv x 7 h
  • kurssitoteutus kevät 2024
  • opettajana Kaisa Linna artenomi AMK
 • Jakso 3: tuftaus, kudottu kuva, kehystekniikat
  • lähiopetus 2 pv x 7 h
  • opettajana Kaisa Linna artenomi AMK
 • Jakso 4: ekoprinttaus ja –värjäys, tekstiilin värjäys liemillä
  • lähiopetus 2 pv x 7 h
  • kurssitoteutus myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana

Nollahukka –materiaalien uusiokäyttö, 2 op.

 • Jakso 1: Käsityöprosessin suunnittelun kokonaisuus –idea, luonnos, mallipiirustus
 • Jakso 2: Nahkatyö ja tekniikat – korut, pienet laukut ja kukkarot
  • lähiopetus 2 pv x 7 h
  • kurssitoteutuksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
 • Jakso 3: Vaatteiden kaavoituksen perusteet, ompelukoneiden huolto
  • lähiopetus 2 pv x 7 h
  • kurssitoteutuksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
 • Jakso 4: Zero waste -tuotteet ja tekniikat, kone – ja vapaavarsikirjonta, taidekirjonta, koneparsi, alike- ja päällikeompelu
  • lähiopetus 2 pv x 7 h
  • kurssitoteutuksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmää ovat perusopetuksen luokanopettajat, käsityön-, teknisen- ja tekstiilityönopettajat valtakunnallisesti, taiteen opettajat ja sekä vapaan sivistystyön käsityönopettajat.

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja

Mari Korpela
mari.korpela(at)sasky.fi
Puh. 040 640 5689

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

Opetushallitus (OPH)

Voimassa

30.6.2031