Siirry sisältöön
OPH rahoittaa logo.

Våga tala svenska!

Aikataulu

29.5.2023 – 31.12.2024

Hankkeen kuvaus

Vuosien saatossa opiskelijoiden kiinnostus ruotsin kielen opiskelua kohtaan on laskenut, mikä näkyy laskevina oppimistuloksina. Etenkään yksikielisillä alueilla kielen opiskelun tarpeellisuutta ei nähdä.

Våga tala svenska -hankkeen avulla lähdetään hakemaan ruotsin kielen oppimiseen, käyttämiseen ja opettamiseen innostavia, opiskelijalähtöisiä pedagogisia menetelmiä. Näiden avulla pyritään parantamaan erityisesti opiskelijoiden suullista kielitaitoa, jota tarvitaan mm. palvelualoilla enemmän kuin kirjallista osaamista.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä työelämän kanssa sekä osallistetaan muita koulutuksen järjestäjiä ja hankkeita pedagogiseen kehittämiseen.

Tavoitteet

Tavoitteet ja toimenpiteet on jaettu työpaketteihin, joiden kautta hankkeessa tehtävä työ on helpompi suunnitella ja ymmärtää.

1. Motivoivien opetusmenetelmien kehittäminen

Tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden kiinnostusta ja motivaatiota ruotsin kielen opiskeluun motivoivia opetusmenetelmä kehittämällä. Tämän lisäksi tavoitellaan positiivisia ja motivoivia kokemuksia ruotsin kielen käytöstä sekä selkiytetään ymmärrystä siitä, mihin opiskelijat ruotsin kieltä tarvitsevat.

2. Ruotsin kielen opiskelun kytkeminen kansainvälisyystoimintaan

Hankkeen tavoitteena on lisätä kv-yhteistyötä sekä kytkeä ruotsin kielen opiskelu kv‑toimintaan. Tavoitteena on etsiä Ruotsista yhteistyöoppilaitos, jonka kanssa hanke käynnistää yhteistyön. Ruotsalaisen oppilaitoksen kanssa kokeillaan digitaalista yhteistyötä.

3. Verkostojen luominen, vahvistaminen ja osaamisen jakaminen

Tavoitteena on luoda ja vahvistaa organisaatioiden sisäistä sekä organisaatioiden välistä kielten opettajien verkostoa. Tällä tavoitellaan osaamisen jakamista sekä jatkokehittämistarpeiden kartoittamista.

Toimenpiteet

Tehdään opiskelijaryhmälle motivaatiokartoitus, jonka tuloksia hyödynnetään opetusmenetelmiä suunniteltaessa. Kokeillaan opetuksessa digitaalisia oppimismenetelmiä ja materiaaleja, kuten VR-laseja. Hyödynnetään opiskelijoiden kiinnostuksen kohteita ruotsin kielen opiskelussa. Tehdään yhteistyötä ruotsalaisten nuorten kanssa opetustilanteissa, jonka kautta päästään toteuttamaan autenttista keskustelua/tilanteita digiyhteistyön avulla.

Kartoitetaan halukkaita ruotsalaisia oppilaitoksia yhteistyöhön, erityisesti digitaaliseen yhteistyöhön. Hyödynnetään tarvittaessa Erasmus+ yhteistyöalustaa. Digitaalisesta yhteistyöstä on jo olemassa olevia toimintamalleja, joita hyödynnetään myös tässä hankkeessa. Tätä kautta opiskelijat pääsevät käyttämään ruotsin kieltä aidoissa tilanteissa.

Sasky perustaa sisäisen kielten opettajien verkoston, jossa osaamistaan ja opetustapojaan pääsevät jakamaan niin ammatillisen koulutuksen opettajat kuin myös lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön opettajat. Tämän lisäksi Saskyn ja Salpauksen kielten opettajat pääsevät verkostoitumaan ja jakamaan kokemuksia sekä ideoimaan menetelmiä. Hankkeen aikana järjestetään myös virtuaalitapaaminen ruotsalaisen kumppanioppilaitoksen opetushenkilöstön kanssa.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmää ovat opiskelijat sekä opetushenkilöstö.

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteistyökumppanit 

Koulutuskeskus Salpaus

Lisätietoja

  • Sanna Nylund

    Kehittämiskoordinaattori

    Kehittämis-, innovaatio- ja kansainvälisyystoiminta

    toimipiste: Tampereen palvelualan ammattiopisto, Palomäentie

Hankkeen tila

Käynnissä

Rahoittaja

Opetushallitus (OPH)

Voimassa

31.12.2031