Siirry sisältöön

Tukea ja ohjausta TUVA -koulutuksessa

Sasky järjestää TUVA-koulutusta, eli tutkintoon valmistavaa opetusta alanvaihtajille, maahanmuuttajille ja niille, jotka eivät ole vielä varmoja mitä haluavat tehdä. Kun tarvitset opintojen kertaamista ennen jatko-opintoja, kohennusta opiskelutaitoihisi, haluat parantaa kielitaitoasi tai muuten haluat valmistautua tutkinnon suorittamiseen, on TUVA-koulutuksessa mahdollista saada tukea ja ohjausta. Saskyssa TUVA-koulutusta järjestetään Tampereella, Mänttä-Vilppulassa, Sastamalassa, Huittisissa ja Ikaalisissa.

Sastamalassa ukrainalaisten TUVA-ryhmä

Sastamalassa opiskelee tällä hetkellä TUVA -ryhmä, joka koostuu Ukrainasta Suomeen tulleista opiskelijoista. Osa on saapunut maahan jo viime vuonna, osa tänä vuonna. Kaikki ovat viihtyneet Suomessa ja kokevat Suomen hyväksi paikaksi opiskella. Tämä TUVA Ukraina -ryhmä on aloittanut tänä syksynä ja ryhmän toiminta jatkuu toukokuulle 2024. Ryhmää ohjaa Batista Hoipo ja opettajina ovat Sofia Ylikoski ja Jaana Ivanova-Kauhanen.

TUVA-ryhmä on käynyt tutustumassa eri koulutusaloihin ja yhdessä on mietitty vahvuuksia, joita voidaan lähteä kehittämään kohti suomalaista ammattia. Ryhmä opiskelee aktiivisesti suomen kieltä ja he haluavat tulevaisuudessa työskennellä Suomessa. Suurin osa suunnittelee jäävänsä Suomeen asumaan pysyvästi, osa ei vielä ole ihan varma, kaipuuta kotimaahankin on.

Suurin haaste on oppia kieltä. Ilman suomen kieltä emme voi työllistyä, mutta kielen oppiminen vie aikaa. Emme voi hypätä heti töihin, vaikka haluaisimmekin.

Riittävä kielitaito tärkeää työllistymisessä

Ukrainalaiset kertovat, että kotimaassaan he työskentelivät muun muassa kielenopettajana, insinöörinä, valokuvaajana, kaupassa, pankissa ja sukeltajana. On kuitenkin haastavaa ja jossain tapauksissa mahdotonta saada aiempaa ammattitaitoa Suomessa käyttöön ainakaan ihan sellaisena, kun se on kotimaassa ollut. On siis mietittävä uusia vaihtoehtoja, opiskeltava kieltä ja haettava koulutusta. Ukrainalaiset ovat lähteneet Saskyn järjestämään TUVA-koulutukseen suomen kielen opintojen ja kielikahvilan kautta.

Useampi ryhmäläinen on kiinnostunut hoiva-avustajan tai lähihoitajan työstä, myös puhtausala sekä leipurin työ kiinnostaa. Kielten parissa aiemmin työskennelleet miettivät miten hyödyntäisivät kielellistä osaamistaan tulevaisuudessa myös Suomessa. Koko ryhmä on kiinnostunut ottamaan selvää mitä mahdollisuuksia heillä on. Osa vielä pohtii mikä voisi olla heille sopivaa työtä, osa on jo hyvin varma mitä tahtoo tehdä.

Ukrainalaisten into ja motivaatio oppia suomea ja päästä työskentelemään on hyvin vahva. He suhtautuvat kielen opiskeluun positiivisesti ja sanovat, että ottaisivat mielellään vastaan työtä vaikka heti, jos mahdollista. Ongelmaksi muodostuu toistaiseksi se, että suomen kielellä he eivät vielä pärjää työolosuhteissa eikä suurin osa ryhmästä puhu myöskään englantia.

Vapaa-ajasta iso osa kuluu liikkumiseen

Asuminen Sastamalassa on järjestynyt niin, että he eivät asu aivan keskustassa. Vain yhdellä ryhmästä on auto käytettävissään. He kertovat, että kulkemiseen menee paljon aikaa, koska välimatkat ovat pitkiä. Välillä vain kauppareissunkin tekemiseen menee pitkä aika. Ryhmäläiset kertovat, että he kävelevät paljon ja välillä mahdollisuuksien mukaan käyttävät julkista liikennettä. He viettävänsä vapaa-aikaa suomen kielen opintojen parissa, lastensa kanssa tai esimerkiksi piirtäen. Kotoutuminen uuteen maahan vie kuitenkin jokaiselta paljon aikaa ja jaksamista. TUVA-koulutuksen he kokevat olevan tärkeässä roolissa kotoutumisessa ja ennen kaikkea kielen oppimisessa.

Lisää tietoa TUVA-koulutuksesta Saskyssa