Siirry sisältöön

Oppia työhön – työstä osaamista (OTTO)

Toteutusaika

1.8 – 31.12.2017

Kohderyhmä

Ammatillisen perus- ja / tai lisäkoulutuksen opiskelijat (nuoret)

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kokeilla mallia, jossa yksilöllisten osaamispolkujen toteuttaminen kehittää sekä opiskelijan tutkinnon osan osaamista, opettajan substanssiosaamista sekä työpaikkakouluttajan osaamista. Opiskelija opiskelee työvaltaisesti työpaikalla, jossa opettaja ohjaa opiskelijaa sekä kehittää samalla työpaikkakouluttajan ohjaus- ja arviointiosaamista.

Toimenpiteet

Saskysta 10 opiskelijaa suorittaa oppisopimuksella vähintään yhden tutkinnon osan kesällä 2017 ja ohjaava opettaja saa kolme työpäivää oman substanssiosaamisensa kehittämiseen ja työpaikkakouluttajan kouluttamiseen.

Hankkeen koordinointi

SASKY koulutuskuntayhtymä

Hankeverkosto

Yhteyshenkilö

Anne-Mari Alakoski, anne-mari.alakoski(at)sasky.fi

Rahoittaja

OKM

Voimassa 31.12.2022 saakka