Siirry sisältöön

eOppimiskulttuuria kaikille

Aikataulu

1.8.2015 – 31.12.2016

Hankkeen kuvaus

Kohderyhmä

Sastamalan koulutuskuntayhtymän opettajat, opiskelijat ja työssäoppimispaikat.

Tavoitteet

Hankkeeseen osallistuvat koulutusalat valitsevat itselleen soveltuvan tutkinnon osan tai tarkemmin rajattuja osia tutkinnosta), johon suunnitellaan oppimisympäristöjen pilotointeja eri näkökulmista. Tarkoituksena on löytää ensin opettaja- ja opiskelijalähtöinen näkökulma pilotointiin, jonka jälkeen sitä testataan oppimisympäristön työkalujen avulla. Tärkeinä hankkeen tavoitteina ovat osaamisen näkyväksi tekeminen, opiskelijalähtöisten oppimispolkujen ja työssäoppimisen kehittäminen (ohjaus ja dokumentointi), joihin etsitään ja mallinnetaan sähköisen oppimisympäristön hyödyntämismahdollisuuksia.

Saskyn osalta hankkeeseen osallistuu sosiaali- ja terveys-, tekniikka- ja liikenne ja majoitus- ja ravitsemisalat. Toteuttavat oppilaitokset ovat: Mäntän seudun koulutuskeskus, Vammalan ammattikoulu, Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos ja Ammatti-instituutti Iisakki (Hämeenkyrö).

Tavoiteltavat tulokset

Oppimisympäristöjen pilotointien avulla löytyy hyviä menettelytapoja toteuttaa virtuaalisessa oppimisympäristössä joustavaa, henkilökohtaisia ajasta ja paikasta riippumatonta, opiskelijalähtöistä opetusta. Oppilaitoksen henkilöstön osaaminen kasvaa sekä tieto- ja viestintäteknisesti että virtuaalisten oppimisympäristöjen pedagogisten menetelmien käyttöönotossa. Opetuksen, opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien/yrityselämän yhteistyökumppaneiden ohjaus- ja yhteydenpidon menetelmät monipuolistuvat opetuksessa ja työssäoppimisessa videoneuvottelun ja mobiililaitteiden käytön kautta.

Opiskelijat harjoittavat menetelmien avulla tiimityötaitojaan ja pystyvät tehokkaampiin tiedon etsinnän ja jakamisen menetelmiin. Sähköisien portfolioiden avulla ja töiden dokumentointien kautta oppimisen, osaamisen arviointi ja ohjaus sekä opiskelijan oma itsereflektio kehittyvät. Tiedot, taidot ja medialukutaito vahvistuvat tehokkaan tiedon jakamisen menetelmien kautta. Sähköiseen oppimisympäristöön syntyy pilotointien kautta toteutuksia/toteutusmalli virtuaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä osana yrittäjyyskasvatus opintoja, joita voidaan hyödyntää eri tutkinnon osissa ja koulutusaloilla. Kokemukset ja syntyneet mallit julkaistaan yhteishankkeen tavoitteiden mukaisesti.

Hyvistä pilotoinneista tuotetaan tuotekortteja, joista löytyy ohjeistus oppimiskokonaisuuden toteuttamiseksi. Kortin toiselta puolelta löytyy pedagoginen suunnittelu kyseiselle työtehtävällä ja toiselta puolelta tekniset taustat hankkeen aikana tehdyn toteutuksen toistamiselle.

Päätoteuttaja

Jyväskylän ammattiopisto

Yhteistyökumppanit

Lisätietoja

Maria Lanteri, maria.lanteri(at)sasky.fi

Rahoittaja

Opetushallitus

Voimassa 31.12.2022 saakka