Siirry sisältöön

Harkinnanvarainen valinta

Henkilö katsoo tietokoneen näyttöä.

Harkintaan perustuva valinta

Oppilaitos voi valita osan kunkin aloituspaikkaryhmän opiskelijoista pistejärjestyksestä poiketen. Tätä kutsutaan harkintaan perustuvaksi valinnaksi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen harkinnanvaraisen valinnan kautta, jos sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat vedota.

Harkinnanvaraisen valinnan syyt

Syitä harkinnanvaraiseen valintaan voivat olla esimerkiksi:

Harkintaan perustuva valinta ei ole käytössä niillä koulutusaloilla, joilla järjestetään pääsy- tai soveltuvuuskoe (Saskyssa taideteollisuusala, media-ala, sosiaali- ja terveysala sekä lentokoneasentajan koulutus).

Haastattelu

Harkintaan perustuvassa valinnassa arvioimme sinun koulutustarpeesi sekä edellytyksesi suoriutua opinnoista niiden tukitoimien puitteissa, joita tarjoamme. Oppilaitos voi kutsua harkinnanvaraisen valinnan kautta hakeneet haastatteluun. Voit tulla valituksi myös ilman haastattelua.

Liitteet hakemukseen

Jos olet hakenut harkinnanvaraisessa haussa, sinun tulee toimittaa oppilaitokselle tarvittavat liitteet:

Vaadittavien liitteiden tulee olla perillä Saskyssa mahdollisimman pian yhteishaun päättymisen jälkeen. Liitteet voi toimittaa joko postitse tai salattuna sähköpostina opinto-ohjaajalle siihen Saskyn oppilaitokseen, johon olet hakenut. Oppilaitosten osoitteet ja muut yhteystiedot. Liitteiden puuttuminen on peruste hylätyksi tulemiselle harkintaan perustuvassa valinnassa.

Lisää tietoa harkintaan perustuvasta valinnasta saat oman oppilaitoksesi tai Saskyn opinto-ohjaajilta. Lisätietoa löytyy myös esim. Opintopolusta(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan).(siirryt toiseen palveluun)