Siirry sisältöön

GetUp – YouMove!

Toteutusaika

1.8.2018 – 30.6.2019

Kohderyhmä

SASKY koulutuskuntayhtymän oppilaitosten vähän liikkuvat nuoret ja koko henkilöstö.

Tavoitteet

Yhteisöllisyys ja opiskelijoiden osallistaminen on tärkeä hankkeen osa-alue. Yhdessä tekeminen lisää osallisuutta ja motivaatiota sekä liikkumiseen että opintoihin.

Getup-YouMove! -hanke kiinnittää huomiota opiskelijoiden toiveisiin liikkumiseen aktivoivista toimenpiteistä koulupäivän aikana sekä vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksien lisäämisessä. GetUp! -hankkeessa syntyneitä hyviä käytänteitä ja toimintamalleja kehitetään edelleen yhteistyössä opiskelijoiden, henkilöstön ja ulkoisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Toimintaa vakiinnutetaan osaksi oppilaitoksien normaaleja käytänteitä.

Toimenpiteenä

Tavoiteltavat tulokset

Opiskelijoiden taukoliikuntamuodoista tehdään vakituinen kehitettävä toimintatapa osana ammatillisten oppilaitoksen toimintoja. Toiminnasta vastuutetaan liikunnanopettajat, asuntolaohjaajat ja tutoropiskelijat. Liikunnallisen elämäntavan asennekasvattajana ja esimerkkinä toimii koko koulutuskuntayhtymän henkilöstö.

Opiskelijoilla on mahdollisuus saada tietoa omasta terveydentilastaan ja kunnostaan sekä saada sen kehittämisen avuksi asiantuntemusta ja tietolähteitä. Heillä on mahdollisuus myös kehittää liikunta-aktiviteettejä ideapajoissa yhteistyössä liikunnan ohjaajien kanssa, osallistua taukoliikuntatoimintaan sekä antaa säännöllisten kartoitusten avulla palautetta toiminnasta.

Työkykypassin suorituksia ja opintoja kehitetään edelleen. Passin kehittämistyössä toimii yhteistyössä Sasky koulutuskuntayhtymän ja oppilaitoksen johto, opettajat ja SAKU ry. Koko henkilöstö on mukana esimerkillään aktiivisessa työ- ja koulupäivässä.

Kehittämistyötä tehdään aktiivisesti seurojen, hankkeiden ja yrityksien kanssa:

Hankkeen hallinnoija

SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteyshenkilöt

Nikolay Karpov, nikolay. karpov(at)sasky.fi
Maria Lanteri, maria.lanteri(at)sasky.fi

Rahoittaja

Aluehallintoviraston veikkausvoittorahoista myönnetty valtionavustus.

Voimassa 30.6.2025 saakka.