Siirry sisältöön
Valkoisella pohjalla teksti opetus- ja kulttuuriministeriö

Karkki – Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen

Aikataulu

1.1.2022-31.12.2023

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on luoda ja määrittää tarvittavat kokonaisarkkitehtuurikuvaukset kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön. Syntyvien kuvausten avulla on tarkoitus tukea ja edistää ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota sekä varmistaa yhteisten toimintamallien toteutuminen käytännössä ja asiakaslähtöisesti. Tavoitteena on tuottaa toimintamalli valtakunnallisena verkostona, jossa osallistetaan laajasti ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kokonaisarkkitehtuurityöhön. Tässä huomioidaan yhteistyö OKM:n ja OPH:n edustajien kanssa sekä jo käynnissä olevat vastaavat hankkeet.

Kuvaustyössä osallistetaan laajaa verkostoa tuottamaan ja määrittämään kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön tarvittavat kokonaisarkkitehtuurikuvaukset. Hankkeessa tuotetut kuvaukset, ohjeistukset ja muut tuotokset tulee saattaa avoimesti kaikkien koulutuksen järjestäjien käyttöön. Lisäksi järjestetään näiden aineistojen käyttöönottoa tukevaa toimintaa, kuten koulutuksia, työpajoja sekä perehdytysmateriaalia. 

Hankkeen toimintamalli

Hankkeen toimintamalli on rakennettu työpaketeittain seuraavasti (työpaketti eli TP & vastuuorganisaatio): 

Toimintamalli rakentuu siten, että hankkeen koordinaattori vastaa kokonaisuuden toteutumisesta, ja tukee työskentelyssä työpakettien toiminnan edistymistä sekä työpakettien välisessä vuoropuhelussa yhteentoimivuuden toteutumisen kuvausten osalta. Kullakin työpaketilla on oma vastuuorganisaatio ja työpakettityöskentelyyn on sitoutunut useampi hanketoteuttaja.  

Tulokset

Päätoteuttaja

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia

Osatoteuttajat

Lisätietoja

Maria Lanteri, maria.lanteri(at)sasky.fi

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Voimassa

21.12.2029