maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa

Opetusmaatilojen ja -metsien kehittämissuunnitelma Pro Opetustilat

Aikataulu

1.8.2023-30.9.2025

Hankkeen kuvaus

Suomessa annetaan maa-, puutarha- ja metsäalan opetusta yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja toisella asteella. Opetusmaatiloja, -puutarhoja ja -metsiä on monella oppilaitoksella useampikin, koska useat koulutuksen järjestäjät järjestävät koulutusta useammalla eri kampusalueella. Oppimisympäristöjä on yhteensä reilu 40 kappaletta.

Oppimisympäristöistä ei ole yhtenäistä sisällön kuvausta, mutta syvemmälle yhteenvedolle ja toimintojen kuvaamiselle on ilmennyt tarvetta. Näin saadaan olemassa olevat resurssit paremmin opetuksen, tutkimuksen ja neuvonnan käyttöön sekä yritysyhteistyöhön. Samalla pystytään vastaamaan Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman osaamisen-, koulutuksen- ja neuvonnankokonaisuuden selvityksessä esitettyihin haasteisiin.

Pro Opetustilat jatkavat luonnonvara-alan opetuksessa tehtyjä tutkimuksia; Metsätalouden koulutus ja kehittäminen, Opetusmaatilaverkosto (AgriHubi) sekä Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman osaamisen-, koulutuksen- ja neuvonnankokonaisuus. Nyt käynnissä olevissa hankkeissa mm. ÄlyAgri ja Tulevaisuuden maanviljelijät on kartoitettu oppilaitoksia ja niiden toimintaa lähinnä opetuksen näkökulmasta.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa opetusmaatilojen ja -metsien tämänhetkiset maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman mukaiset toiminnot. Määritellään kullekin opetusmaatilalle maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman osaamista vahvistavat kokeilutoiminnan painopisteet sekä listataan millaista TKIO-yhteistyötä opetusmaatilat ja -metsät mahdollistavat.

Toimenpiteet

Hanke toteutetaan neljän työpaketin kautta, joihin jokaiseen Sasky osallistuu osatoteuttajana:

TP1 Luonnonvara-alan oppilaitosten tuotteistaminen, osaamiskuvaus (profilointi) ja luonnonvara‑alan vetovoimatekijät (Sasky tekee selvityksen omien oppilaitosten osalta)

  • Luodaan kattava selvitys kaikista Suomen luonnonvara-alan oppilaitosten opetusmaatiloista ja -metsistä ja koostetaan kokonaiskuva oppimisympäristöistä sekä niissä tehdyistä kestävyyttä ja monimuotoisuutta edistävistä toimenpiteistä. Hankkeen ja AgriHubin toimintaan aktivoidaan myös ne oppilaitokset, jotka eivät ole olleet mukana aktiivisessa yhteystyössä. Selvityskysely valmistellaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa, jotta sillä pystytään vastaamaan tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden tietotarpeisiin. Selvityksessä paneudutaan oppilaitosten toimintaan, esim. tuotantosuunnat, teknologiat, ilmastomuutokseen sopeutumiseen tähtäävät viljelytoimenpiteet, aiemmat ja meneillään olevat tutkimustyöt sekä uudet tulossa olevat kokeilut. Näin saadaan kaikista päivitettävä ja AgriHubin sivustoilla julkaistavat omat oppimisympäristöCV:t, joiden avulla voidaan lisätä tietoisuutta opetusmaatilojen ja -metsien toiminnasta.

TP2 Oppilaitososaamisekosysteemin kehittäminen ja ilmastopalvelumuotoilu (Sasky osatoteuttajana tekee kartoituksen omalta osaltaan ja osallistuu työpajoihin)

  • Alueelliset koordinaattorit (Etelä-Suomi (Hamk), Itä-Suomi (Ysao), Länsi-Suomi (Kpedu) ja Pohjois-Suomi (Jedu)) ohjaavat toimintaa em. alueilla. Alueellisissa infotilaisuuksissa luodaan yhtenevät ohjeet selvityksen tekemiseen ja koulutetaan Misusta- ja Hiilestä kiinni ‑hankkeista. Toiminta pitää sisällään kyselyiden laadinnat, tulosten kokoamisen, alueellisten tapahtumien järjestämisen.
  • Työpajoissa käydään läpi jokaisen alueen oppilaitoksen oppimisympäristöCV:t, joiden pohjalta luodaan Suomen oppimismaatila ja -metsien osaamisekosysteemi (verkostokartta) AgriHubiin tutkimuksen, neuvonnan, koulutuksen sekä viljelijöiden käyttöön. Tilaisuuksissa täydennetään omaa kartoitusta vertaisoppimisen menetelmin.

TP3 Viestintä ja audiovisuaalinen materiaalin tuottaminen oppilaitoksista

  • Tuotetaan materiaalia AgriHubin sivuille.

Kohderyhmä

Koulutuksen järjestäjät, henkilöstö, opiskelijat, sidosryhmät

Päätoteuttaja

Hämeen ammattikorkeakoulu Hamk

Osatoteuttajat

Kpedu, Jedu, Ysao, AhlmanEdu, Brahe, Hami, Harju, Jami, Kao, Keuda, Livia, Novida, Osao, Salpaus, Sasky, Sedu, TTS, Vuoksi, Yrkesakademin

Yhteistyökumppanit

Axxell, Eduko, Edusampo, Esedu, Gradia, Hevosopisto, Hyria, Kiipula, Lappia, Luovi, Poke, Redu, Riveria, Sakky, Samiedu, Tredu, Winnova

Lisätietoja

Sanna Nylund

sanna.nylund(at)sasky.fi

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

Maa- ja metsätalousministeriö

Voimassa

30.9.2030