Konepaja-akatemia 2.0

Toteutusaika

1.8.2023-31.7.2026

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa pyritään uudistamaan valmistavan teollisuuden keskeisten valmistusprosessien koulutusta vastaamaan osaamisvajeeseen ja työvoimapulaan siten, että vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteita voidaan toteuttaa tehokkaasti yrityssektorilla.

Konepaja-akatemia 2.0 täydentää valmistavan teollisuuden digikyvykkyyksiä yritystarpeista lähtevällä koulutuspilotilla. Tämä edellyttää vahvaa verkottumista ja yhteistyötä koulutuksen järjestäjien, teollisuuden sekä pk-sektorin kanssa. Verkkopedagoginen ja oppimisanalytiikkaan perustuva simuloiva opetus on tulevaisuutta, ajatellen mahdollisuuksia rakentaa ja kehittää Saskyn laajalla alueella tapahtuvaa osaamisen kehittämistä.

Hanke edesauttaa koneteollisuuden kilpailukykyä tuomalla digitalisaation käytäntöön uusien, vakiintuvien toimintamallien kautta. Hanke mahdollistaa Konepaja-akatemia 2.0 oppimismallin, analytiikan ja virtuaalisen mallinnuksen laajentamisen myös muille sovellusalueille ja parantaa siten valmistavan teollisuuden kilpailukykyä ja talouskehitystä alueellisessa yhteistyössä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet on koottu työpaketeiksi (TP).

TP1 Konepaja-akatemia 2.0:n asemointi

  • Benchmarkataan keskeisten suomalaisten hankkeiden ja eri oppilaitosten koulutusohjelmien sisällöt.

TP2 Koulutuspilotin toteutus

  • Tavoitteena on toteuttaa koulutuspilotti, jonka tavoite on antaa kohderyhmille sellaista hiontaan liittyvää osaamista, joka hyödyttää yrityssektoria hiojapulan lisääntyessä etenkin pk-sektorilla. Tuodaan kehittämistoimintaan alueen yritysten näkemyksiä valmistavan teollisuuden alaan liittyvistä osaamistarpeista

TP3 Konepaja-akatemia 2.0 konsepti

  • Hankkeen tavoitteena on kehittää Konepaja-akatemia 2.0 -toimintamalli, joka sisältää mm. pedagogisten ratkaisujen valinnan ja työstämisen ohjeistukseksi, valmistavan teollisuuden ratkaisuja tukien sekä työpakettien 1 ja 2 tuloksia hyödyntäen.

TP4 Viestintä ja verkostointi

  • Tavoitteena on jakaa tietoa hankkeen toiminnasta ja kehitetystä oppimismallista alueen valmistavan teollisuuden yrityksille sekä rekrytoida osallistujia yhteiskehittämisen työpajoihin.

Toimenpiteet

TP1 Konepaja-akatemia 2.0 asemointi

  • Selvitetään kyselyn/haastattelun avulla alueella toimivien valmistavan teollisuuden yritysten tarpeet koulutuspilottiin sekä valmistavan teollisuuden opetukseen, joissa Konepaja 2.0 ‑tyylinen opetus, simulaatiot ja virtuaalimaailmat voisivat olla avuksi.

TP2 Koulutuspilotin toteutus

  • Toteutetaan hiontaan liittyvä koulutuspilotti, jossa kehitetään pedagogiikkaa, virtuaaliympäristöjä, oppimisanalytiikkaa sekä simulointia. Kehitetään oppimisympäristön käytettävyyttä ja kerätään käyttäjäkokemuksia. Luodaan konetekniikan koulutukseen laajemminkin soveltuva digitaalisuutta hyödyntävä malli.

TP3 Konepaja-akatemia 2.0 -konsepti

  • Osallistutaan kyselyn toteutukseen sekä yhteiskehittämisen työpajoihin, osallistaen opetus- ja ohjaushenkilöstöä sekä yritysten henkilöstöä. Tuotetaan kuvaus teknologioiden käyttöönotosta sekä esimerkeistä ja pedagogisista ratkaisuista. Esitellään kehitettyä mallia.

TP4 Viestintä ja verkostointi

  • Järjestetään avoimet ovet, jossa esitellään Konepaja-akatemia 2.0 -oppimismallia ja simulaatioita. Järjestetään tapahtumia osallistujien rekrytointiin yhteiskehittämisen työpajoihin. Esitellään hankkeen toimintaa ja tuloksia oppilaitosten tapahtumissa ja alihankintamessuilla.

Kohderyhmä

Hankkeen välitön kohderyhmä on ammatillisen koulutuksen opiskelijat, kone- ja tuotantotekniikan opetusta tarjoavat koulutuksen järjestäjät sekä henkilökunta, hiontaa hyödyntävät valmistavan teollisuuden yritykset.

Päätoteuttaja

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Osatoteuttajat

SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteistyökumppanit

Lisätietoja

Anna Hemmi
anna.hemmi(at)sasky.fi

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)

Voimassa

31.7.2031