Siirry sisältöön

#saskylaiset – yrittäjä Kirsin tarina

Nurmijärveläinen yrittäjä Kirsi Urpilainen on suorittanut Sasky oppisopimus- ja työelämäpalveluiden opiskelijana Yrittäjyyden ammattitutkinnon vuonna 2023 ja jatkoi sen perään Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon pariin, jonka hän saa suoritettua tulevaan kesään mennessä. Molemmat koulutukset on toteutettu yrittäjän oppisopimuskoulutuksena. Kirsi kuvaa itseään ikuiseksi opiskelijaksi, joka haluaa kehittää ja päivittää osaamistaan aktiivisesti aikuisiällä.

Vaaleaa taustaa vasten lähikuva henkilöstä, jolla on tummat, pitkät hiukset ja musta paita ja joka katsoo suoraan kameraa kohti.

Halu kehittää omaa osaamista yrittäjänä

Kirsi on toiminut vuosikymmeniä ilmailualalla ja viisi vuotta sitten hänelle heräsi tarve oman yrityksen perustamiselle. Hän oli jo aiemmin kouluttautunut floristiksi ja kutsumus valmennuksen parissa tehtävään työhön motivoi häntä kehittämään omaa osaamista yrittäjänä.  ”Halusin yritykseni kautta päästä tekemään itselle mieluisia ja rakkaita asioita sekä luoda itselle uutta tulevaisuuden polkua. Koulutuksista haen eväitä yritykseni toimialan laajentamiseen psyykkiseen valmennukseen. Yrittäjänä haluan kehittää omaa ammattitaitoani ja rauhassa tehdä kokeiluja sekä pohtia uutta suuntaa”, Kirsi kertoo haastattelussa.

”Yritykseni kautta halusin luoda itselle uutta tulevaisuuden polkua”

Verkko-opinnot ja oppisopimus antavat paljon mahdollisuuksia

Oppisopimuskoulutuksen Kirsi koki tarjoavan hyvät mahdollisuudet työn ohessa oppimiseen. Etenkin yrittäjyydestä hän halusi oppia lisää, koska oli aloittanut yrittäjyyden suoraan. Verkko-opintoina suoritettavat koulutukset ovat sopineet Kirsille mainiosti, koska opiskelu ei ole sidottu paikkaan. Työnsä puolesta Kirsi matkustaa paljon ja on siten ulkomaillakin. Esimerkiksi HOKS-keskusteluun hän osallistui olleessaan Malediiveilla. Verkko-opiskelu on siten mahdollista maapallon toiseltakin puolelta, kunhan vain nettiyhteys toimii. Oppisopimuskoulutuksessa ammattitaitoa hankitaan ja osaamista kehitetään pääasiassa omassa työssä. Kirsin mielestä tämä on mahdollistanut hyvin oman työn kehittämisen, koska osaamisen näytöt on tehty työelämä edellä eikä irrallisina koulutehtävinä. Yritystoiminnan kehittämiseen ja tuotekehitykseen on ollut erinomaiset mahdollisuudet koulutusten aikana.

Silmälasipäinen, pitkähiuksinen henkilö mustavalkoisessa mekossa istuu sohvalla ja halaa isoa, vaaleanpunaista pehmonallea.
Kuvaaja: Patrick Risander

Mentorin rooli ja vertaistuki tärkeitä

Yrittäjän oppisopimuksessa opiskelija tarvitsee mentoriksi toisen yrittäjän ohjaamaan työpaikalla tapahtuvaa osaamisen hankkimista. Kirsi pitää mentorin roolia tärkeänä, joskin henkilökemioilla on paljon merkitystä. Mentorin kanssa on voinut tarkastella omaa toimintaa, saada palautetta sekä arvokasta kokemustietoa omaan yritystoimintaan. Kirsi nostaa esiin luottamuksen ja oman aktiivisuuden merkityksen. Niiden kautta rakentuu hyvä yhteistyö opiskelijan ja mentorin välille. Myös muilta opiskelijoilta saamaansa vertaistukea Kirsi pitää tärkeänä. Etenkin yrittäjinä toimivien opiskelijoiden tarinat omasta yrittäjyydestä ovat olleet opettavaisia. Heiltä voi oppia lisää, vaikka toimiala olisikin täysin eri. ”Aikuisopiskelijana oppiminen tapahtuu rennommalla otteella. Reflektointi ja peilaus muiden tekemiseen opettavat. Oman osaamisen tiedostaminen ja sanoittaminen auttavat hahmottamaan omat vahvuudet sekä kehittämiskohteet.”, Kirsi kuvaa oppimistaan aikuisiällä.

”Aikuisena oppiminen tapahtuu rennommalla otteella”

Yrittäjät rohkeasti mukaan kouluttautumaan

Oppisopimuskoulutuksella opiskelu on ollut Kirsille mieleinen tapa opiskella. Hän kannustaakin muita yrittäjiä lähtemään rohkeasti mukaan koulutuksiin. Vaikka kokemusta olisikin jo vuosien ajalta, on omien tietojen ja taitojen päivitys paikallaan. Tieto päivittyy ja esimerkiksi digitalisaatio kehittyy koko ajan. Opiskelu on Kirsin mielestä ollut helppo yhdistää yrittäjyyteen ja yrittäjälle oppisopimuskoulutus on maksuton, kun oppisopimuksen edellytykset kokoaikaisesta yrittäjyydestä ja Yel-vakuutuksesta täyttyvät. Kirsille toisen tutkinnon suorittaminen heti ensimmäisen perään on ollut luonteva jatkumo. Se on mahdollistanut asioiden työstämisen jatkamisen, ja eteneminen on ollut sopivantahtista sekä mielekästä. Kirsi kokee, että koulutusten myötä hänen yrityksensä on rakentunut omannäköiseksi ja niiden kautta myös hän on oppinut lisää itsestään.