Siirry sisältöön

LEAD -johtamisvalmennus

Puisen pöydän ympärillä istuu henkilöitä, joilla on edessään läppäreitä, muistikirjoja ja kännyköitä, kaksi henkilöistä kättelee toisiaan pöydän yli, kuva otettu ylhäältä päin.
Oppilaitos:
Sasky oppisopimus- ja työelämäpalvelut
Koulutustyyppi:
Muu ammatillinen koulutus
Teemat:
Johtaminen, esihenkilötyö ja yrittäjyys, Liiketoiminta
Hakutyyppi:
Jatkuva haku

Moderni ja ajankohtainen johtamisvalmennus

LEAD-johtamisvalmennus on moderni johtamisvalmennus, jonka sisällöissä syvennytään johtamisen ajankohtaisimpiin aiheisiin. Valmennuksessa hyödynnetään uusimpien johtamistutkimusten tarjoamaa tietoa sekä opitaan vaikuttavimpia johtamistaitoja, johtamisen työkaluja ja nykyaikaisimpia johtamistaitojen kehittämismenetelmiä. Valmennuksen tavoitteena on syventää valmennettavan johtamistaitoja.

Koulutuksen paikat ja ajankohdat

 • LEAD- johtamisvalmennus

  Paikkakunta
  Oppisopimus
  Hakuaika
  11.06.2024 — 04.09.2024
  Koulutus alkaa
  9.10.2024
  Lisätietoa

  Ohjelma järjestetään yhteistyössä Ava-akatemian johtamisen ammattilaisten kanssa, ja se toteutetaan verkossa. Osallistua voit siis mistä vain. Ryhmäkoko on 20 henkilöä, oppisopimuskelpoiset hakijat valitaan hakeutumisjärjestyksessä.

  Koulutusohjelma

  9.10.2024 Brain-Based Leadership II

  Tavoitteena on oppia ihmisen mielen johtamista ja vahvistaa stressinhallinnan taitoja, sekä vaikuttaa organisaation psykologiseen turvallisuuteen

  Sisällöt:
  • Ihmisten mielen johtaminen
  • Psykologinen turvallisuus johtamisessa
  • S.A.F.E.T.Y.


  13.11.2024 Suorituskyvyn johtaminen

  Tavoitteena on vahvistaa henkisen vahvuuden rakentamistaitoja, laatia henkilökohtaisen suorituskyvyn ja johtamistaitojen kehittämissuunnitelma sekä toteuttaa suunnitelmaa tavoitteellisesti

  Sisällöt:
  • Henkisen väsymisen syyt ja seuraukset
  • Palautumiskyvykkyys ja aikaansaamisen taidot – suorituskykyä rutiineista ja energiatasojen säätelystä
  • Sopeutuva ja joustava mieli, tietoisuustaidot ja tilannetaju
  • Ajattelun, tunteiden ja keskustelun voima
  • Suorituskyvyn ja johtamistaitojen kehittäminen


  10.12.2024 Organisaatiokulttuurin johtaminen

  Tavoitteena on oppia organisaatiokulttuurin rakentumisen ja rakentamisen periaatteita sekä kulttuurin tavoitteellista kehittämistä ja johtamista

  Sisällöt:
  • Miksi organisaatiokulttuurilla on merkitystä?
  • Miten kulttuuria voi johtaa?
  • Työntekijäkokemuksen johtamisen vaikutus organisaatiokulttuuriin
  • Organisaatiokulttuurin tavoitteellinen kehittäminen


  9.1.2025 Organisaation ketterä oppiminen

  Tavoitteena on oppia valjastamaan koko tiimin potentiaali käyttöön ja tapoja osallistaa sekä luoda oppimista vahvistavia rakenteita omaan tiimiin ja organisaatioon

  Sisällöt:
  • Työympäristöstä oppimisympäristöksi
  • Jatkuva oppiminen: mitä ajattelemme oppimisesta ja miten voimme tukea jatkuvaa oppimista organisaatiossamme?
  • Mitä on itsetehty oppiminen organisaation käyttövoimana?
  • Kuinka valjastaa tiimin koko potentiaali käyttöön
  • Monipuolisia tapoja osallistaa ja luoda oppimista vahvistavia rakenteita arjessa


  6.2.2025 Työ- ja sopimusjuridiikka

  Tavoitteena on lisätä toimintavalmiuksia työ- ja sopimusoikeudellisissa tilanteissa. Sisältö on tarkoitettu erityisesti työ- ja sopimusoikeuden perusteita jo tunteville. Tavoitteena on syventää johtamisetiikan osaamista

  Sisällöt:
  • Rekrytoinnin juridiikka
  • Työhyvinvoinnin juridiikka ja sairauspoissaolot
  • Sosiaalinen media ja työsopimussuhde
  • Tyypillisistä ja erityisistä sopimusehdoista sekä niiden tulkinnasta ja ristiriitatilanteiden välttämisestä
  • Johtamisetiikka


  4.3.2025 Konsultoinnin taidot

  Tavoitteena on tunnistaa omia ydinosaamisalueita ja tutkia omaa asiantuntijuutta konsultoinnin näkökulmasta

  Sisällöt:
  • Konsultoinnin periaatteet ja systeemisen ajattelun ymmärtäminen
  • Konsultointiprosessin johtamista
  • Konsultoinnin ja kehittämisen työkaluja ja taitoja


  2.4.2025 Ratkaisukeskeinen valmentaminen ja johtaminen haastavissa tilanteissa

  Tavoitteena on omaksua ratkaisukeskeisyyden periaatteet sekä oppia ratkaisukeskeisen valmentamisen keskeiset taidot ja työkalut erilaisissa johtamistilanteissa hyödynnettäviksi

  Sisällöt:
  • Ongelmalähtöisyydestä ratkaisujen rakentamiseen
  • Ratkaisukeskeisen valmentajan taidot ja työkalut
  • Ratkaisun rakentaminen – ratkaisukeskeisen valmentamisen lähtökohtia
  • Ratkaisukeskeisen keskustelun ohjaaminen
  • Ratkaisukeskeinen tapa haastavien tilanteiden purkamiseen


  6.5.2025 Hybridiajan johtaminen

  Tavoitteena on oppia ymmärtämään hybridiajan johtamiseen vaikuttavia asioita, luottamuksen rakentamista, osallistavaa vuorovaikutusta ja fasilitointia sekä kehittää omia hybridiajan johtamistaitoja

  Sisällöt:
  • Hybridi-, etä- ja monipaikkatyön eri tasot
  • Kuinka vastata hybridityön muuttuviin haasteisiin?
  • Työyhteisön yhteisöllisyyden tukeminen ja johtaminen
  • Osallistavan vuorovaikutuksen elementit hybridiaikana
  • Luottamuksen ja itseohjautuvuuden merkitys
  • Fasilitoinnin merkitys


  11.6.2025 Palvelumuotoilu ja yhteiskehittämisen johtamisen verkostoissa

  Tavoitteena on oppia palvelumuotoilun lähestymistapa ja mindset sekä palvelumuotoilun vaiheet ja hyödyntää opittua omassa työssä. Tavoitteena on oppia analysoimaan, johtamaan ja kehittämään oman vastuualueen verkostoja ja sidosryhmiä

  Sisällöt:
  • Palvelumuotoilu: lähestymistapa ja mindset
  • Palvelumuotoilun vaiheet
  • Asiakasymmärryksen kerääminen ja hyödyntäminen palvelukehityksessä
  • Verkostojen ja sidosryhmien analysoiminen, johtaminen ja kehittäminen
   Yhteiskehittämisellä parempaa yhteistyötä


  28.8.2025 Prosessien johtaminen ja Lean

  Tavoitteena on oppia Lean-ajattelun pääperiaatteet ja ottaa haltuun työkaluja ja menetelmiä prosessien kehittämiseen omassa organisaatiossa

  Sisällöt:
  • Arvoa tuottavat prosessit
  • Sisäänrakennettu laatu
  • Työkaluja ja menetelmiä prosessien kehittämiseen
  • Tehokkuusparadoksit
  • Lean johtamisen välineenä ja ratkaisuna tehokkuusparadoksiin
  • Työkaluja ja menetelmiä prosessien kehittämiseen
   Lean asiantuntijatyössä ja esihenkilötyössä
   Jatkuva parantaminen

Kenelle koulutus sopii?

Koulutusohjelma sopii sinulle, joka toimit vaativissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Opinnot koostuvat henkilökohtaisesti sinulle laaditun suunnitelman mukaisesti verkkovalmennuksesta sekä työssäoppimisesta ja opittujen asioiden hyödyntämisestä omaan työhön. Verkkovalmennuspäivät ovat aktiivista tekemistä ja yhdessä oppimista. Päivien aikana saadut opit ja vinkit, opiskelijoiden jakamat kokemukset sekä henkilökohtainen ohjaus auttavat sinua kehittymään työssäsi.

Oppisopimus

Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa opiskelija pääsee harjoittamaan ja kehittämään omaa osaamistaan. Oppisopimuskoulutuksessa palkansaajalla tulee olla jo hakemusvaiheessa työpaikkaohjaaja, joka vastaa oppimisen ohjauksesta työpaikalla. Yrittäjällä tulee olla nimettynä itselleen mentoriksi toinen yrittäjä.  Yrittäjällä tulee olla myös koko koulutuksen ajan voimassa YEL- tai MYEL-vakuutus.  

Katso lisää oppisopimuksesta sivuiltamme.

Kysyttävää koulutussisällöstä tai oppisopimuksesta? Ota yhteyttä: