Rahoittajan logot, Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

PYRY – pystyväksi ryhmässä

Aikataulu

1.1.2020 – 31.12.2022

Hankkeen kuvaus

Saskyn toimintaympäristöön sovellettuna hankkeen tavoitteet muotoutuvat seuraavasti:

 • Kartoittaa oppilaitoksista ja työpajoista vertaisohjaukseen soveltuvat kohderyhmät.
 • Vahvistaa lähialueiden työpajojen kanssa tehtävää yhteistyötä ja pilotoida vertaisohjausta ammatilliseen koulutukseen takaisin ohjaavana polkuna.
 • Tukea nuoren minäpystyvyyttä, valmiuksia ja vahvuuksia vertaisohjauksen avulla.
 • Kehittää yhteistyötä, tiedotusta ja opastusta TE-palveluiden mahdollisuuksista
 • Luoda uusia yhteistyömalleja nuorten työllistymisen tukemiseen yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa ja tavoitella keskeyttämisen sijaan vaihtoehtoisia toimintamuotoja.
 • Lisätä ohjaajien tietoa ja osaamista vertaisohjaajana toimimisesta sekä hyvistä ohjauksen ja tuen menetelmistä (POINT-arviointimenetelmä) osana hankkeen toimintoja. Vahvistaa tätä kautta ohjauksen laatua.
 • Löytää tiedotustilaisuuksilla ja hankkeessa tarjottavilla koulutuksilla mahdollisia uusia potentiaalisia työelämäyhteistyökumppaneita, kohderyhmää työllistäviä yrityksiä sekä viedä tietoa työllistämisen erityispiirteistä

Toiminta

 • Kartoitetaan lähialueiden yrityksiä, jotka voivat osallistua hankkeen toimenpiteisiin ja ovat potentiaalisia koulutuksiin / tiedotustilaisuuksiin osallistujia ja työelämäkumppaneita kohderyhmän opinto- ja urapolulla.
 • Rekrytoidaan kartoituksen perusteella toimenpiteisiin nuoria, jotka osallistuvat järjestettäviin vertaisohjauksen sekaryhmiin. Suunnitellaan näiden nuorten ja työpajassa työskentelevin henkilöiden vertaisryhmiin osallistuminen yhteistyössä oppilaitoksen kanssa.
 • Osallistutaan vertaisryhmätoimintaan.
 • Pilotoidaan POINT-arviointimenetelmää ja ohjausta.
 • Suunnitellaan yhteistyö ja toimintatavat etsivän nuorisotyön kanssa. Kuvataan valitut mallit ja polut, joita voidaan tarjota nuorille vaihtoehtona keskeyttämiselle.
 • Järjestetään oppilaitoksiin nuorisotyön / ohjaajan paikallaolo määrättyinä ajankohtina, joissa saa tietoa sekä ohjausta liittyen vertaisvalmennukseen, työpaja- ja nuorisotyöhön.
 • Tehdään tutustumiskäyntejä lähialueen työpaikkoihin, jotka voivat olla potentiaalisia työelämäkumppaneita opinto- ja urapolulla. Tiedotetaan yrityksiä sekä hankkeen koulutuksista ja että kohderyhmän työllistämisen haasteista ja mahdollisuuksista.
 • Osallistutaan hankkeessa tehtävään yhteiskehittämiseen hankesuunnitelman mukaisesti.

Tulokset

 • 80 % osallistujista kokee saaneensa käyttökelpoista tietoa työelämästä ja työllistymisen edellytyksistä.
 • Vertaisvalmennus toimii kohderyhmää ajatellen tärkeänä ryhmäyttämisen ja sosiaalistamisen keinona.
 • Reuna-alueiden yritykset ovat tietoisempia kohderyhmän työllistämisen mahdollisuuksista ja tarpeista. Hankkeen avulla on löytynyt uusia työelämäyhteyksiä ja potentiaalisia työllistäjiä.
 • Opettajien ohjausmenetelmien taidot vahvistuvat (POINT-arviointimenetelmä)
 • Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvien käsitys omasta osaamisestaan ja minäpystyvyydestään vahvistuu.
 • Ohjausosaamisen taitojen kehittymisen kautta ohjaus on laadukkaampaa ja pystyy vastaamaan paremmin yksilöllisiin tarpeisiin.
 • Työpajayhteistyötä hyödynnetään osana työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä.
 • Hankkeen jälkeen opinnollistetaan hankkeen pedagoginen malli osaksi ammatillisia opintoja. Toiminta jatkuu keskeyttämisen ehkäisyssä osana ammatillista koulutusta / työvoimakoulutuksena /työpajasta opintoihin ohjaavana polkuna.

Podcastit

Pystyväksi Ryhmän hankkeen puitteissa toteutetaan myös podcasteja. Näiden podcastien tarkoituksena on luoda siltaa opiskelun ja työelämän välille. Haastateltavat ovat työelämän ja työelämäpalveluiden edustajia, jotka tulevat kertomaan työelämästä, yrityksestä ja itsestään, sekä vastaavat opiskelijoiden kysymyksiin työelämästä ja työelämässä toimimisesta.

Podcast / Siskoset Oy

Siivouspalvelu Siskoset Oy:n toimitusjohtaja Johanna Matikka esittelee yritystä, kuuntele tästä Podcast
tai lue Podcastin tekstit Word -tiedostona

Siskoset Oy:n toimitusjohtaja Johanna Matikan kuva.
Siskoset Oy:n toimitusjohtaja Johanna Matikka
https://www.siskoset.fi/
https://www.facebook.com/siskoset

Podcast / sosiaalisen median sisällöntuottaja, yrittäjä Marika Piipari

Yrittäjä Marika Piipari sekä Mäntän seudun koulutuskeskuksen liiketoiminnan opettaja Mari Muurimäki esittelevät toimintaansa. Kuuntele tästä Podcast tai lue Podcastin tekstit Word-tiedostona.

Nainen kädet lanteilla poseeraa keltaisessa takissa puistossa.
Sosiaalisen median sisällöntuottaja, yrittäjä Marika Piipari
Nainen kukikkaassa mekossa istuu pöydän vieressä muki kädessään.
Liiketalouden opettaja Mari Muurimäki

Päätoteuttaja

Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK

Yhteistyökumppanit

 • SASKY koulutuskuntayhtymä
 • Silta-Valmennusyhdistys ry
 • Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto
 • Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi

Lisätietoja

Tarja-Leena Uusitalo, tarja-leena.uusitalo(at)sasky.fi

Rahoittaja

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Voimassa 31.10.2028 saakka