Siirry sisältöön
OPH rahoittaa logo.

Boostia käsityön opetukseen

Aikataulu

1.8.2023 – 30.6.2025

Hankkeen kuvaus

Käsityö alana on monimuotoinen ja opettajilla tulee olla laaja-alainen ja syvällinen osaaminen käsityöprosessista, oppiaineen käsityö- ja teknologiamenetelmistä sekä monimateriaalisuudesta. Lisäksi tarvitaan ohjelmisto-osaamista suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Koulutuksen kehittämistarpeet ovat nousseet esille myös Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) tuloksissa. Lisäksi Teknisten aineiden opettajat ry ja Tekstiiliopettajaliitto ry ovat tuoneet esille teknisten- ja tekstiilityön opettajien syventävän täydennyskoulutustarpeen. Näihin tarpeisiin vastaa Boostia käsityön opetukseen järjestämällä täydennyskoulutusta erilaisiin käsityötekniikoihin, työtapoihin, teknologiaan sekä monimateriaaliseen osaamiseen liittyen.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on monipuolistaa ja syventää käsityöilmaisua, muotoilua ja käsityö- ja teknologiamenetelmiin liittyvää kokonaisvaltaista käsityöprosessia; ongelmanratkaisua, tiedonhankintaa, työn suunnittelua ja valmistamista sekä työskentelyn itsearviointia ja dokumentointia.

Toimenpiteet

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan viiden koulutusosion täydennyskoulutuskokonaisuus, jonka aiheet ovat käsityöilmaisun, muotoilun ja teknologian osaamisalueisiin liittyviä. Toteutustapoina on ammattilaisten ohjaamia osallistavia ja soveltavia työpajoja pääasiassa lähijaksoina, mutta muutamia jaksoja myös etä- ja verkkotyöskentelynä. Koulutukset ovat maksuttomia. Osallistuja vastaa itse mahdollisista matka- ja majoituskuluista sekä ruokailuista.

Koulutusosiot sisältävät yhteensä 19 koulutusjaksoa, jotka toteutetaan Sasky Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa kahden lähipäivän pituisina. Koulutusosioon Vahvuutta teknologian ja monimateriaalisuuden käyttöön 1 sisältyy myös itsenäistä työskentelyä. Yksi opintopiste (op.) vastaa 27 h opiskelua.

Ilmoittaudu kevään 2024 koulutusjaksoille tästä linkistä(siirryt toiseen palveluun). Jokaiselle koulutusjaksolle otetaan 10 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä sekä 4 varasijalle. Samalla ilmoittautumislomakkeella voit tilata myös Boostia -hankkeen markkinointikirjeen tulevista koulutusjaksoista, jotka toteutetaan syksy 2024 – kevät 2025.

Koulutusosiot ja -jaksot

Vahvuutta teknologian ja monimateriaalisuuden käyttöön 1 (puuala), 2 op.

Vahvuutta teknologian ja monimateriaalisuuden käyttöön 2 (metalliala), 2 op.

Kokeilevaa ja keksivää osaamista, 4 op.

Uusia tuulia käsityönilmaisuun (tekstiili), 2 op.

Nollahukka –materiaalien uusiokäyttö, 2 op.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmää ovat perusopetuksen luokanopettajat, käsityön-, teknisen- ja tekstiilityönopettajat valtakunnallisesti, taiteen opettajat ja sekä vapaan sivistystyön käsityönopettajat.

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja

  • Mari Korpela

    Hankevastaava

    Kehittämis-, innovaatio- ja kansainvälisyystoiminta

    toimipiste: Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

Opetushallitus (OPH)

Voimassa

30.6.2031