Siirry sisältöön

Konepaja-akatemia 2.0

Toteutusaika

1.8.2023-31.7.2026

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa pyritään uudistamaan valmistavan teollisuuden keskeisten valmistusprosessien koulutusta vastaamaan osaamisvajeeseen ja työvoimapulaan siten, että vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteita voidaan toteuttaa tehokkaasti yrityssektorilla.

Konepaja-akatemia 2.0 täydentää valmistavan teollisuuden digikyvykkyyksiä yritystarpeista lähtevällä koulutuspilotilla. Tämä edellyttää vahvaa verkottumista ja yhteistyötä koulutuksen järjestäjien, teollisuuden sekä pk-sektorin kanssa. Verkkopedagoginen ja oppimisanalytiikkaan perustuva simuloiva opetus on tulevaisuutta, ajatellen mahdollisuuksia rakentaa ja kehittää Saskyn laajalla alueella tapahtuvaa osaamisen kehittämistä.

Hanke edesauttaa koneteollisuuden kilpailukykyä tuomalla digitalisaation käytäntöön uusien, vakiintuvien toimintamallien kautta. Hanke mahdollistaa Konepaja-akatemia 2.0 oppimismallin, analytiikan ja virtuaalisen mallinnuksen laajentamisen myös muille sovellusalueille ja parantaa siten valmistavan teollisuuden kilpailukykyä ja talouskehitystä alueellisessa yhteistyössä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet on koottu työpaketeiksi (TP).

TP1 Konepaja-akatemia 2.0:n asemointi

TP2 Koulutuspilotin toteutus

TP3 Konepaja-akatemia 2.0 konsepti

TP4 Viestintä ja verkostointi

Toimenpiteet

TP1 Konepaja-akatemia 2.0 asemointi

TP2 Koulutuspilotin toteutus

TP3 Konepaja-akatemia 2.0 -konsepti

TP4 Viestintä ja verkostointi

Kohderyhmä

Hankkeen välitön kohderyhmä on ammatillisen koulutuksen opiskelijat, kone- ja tuotantotekniikan opetusta tarjoavat koulutuksen järjestäjät sekä henkilökunta, hiontaa hyödyntävät valmistavan teollisuuden yritykset.

Päätoteuttaja

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Osatoteuttajat

SASKY koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)

Voimassa

31.7.2031