Rahoittajana Opetushallitus.

Pirkanmaan lukioiden tutoropettajat

Aikataulu

1.1.2019 – 31.7.2020

Hankkeen kuvaus

Pirkanmaan lukioiden tutoropettajat kokoaa yhteen Pirkanmaan lukioiden osaamisen ja luo rakenteen jakaa tuota osaamista kollegoille maakunnallisesti.

Hanke rakentuu kolmelle tasolle:

  • Koordinoiva tason (Osake) tehtäviä ovat: hankkeen hallinnointi, TutorForms-työkalulla datan kerääminen ja työn ohjaus, yhteisten tilaisuuksien fasilitointi.
  • Lukiokoulutuksen järjestäjien tason tehtäviä ovat: resurssin strateginen/pedagoginen johtaminen, tutoreiden työn mahdollistaminen ja tukeminen sekä yhteistyö koordinoivan tahon kanssa.
  • Tutoropettajien tason tehtäviä ovat: tutortyön tekeminen johdon ohjeiden mukaan, tehdyn työn dokumentointi sekä verkoston toimintaa (fyysiseen ja sähköiseen) osallistuminen ja osaamisen/kokemusten jakaminen tutoropettajayhteisössä.

Hankkeeseen osallistuvien lukiokoulutusten järjestäjien tehtäviä ovat:

  • Osallistua hankkeen ohjaukseen ja yhteistyöhön koordinoivan tahon kanssa.
  • Tutoropettajaresurssin strateginen/pedagoginen johtaminen lukiokoulutuksen järjestäjän kannalta relevantteihin teemoihin.
  • Tutoreiden työn mahdollistaminen ja tukeminen sekä heidän työnsä dokumentointi.
  • Organisaatioon kertyneen osaamisen, kokemuksen ja verkostojen hyödyntäminen hankkeen hyväksi.

Päätoteuttaja

OSAKE -verkosto

Lisätietoja

Simo Sinervo, simo.sinervo(at)sasky.fi

Rahoittaja

OPH

Voimassa 31.7.2026 saakka