Siirry sisältöön

Osaamo

Toteutusaika

1.8.2014 – 31.12.2015

Verkosto

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmiä ovat verkoston oppilaitoksissa oppilaitoksen johto, koulutuspäälliköt, opettajat, neuvottelukunnat, tukipalvelujen henkilöstö sekä välillisesti opiskelijat ja työelämä/työpaikkaohjaaja

Tavoitteet

 1. Edistää ja vahvistaa työelämälähtöisten ja osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpanoa ammatillisessa peruskoulutuksessa.
 2. Tukea opetussuunnitelman rakenteellisia, pedagogisia ja toiminnallisia uudistuksia osaamisperusteisuuden vahvistamiseksi.
 3. Edistää ja varmistaa yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen toteutumista toiminnan laadun parantamiseksi.
 4. Vahvistaa opetuksen, oppimisympäristöjen ja -menetelmien työelämälähtöisyyttä osaamisperusteisuuden toimeenpanossa.
 5. Vakiinnuttaa osaamisperusteisuus, työelämälähtöisyys sekä yksilölliset ja joustavat opintopolut oppilaitosten toiminnassa ja kehittämistyössä.

Tavoiteltavat tulokset

 1. Ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelman yhteinen osa, tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat ja opetuksen toteutus- ja arviointisuunnitelmat on päivitetty uudistuvan lainsäädännön mukaisiksi ja niitä on laadullisesti parannettu.
 2. On uudistettu ajattelutapaa: oppimisesta osaamiseen.
 3. On rakennettu uusi yhteistyöverkosto hankkeeseen kuuluvien oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä varten.
 4. On parannettu yhteistyötä työelämän kanssa.
 5. On opittu hyvien käytäntöjen levittämistä ja osaamisen jakamista: kukin oppilaitos levittää omia joustaviin opintopolkuihin, työelämälähtöisyyteen, opintojen tehokkaaseen ohjaamiseen ja tunnustamiseen liittyviä hyviä käytäntöjään, joten nämä seikat ovat hankkeen tuloksena parantuneet laadullisesti.
 6. Työelämän osuutta oppimisympäristönä ja oppimisen lähteenä on lisätty.
 7. Ajantasainen tiedotusmateriaali on hankkeen lopputuloksen käytettävissä verkoston oppilaitoksissa opiskelijoille, henkilöstölle, oppilaitoksen johdolle, ammattiosaamisen näyttöjen toimielimelle, ammatillisille neuvottelukunnille, koulutusalakohtaisille näyttötiimeille ja työelämän edustajille.
 8. Hankkeen tuloksena on syntynyt malleja uusien yhteisten opintojen integroinnista ammatillisiin opintoihin.
 9. Visuaalinen opetussuunnitelma ja hops yksilöllisiä opintopolkuja varten on kuvattu ohjaaman ja auttamaan opiskelijan valintoja.
 10. Opetuksen ja osaamisen laadun parantumiselle on tehty uudistus käyttöönotettavaksi 1.8.2015.

Yhteyshenkilö

Mari Järvenpää, mari.jarvenpaa(at)sasky.fi

Rahoittaja

Opetushallitus, valtionavustus

Voimassa 31.12.2021 saakka