GetUp – YouMove!

Toteutusaika

1.8.2018 – 30.6.2019

Kohderyhmä

SASKY koulutuskuntayhtymän oppilaitosten vähän liikkuvat nuoret ja koko henkilöstö.

Tavoitteet

 • Jatkaa ja kehittää sekä vakinaistaa liikkuva-koulu toimintaa (GetUp!-hanke lukuvuosi 2017-2018).
 • Kehittää edelleen matalan kynnyksen liikuntamuotoja, tiedottaa ja antaa vertaistukea, aktivoida yhä vähän liikkuvia nuoria osallistumaan toimintaan sekä järjestää aikaa yhteisille oppilaitoksen asiantuntijoiden keskinäiselle verkostoitumiselle ja ideapajoille.

Yhteisöllisyys ja opiskelijoiden osallistaminen on tärkeä hankkeen osa-alue. Yhdessä tekeminen lisää osallisuutta ja motivaatiota sekä liikkumiseen että opintoihin.

Getup-YouMove! -hanke kiinnittää huomiota opiskelijoiden toiveisiin liikkumiseen aktivoivista toimenpiteistä koulupäivän aikana sekä vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksien lisäämisessä. GetUp! -hankkeessa syntyneitä hyviä käytänteitä ja toimintamalleja kehitetään edelleen yhteistyössä opiskelijoiden, henkilöstön ja ulkoisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Toimintaa vakiinnutetaan osaksi oppilaitoksien normaaleja käytänteitä.

Toimenpiteenä

 • Motivoivat tietoiskut ja luennot, joihin voi osallistua koko henkilöstö ja opiskelijat.
 • Järjestetään aikaa liikunnan opettajien tapaamisille kokemuksien jakamisen ja ideoinnin merkeissä.
 • Koulutetaan halukkaita opiskelijoita vertaismentorointitoimintaan, jolloin he voivat osana opintojaan toimia liikuntaan aktivoivien toimintojen vastuuhenkilöinä yhteistyössä liikunnan opettajien kanssa.
 • Lisätään vapaa-ajan toiminnan mahdollisuuksia tiedottamalla kuntosalien ja liikuntasalien käyttömahdollisuuksista, pienhankinnoilla asuntoloihin ja kerhotoiminnan aktivoinnilla.
 • Toteutetaan oppilaitoksissa erilaisia liikunnallisia teemapäiviä / teemaviikkoja.
 • Osallistutaan aktiivisesti
 • Järjestetään tapahtumia vihapuhetta, kiusaamista ja rasismia vastaan.
 • Kehitetään nuorten henkilökohtaisen terveystiedon lukutaitoa kartoituksien ja henkilökohtaista kuntoa mittaavien sovellusten avulla.
 • Pilotoidaan lähialueiden kuntosalien kanssa koulupt -palvelua.

Tavoiteltavat tulokset

Opiskelijoiden taukoliikuntamuodoista tehdään vakituinen kehitettävä toimintatapa osana ammatillisten oppilaitoksen toimintoja. Toiminnasta vastuutetaan liikunnanopettajat, asuntolaohjaajat ja tutoropiskelijat. Liikunnallisen elämäntavan asennekasvattajana ja esimerkkinä toimii koko koulutuskuntayhtymän henkilöstö.

Opiskelijoilla on mahdollisuus saada tietoa omasta terveydentilastaan ja kunnostaan sekä saada sen kehittämisen avuksi asiantuntemusta ja tietolähteitä. Heillä on mahdollisuus myös kehittää liikunta-aktiviteettejä ideapajoissa yhteistyössä liikunnan ohjaajien kanssa, osallistua taukoliikuntatoimintaan sekä antaa säännöllisten kartoitusten avulla palautetta toiminnasta.

Työkykypassin suorituksia ja opintoja kehitetään edelleen. Passin kehittämistyössä toimii yhteistyössä Sasky koulutuskuntayhtymän ja oppilaitoksen johto, opettajat ja SAKU ry. Koko henkilöstö on mukana esimerkillään aktiivisessa työ- ja koulupäivässä.

Kehittämistyötä tehdään aktiivisesti seurojen, hankkeiden ja yrityksien kanssa:

 • Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
 • SAKU ry
 • Lentävä liitutaulu Oy
 • Punainen kortti rasismille -hanke
 • Break the Fight -I was here! -työpajat / Arja Tiili Dance CO.
 • Liikkuva koulu-toiminta / Ikaalisten kaupunki
 • Kunnon liike
 • ErgoPro Oy

Hankkeen hallinnoija

SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteyshenkilöt

Nikolay Karpov, nikolay. karpov(at)sasky.fi
Maria Lanteri, maria.lanteri(at)sasky.fi

Rahoittaja

Aluehallintoviraston veikkausvoittorahoista myönnetty valtionavustus.

Voimassa 30.6.2025 saakka.