Saskyn hanketoiminta on aktiivista ja monipuolista

Saskyn hankkeet tukevat koulutuskuntayhtymän visiota – Sasky on uudistuva, valtakunnallisesti arvostettu osaamisen edelläkävijä. Saskyn hanketoiminnalla lisätään yhteistyötä ja kehitetään työelämälähtöistä koulutusta. Hankkeissa keskitytään strategisesti tärkeimpiin kehittämisalueisiin.

Käynnissä olevat hankkeet

Saskyn hallinnoimat hankkeet

Hankkeet, joissa Sasky on kumppanina

Kansainvälisyyttä edistävät hankkeet Saskyssa

Päättyneet hankeet