Siirry sisältöön
Logo, jossa teksti Rahoittaja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. j

HOIVApolut

Toteutusaika

19.10.2022­­ – 31.3.2024

Hankkeen kuvaus

HOIVApolut – Yksilöllinen reitti hoiva-avustajaksi -hankkeessa toteutetaan tutkinnon perusteiden mukaisesti lähihoitajakoulutuksen kaksi tutkinnon osaa. Sasky järjestää hoiva-avustajakoulutusta Sastamalassa, Ikaalisissa, Mänttä-Vilppulassa, Parkanossa ja Tampereella. Näissä kunnissa sijaitsevat toimipisteemme pilotoivat hankkeessa kaksi erilaista oppisopimuskoulutusmallia.

  1. Monimuotokoulutus-linja, jossa koulutus on toteutettavissa puolessa vuodessa. Tällä linjalla tulee opiskelemaan lähtökohtaisesti opiskelijoita, jotka eivät tarvitse opiskeluun erityistä tukea. Etäopetus toteutetaan verkkokoulutuksena tiimioppimisen menetelmiä hyödyntäen. Linja on tarkoitus toteuttaa kaksi kertaa hankkeen aikana.
  2. Vahvan tuen -linja sisältää sosiaaliohjaajan tuen, räätälöidyn opetuksen ja tarvittaessa kielitukea. Hoitoalan ammattilainen toteuttaa työpaikkaohjausta intensiivisesti vierellä ohjaten.

Hankkeessa toimii useita hoiva-alan yrityksiä työelämän yhteistyökumppaneina. He tarjoavat opiskelijoille oppisopimuskoulutuksen koulutuspaikkoja sekä valmistuneille työpaikkoja.

Kohderyhmä

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat alueiden työssä sekä työvoiman ulkopuolella olevat hoiva-avustajan työstä ja hoitoalan uramahdollisuuksista kiinnostuneet kuntalaiset. Kohderyhmään kuuluvat mm. alanvaihtajat, aiemmin koulutuksen keskeyttäneet, hoitovapaalta töihin palaavat sekä maahanmuuttajat.

Välillisinä kohderyhminä ovat kunnissa toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon yritykset ja yhteisöt, työllisyys- ja kasvupalvelut, muut koulutuspalvelujen tarjoajat, kunnat, Ohjaamot sekä muut etsivää toimintaa toteuttavat tahot.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on saada opiskelijoiksi hoiva-alasta kiinnostuneita henkilöitä, jotka työllistyvät opintojen jälkeen alan töihin. Tämä tapahtuu etsimällä uusia verkostoyhteistyön keinoja siihen, miten kohderyhmä tavoitetaan ja sitoutetaan koulutukseen. Kouluttamalla voimme omalta osaltamme olla vastaamassa alalla vallitsevaan työvoimapulaan.

Toimenpiteet

Hankevastaavana työskentelee henkilö, joka pystyy toimimaan opiskelijoiden työpaikkaohjaajana. Hän tekee tiiviisti työtä opiskelijoiden rinnalla oppisopimusharjoittelupaikoissa, vastaten erilaisiin opintovalmiuksia tukeviin tarpeisiin.

Hanketoimijana toimii sosiaaliohjaaja, joka vastaa opiskelijoiden tuen tarpeisiin. Hän on yhteydessä opiskelijoihin ennen opintojen alkua ja kartoittaa tuen sekä avun tarpeen opiskelun mahdollistamiseksi.

Kohderyhmää tavoitellaan maakuntatasoisesti ja alueellisesti mm. mainonnan ja markkinoinnin keinoin paikallislehdissä sekä sosiaalisen median kautta.

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteistyökumppanit

Lisätietoja

  • Sirkku Sum

    Hankepäällikkö

    Kehittämis-, innovaatio- ja kansainvälisyystoiminta

    toimipiste: Tampereen palvelualan ammattiopisto

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA. 

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Voimassa

31.3.2030