Siirry sisältöön
maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa

Opetusmaatilojen ja -metsien kehittämissuunnitelma Pro Opetustilat

Aikataulu

1.8.2023-30.9.2024

Hankkeen kuvaus

Suomessa annetaan maa-, puutarha- ja metsäalan opetusta yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja toisella asteella. Opetusmaatiloja, -puutarhoja ja -metsiä on monella oppilaitoksella useampikin, koska useat koulutuksen järjestäjät järjestävät koulutusta useammalla eri kampusalueella. Oppimisympäristöjä on yhteensä reilu 40 kappaletta.

Oppimisympäristöistä ei ole yhtenäistä sisällön kuvausta, mutta syvemmälle yhteenvedolle ja toimintojen kuvaamiselle on ilmennyt tarvetta. Näin saadaan olemassa olevat resurssit paremmin opetuksen, tutkimuksen ja neuvonnan käyttöön sekä yritysyhteistyöhön. Samalla pystytään vastaamaan Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman osaamisen-, koulutuksen- ja neuvonnankokonaisuuden selvityksessä esitettyihin haasteisiin.

Pro Opetustilat jatkavat luonnonvara-alan opetuksessa tehtyjä tutkimuksia; Metsätalouden koulutus ja kehittäminen, Opetusmaatilaverkosto (AgriHubi) sekä Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman osaamisen-, koulutuksen- ja neuvonnankokonaisuus. Nyt käynnissä olevissa hankkeissa mm. ÄlyAgri ja Tulevaisuuden maanviljelijät on kartoitettu oppilaitoksia ja niiden toimintaa lähinnä opetuksen näkökulmasta.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa opetusmaatilojen ja -metsien tämänhetkiset maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman mukaiset toiminnot. Määritellään kullekin opetusmaatilalle maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman osaamista vahvistavat kokeilutoiminnan painopisteet sekä listataan millaista TKIO-yhteistyötä opetusmaatilat ja -metsät mahdollistavat.

Toimenpiteet

Hanke toteutetaan neljän työpaketin kautta, joihin jokaiseen Sasky osallistuu osatoteuttajana:

TP1 Luonnonvara-alan oppilaitosten tuotteistaminen, osaamiskuvaus (profilointi) ja luonnonvara‑alan vetovoimatekijät (Sasky tekee selvityksen omien oppilaitosten osalta)

TP2 Oppilaitososaamisekosysteemin kehittäminen ja ilmastopalvelumuotoilu (Sasky osatoteuttajana tekee kartoituksen omalta osaltaan ja osallistuu työpajoihin)

TP3 Viestintä ja audiovisuaalinen materiaalin tuottaminen oppilaitoksista

Kohderyhmä

Koulutuksen järjestäjät, henkilöstö, opiskelijat, sidosryhmät

Päätoteuttaja

Hämeen ammattikorkeakoulu Hamk

Osatoteuttajat

Kpedu, Jedu, Ysao, AhlmanEdu, Brahe, Hami, Harju, Jami, Kao, Keuda, Livia, Novida, Osao, Salpaus, Sasky, Sedu, TTS, Vuoksi, Yrkesakademin

Yhteistyökumppanit

Axxell, Eduko, Edusampo, Esedu, Gradia, Hevosopisto, Hyria, Kiipula, Lappia, Luovi, Poke, Redu, Riveria, Sakky, Samiedu, Tredu, Winnova

Lisätietoja

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

Maa- ja metsätalousministeriö

Voimassa

30.9.2030