Siirry sisältöön

Älykkäät teknologiat hyvinvointialalla

Älykkäät teknologiat hyvinvointialalla tuo esille robotiikan ja konenäön tuomat mahdollisuudet

Sastamalassa ja lähiseutukaupungeissa starttasi Älykkäät teknologiat hyvinvointialoilla -koulutus, joka on suunnattu erityisesti hyvinvointiteknologian alan yritysten henkilöstölle. Monimuotokoulutus toteutetaan kevään 2021 aikana. Opetuksesta vastaa Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK ja laboratoriopäivä pidetään RoboAI-yhteiskäyttölaboratoriossa Porissa.

Koulutus on suunniteltu Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa (Seutukaupunkien Seutu1) -hankkeessa, jonka osatoteuttaja SASKY koulutuskuntayhtymä on. Yhteistyökumppanina suunnittelutyössä on ollut mukana hyvinvointiteknologian asiantuntijoita yrityksistä, oppilaitoksesta ja korkeakouluista, sekä yritysten työntekijöitä.

Yksi ensisijainen tavoite on pystyä mahdollisimman laajasti tunnistamaan ja havaitsemaan erilaiset potentiaaliset robotiikan käyttökohteet yrityksen toimintaympäristössä. Kun tuntee erilaisia robotteja ja niiden potentiaalisia käyttökohteita, pystyy myös tunnistamaan omasta tuotannosta näitä kohteita, ja hyödyntämään osaamistaan toiminnan kehittämisessä.

Yhteistyö on samalla uusi avaus alan korkeakouluihin. Tavoite on myös, että polku korkeakouluopintoihin madaltuu koulutukseen osallistuneiden osalta.

Verkko-opiskelu koostuu luennoista, itseopiskelusta sekä erilaisista verkon kautta suoritettavista tehtävistä.

Koulutuksen laajuus on 3 op (AMK) ja se on ahotoitavissa alan amk-opinnoissa (SAMK).

Koulutuksen aiheita ovat mm:

Lisätietoa Seutukaupunkihankkeista(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan) (Linkki avautuu uuteen välilehteen)

Etuallalla robotti, jonka näyttöruudussa teksti roboai, taustalla henkilöitä tietokoneen ääressä.
Kuva: SAMK / arkisto
EP-liiton ja seutukaupunkien logot.